Top 10 similar words or synonyms for täthetsfunktion

talföljd    0.784209

derivata    0.782236

slumpvariabel    0.779544

integranden    0.772058

inverterbar    0.771378

logaritm    0.768274

kryssprodukten    0.767061

stokastisk    0.765809

nollskild    0.759558

högerledet    0.758073

Top 30 analogous words or synonyms for täthetsfunktion

Article Example
Täthetsfunktion Ett annat vanligt namn på täthetsfunktionen är frekvensfunktion.
Täthetsfunktion Om formula_8 är den kumulativa fördelningsfunktionen för formula_3 så erhålles den ur
Täthetsfunktion och om formula_4 är kontinuerlig i formula_1 så är
Täthetsfunktion Givet en kontinuerlig slumpvariabel (stokastisk variabel) formula_3 beskriver täthetsfunktionen formula_4 sannolikheten att variabeln ska anta värden mellan formula_5 och formula_6 med hjälp av formeln
Täthetsfunktion För den stokastiska variabeln formula_3 kan man associera en täthetsfunktion formula_4 som uppfyller villkoren:
Täthetsfunktion Inom sannolikhetsteori ger täthetsfunktionen en bild av hur sannolika olika resultat är i förhållande till varandra till skillnad från fördelningsfunktionen som ger sannolikheten att variabeln antar värden som "ligger till vänster" om en given punkt formula_1 på talaxeln, dvs. inom intervallet formula_2.
Täthetsfunktion Givet en diskret stokastisk variabel formula_3 ges täthetsfunktionen av
Täthetsfunktion En täthetsfunktion som inte uppfyller det sista villkoret kallas onormerad.
Sannolikhetsfördelning för alla "x" i R. Diskreta fördelningar tillåter inte en sådan täthetsfunktion, men det finns kontinuerliga fördelningar som djävulens trappa som inte heller tillåter en täthetsfunktion.
Cauchyfördelning Cauchyfördelningen kan definieras genom sin täthetsfunktion: