Top 10 similar words or synonyms for nuvärdesmetoden

kalkylränta    0.715174

kryssprodukt    0.667280

kedjeregeln    0.656428

produktregeln    0.648133

hypotesprövning    0.642028

utspänningen    0.638665

nuvärde    0.630452

areasatsen    0.627066

tidsberoende    0.625212

frekvensdomänen    0.621872

Top 30 analogous words or synonyms for nuvärdesmetoden

Article Example
Nuvärdesmetoden Den här varianten är lättare om investeringens ekonomiska livslängd är lång.
Nuvärdesmetoden Nettonuvärdeskvoten ("NNK") och nuvärdeskvoten ("NK") beräknas alltså på följande sätt:
Nuvärdesmetoden För att en investering ska vara lönsam, ska nettonuvärdeskvoten vara över noll och nuvärdeskvoten ska vara över ett. Det alternativ som har högst kvot är mest lönsam.
Nuvärdesmetoden Nuvärde, även kapitalvärde, är det beräknade värdet av en investerings framtida kassaflöde, diskonterat med hänsyn till en given kalkylräntesats.
Nuvärdesmetoden Nettonuvärde är differensen mellan nuvärde och investeringskostnad.
Nuvärdesmetoden Du vill spara en summa pengar i statsobligationer under 3 år. Nya treåriga obligationer ger 6 % ränta, men du kan även köpa 7 år gamla obligationer som löpte över 10 år. De hade ett nominellt belopp på 1000 kronor till 4 % ränta, det vill säga ger 40 kronor om året. Hur mycket ska du betala för dem? Antag att det är i början av året, och räntan betalas vid årsskiftet.
Nuvärdesmetoden En lämplig riktkurs kan då vara 214 kronor.
Nuvärdesmetoden För beräkningar av nuvärde och nettonuvärde behöver vi vissa indata. I den här artikeln används följande beteckningar:
Nuvärdesmetoden Beräkningen av nuvärde och nettonuvärde görs enligt nedanstående formler.
Nuvärdesmetoden Exemplet skulle då ge följande uträkning: