Top 10 similar words or synonyms for максимизира

минимизираат    0.843272

минимизира    0.839813

проценат    0.839543

бришат    0.838073

детерминира    0.835085

охрабрат    0.834697

оценат    0.833117

обесхрабри    0.831900

изразиме    0.831273

унапредат    0.829821

Top 30 analogous words or synonyms for максимизира

Article Example
Гугл Хром Кога Гугл Хром не се максимизира таб барот се појавува директно под бар на наслов Кога се максимизира табовите стануваат потемни најгоре на тајтл бар. Како и другите пребарувачи има модул на цел екран кој го крие интерфејсот на оперативниот систем како и пребарувачот на Хром.
Понуда и побарувачка За дадена фирма во услови на совршена конкуренција, профитот се максимизира со изедначување на маргиналниот трошок со цената, односно, на фирмата и се исплати да го зголемува производството сè додека маргиналниот трошок не се изедначи со цената.
Екипа Тимовите вообичаено имаат членови со комплементарни вештини кои генерираат синергија низ координиран напор кој дозволува на секој член да ги максимизира своите силни и да ги минимизира своите слаби страни.
Интелигентен агент Рационалните услуга-базирани агенти избираат акција која ја максимизира очекуваната корист на крајните резултати од акцијата .Услуга-базираните агенти треба да моделираат и да внимаваат на околината,задачи кои вклучуваат добро пребарување брз база на перцепција,репрезентациј,резонирање и учење.
Вселенски лифт Качувачите мораат да бидат ставени во оптимални растојанија за да се минимизира стресот и осцилациите на кабелот, а да се максимизира количината. Полесни качувачи можат да бидат праќани почесто, со дури по неколку одеднаш. Ова ја зголемува до некаде количината, но истовремено и ја намалува масата на секој индивидуален товар.
ТЕД (конференција) Од 2005 до 2009, три "ТЕД награди" вредни $100.000 се даваат годишно за да им се помогне на добитниците во остварувањето на нивната желба за промена на светот. Од 2010, со променет процес на избор, се избира единствен победник со цел ТЕД да може да ги максимизира своите напори во остварувањето на желбата. Секој победник ја открива својата желба на главната годишна конференција.
Математичка оптимизација Функцијата f се именува на повеќе начини, функција на целта, функција на загуба, функција на трошоци (минимизација), алатка функција, функција на добивка (максимизација) или во некои полиња, енергетска функција, функција на енергијата. Допустливото решение што ја минимизира (или максимизира, ако тоа е целта) функцијата на целта е нареченo оптимaлно решение.
Човечки ресурси За да се осигураат дека таквите цели ќе бидат постигнати целта на задачата на човечките ресурси е ефективно да ги имплементираат барањата на организацијата во однос на човечките ресурси, земајќи ги во предвид федералните, државните и локалните закони и правила за работа, етичките бизнис практики и нето трошокот, на начин што ги максимизира, колку што е можно повеќе, мотивацијата, посветеноста и продуктивноста на вработените.
Хемиска реакција Хемиските реакции заземаат централно место во хемиското инженерство, каде се користат за синтеза на нови соединенија од природни сурови материјали, како на пример нафта и минерални руди. Од голема важност е реакцијата да биде што поефикасна, со што се максимизира добивката, а се минимизира количината на потребни реактанти, внесот на енергија и отпадокот. Катализаторите се особено корисни за редуцирање на енергијата потребна за реакцијата и зголемување на редот на хемиската реакција.
Сметачка архитектура Целта е да се дизајнира компјутер кој го максимизира перформаност додека конзумацијата на моќта ја држи во ред, има ниска цена релативна со количината на очекуваниот перформанс и е многу веродостоен. Од овие причини, треба а се земат во предвид многу аспекти кои вклучуваат сет дизајн, функционална организација, логички дизајн и имплементација. Имплементацијата вклучува дизајн на интегрирани кола, пакување, енергија и ладење. Оптимизацијата за дизајнот бара познавање од компајлери, оперативни системи, логички дизајн и пакување.