Top 10 similar words or synonyms for יאכל

להניח    0.989799

אישה    0.988899

להקריב    0.987990

מהם    0.983459

העוף    0.983072

ובכל    0.981525

הבהמה    0.980136

כוהן    0.980042

הכוהנים    0.979608

החיה    0.979199

Top 30 analogous words or synonyms for יאכל

Article Example
תרי"ג מצוות 282 לא יאכל ערל תרומה
תרי"ג מצוות 370 לא יאכל הנזיר צימוקים
תרי"ג מצוות 280 לא יאכל שום זר תרומה
תרי"ג מצוות 371 לא יאכל הנזיר גרעיני הענבים
תרי"ג מצוות 281 לא יאכל תושב כוהן ושכיר תרומה
תרי"ג מצוות 372 לא יאכל הנזיר קליפת הענבים
תרי"ג מצוות 279 לא יאכל כוהן טמא תרומה
תרי"ג מצוות 167 לא יאכל טמא מן הקודשים
תרי"ג מצוות 578 לא יאכל הפועל בשעת מלאכה
תרי"ג מצוות 369 לא יאכל הנזיר ענבים לחים