Top 10 similar words or synonyms for אישה

להקריב    0.990479

יאכל    0.988899

להניח    0.988691

כוהן    0.987459

תגלה    0.986290

המבול    0.986286

החיה    0.985500

מהם    0.985477

ובכל    0.984700

הבהמה    0.983893

Top 30 analogous words or synonyms for אישה

Article Example
תרי"ג מצוות 552 לישא אישה בכתובה וקידושין
תרי"ג מצוות 266 לא ישא כוהן אישה זונה
תרי"ג מצוות 267 לא ישא כוהן אישה חללה
תרי"ג מצוות 570 לא לבעול אישה בלא כתובה וקידושין
תרי"ג מצוות 543 לא ילבש איש מלבושי אישה