Top 10 similar words or synonyms for kryssprodukt

kryssprodukten    0.768049

cosinussatsen    0.762194

täthetsfunktion    0.757009

kedjeregeln    0.756870

operand    0.738660

slumpvariabel    0.737877

xnor    0.733853

täthetsmatris    0.725624

hartreeprodukt    0.724650

цf    0.722595

Top 30 analogous words or synonyms for kryssprodukt

Article Example
Kryssprodukt Om de kartesiska komponenterna för två vektorer a och b är kända, går det att beräkna de motsvarande kartesiska komponenterna för kryssprodukten enligt
Kryssprodukt En kryssprodukt är en form av vektorprodukt som är definierad för vissa vektorrum. Kryssprodukten är en pseudovektor.
Kryssprodukt Skriv två rader där komponenterna till vektorerna
Kryssprodukt skrivs två gånger efter varandra på respektive rad. Bilda sedan kryssprodukten med hjälp av schemat
Kryssprodukt Begreppet kryssprodukt kan generaliseras till att gälla vektorer a och b i högre dimensioner. Kryssprodukten är då en kombination av en yttre produkt med den så kallade Hodges stjärna-operatorn.
Kryssprodukt Två tredimensionella vektorer (a och b) som kryssmultipliceras ger upphov till en ny tredimensionell vektor (a × b). Som alla andra tredimensionella vektorer har kryssprodukten en "längd" och en "riktning"; dess riktning är vinkelrät mot det plan som spänns upp av de två vektorerna a och b, samt ordnad efter högerhandsregeln och dess längd är bestämd av den uppspända areans storlek och beror därmed på vinkeln "θ" mellan a och b:
Kryssprodukt vilket innebär att kryssprodukten av två parallella vektorer är noll.
Kryssprodukt eller som en determinant:
Kryssprodukt är standardbasen i ℝ.
Kryssprodukt Kryssprodukten används för att beräkna vektorvärda storheter som är produkten av två vektorvärda fysikaliska storheter: