Top 10 similar words or synonyms for effektfaktorn

frekvensdomän    0.762199

antenntyp    0.753376

amperemeter    0.747162

tidsdomän    0.740586

globin    0.740088

huvudspänning    0.739739

antikommutativ    0.736046

leidenflaska    0.735713

tautomer    0.735417

hydroxylering    0.734242

Top 30 analogous words or synonyms for effektfaktorn

Article Example
Växelström Effektfaktorn kan också skrivas som
Växelström Effektfaktorn ges som i det sinusformade fallet av
Watt där formula_4 är effektfaktorn, som är 1 vid likspänning eller rent resistiva kretsar. Se nedan.
Växelström men effektfaktorn är inte längre cosinus för en vinkel mellan spänning och ström.
Voltampere Den verkligt avgivna/förbrukade effekten "P" fås genom multiplikation med effektfaktorn formula_1, där formula_2 är fasvinkeln mellan spänning och ström, enligt
Watt Denna definition gäller emellertid enbart vid likspänning, vid momentan växelströmseffekt eller om belastningen är rent resistiv (utan att innehålla kapacitans eller induktanser som lagrar energi). I annat fall måste resultatet även multipliceras med effektfaktorn formula_4.
Växelström Faktorn formula_24 är av stor betydelse vid sinusformigt varierande spänning och ström och benämns "effektfaktorn". Dess värde beror på tvåpolens uppbyggnad eftersom denna är avgörande för "φ":s belopp och tecken.
Watt Enheten voltampere (VA), definieras också som antal volt multiplicerat med antal ampere, men utan att ta hänsyn till effektfaktorn. Voltampere används för att ange transformatorers kapacitet, exempelvis i en batterieliminator, eller för att ange skenbar effekt i en elektrisk växelströmskrets som innehåller kapacitanser eller induktanser. Enheten VAr betecknar antal voltampere reaktiv effekt.
Effekt Den medeleffekt som utvecklas i ett elektriskt motstånd (resistor), är proportionell mot produkten av effektivvärdena för den sinusformade spänningen över komponenten och den sinusformade strömmen genom komponenten. Medeleffekten kallas även aktiv effekt (den effekt som förbrukas) och skiljer sig från den skenbara effekten "S" = "UI " genom förekomsten av effektfaktorn formula_6 som antar värden vars belopp är mindre än 1 om fasförskjutning föreligger mellan spänning och ström: