Top 10 similar words or synonyms for kalkylränta

nuvärdesmetoden    0.715174

effektfaktorn    0.714437

kryssprodukt    0.709653

stökiometri    0.697533

heavisides    0.691148

täthetsfunktion    0.688606

areasatsen    0.681316

exponentiering    0.679558

caifi    0.677151

tryckhöjd    0.676601

Top 30 analogous words or synonyms for kalkylränta

Article Example
Kalkylränta Kalkylränta, eller "diskonteringsränta", är den räntesats som uttrycker avkastningskrav på investerat kapital. Kalkylräntan används exempelvis vid investeringskalkylering och företagsvärdering för att kunna jämföra värdet på betalningar som är skilda i tid.
Kalkylränta Kalkylräntan är en helt grundläggande förutsättning för att kunna göra investeringskalkyler som sträcker sig över en längre period, inklusive värderingar av olika objekt. Den ska avspegla avkastningskravet, både med hänsyn till faktiska kapitalkostnader och de risker som finns vid investeringar.
Kalkylränta I princip bestäms kalkylräntan utifrån tre kriterier:
Kalkylränta Det finns ett antal modeller för att avgöra vilken kalkylränta som ska användas. Företag använder ofta inlåningsränta eller Weighted average cost of capital vid industriella placeringar. Vid finansiella investeringar, och för att beräkna kostnader för eget kapital, kan bland annat Capital asset pricing model användas. Kommuner och myndigheter använder olika kalkylräntor, exempelvis använder Vägverket och Banverket (numera samlade under Trafikverket) sedan 1994 en fast kalkylränta på 4 %. Senare rekommendationer har emellertid justerat denna rekommendation för den reala (inflationsfria) samhällsekonomiska diskonteringsräntan till 3,5 %.
Kalkylränta Beroende på kalkylens andra antaganden om inflation och prisökningar måste dessutom beslut tas om real ränta eller nominell ränta ska användas.
Payback-metoden Följande tabell beskriver samma exempel som ovan, med 10% kalkylränta:
Kostnad-nytta-analys Metoden används av statliga verk vid infrastruktursatsningar. Exempelvis har Trafikverket fastställda ekonomiska kalkylvärden för samhällsnyttor, som sedan ställs mot investeringskostnaderna. Båda dessa verk redovisar resultatet som nettonuvärdeskvoten till 4 % kalkylränta.
Payback-metoden Det är den enda metod inom investeringskalkylering som, åtminstone i sin grundform, inte tar hänsyn till någon kalkylränta. Det handlar om enkel addition, där inbetalningsöverskotten (inbetalningarna minus utbetalningarna) i tur och ordning adderas till den negativa grundinvesteringen till dess att summan är minst noll.
Investeringskalkylering För att få en uppfattning om hur riskabel en invstering är kan en känslighetsanalys utföras. Det innebär att en av förutsättningarna varieras i taget, för att se hur pass känslig investeringen är för framtida förändringar. Oftast varieras inbetalningsöverskotten, ekonomisk livslängd och kalkylränta.
Investeringskalkylering Kalkylränta är ett mycket viktigt begrepp inom investeringskalkylering. De flesta metoder använder sig av kalkylräntan för att jämföra betalningsströmmar vid olika tillfällen i tiden. Kalkylräntan är den ränta som ska motsvara investerarens avkastningskrav, oavsett om det sedan är lån eller egna pengar (främmande och eget kapital) som bekostar investeringen. Den ska ta hänsyn till räntan för lånat kapital, men också ränteintäkter från alternativa investeringar. Den ska även ta hänsyn till risker med investeringar.