Top 10 similar words or synonyms for הכוהנים

להניח    0.983243

לבדו    0.983182

החיה    0.982656

אתו    0.982598

להקריב    0.982154

התבה    0.981988

יאכל    0.979608

מהם    0.979141

הבהמה    0.979119

ובכל    0.978210

Top 30 analogous words or synonyms for הכוהנים

Article Example
תרי"ג מצוות 389 לא יתעסקו הכוהנים בעבודת הלוויים ולא הלוויים בעבודת הכוהנים
תרי"ג מצוות 149 לא יכנסו הכוהנים למקדש מגודלי שיער
תרי"ג מצוות 101 לא לקרוע המעיל של הכוהנים
תרי"ג מצוות 150 לא יכנסו הכוהנים למקדש קרועי בגדים
תרי"ג מצוות 184 לא ייכנסו הכוהנים בכל עת במקדש וכ"ש זרים