Top 10 similar words or synonyms for implementaciji

procesiranju    0.846920

algoritmih    0.831848

partnerjih    0.794425

preiskavah    0.786345

planiranju    0.785862

optimizacijskih    0.785545

usmerjanju    0.785540

spričeval    0.784932

agenu    0.784700

najprimernejših    0.783907

Top 30 analogous words or synonyms for implementaciji

Article Example
Vrsta (podatkovna struktura) V računalniških programih obstajata dve različni implementaciji vrste:
Programski jezik Implementacija programskega jezika zagotavlja način izvajanja programa na eni ali več konfiguracij strojne ali programske opreme. V splošnem obstajata dva pristopa k implementaciji programskega jezika:
Povezani seznam Povezani seznam je vrsta podatkovne strukture, kjer se element povezuje na prejšnjega oz. naslednjega. Takšne vrste seznamov se uporablja pri implementaciji dinamičnih polj, skladov ali dreves.
Kopica Zaradi hitrega dostopa do največjega oz. najmanjšega elementa in ugodne logaritemske časovne zahtevnosti za večino ostalih operacij, se kopica uporablja pri implementaciji podatkovne strukture prednostna vrsta in pri algoritmu za urejanje z izboljšanim izbiranjem ().
OpenGL OpenGL je nizko-novojski proceduralni programski vmesnik, ki programerju omogoča, da do potankosti nadzoruje vsak korak, ki je potreben za izris scene. Nizko-nivojska zasnova programerju daje večjo svobodo pri implementaciji novih algoritmov za izrisovanje, a zahteva dobro poznavanje grafičnega cevovoda.
Odprtokodna programska oprema Glavni cilj ustanovitve centra je vzpodbuditi razvoj, širjenje in uporabo programske opreme in rešitev temelječih na odprti kodi. Zaradi tega so v okviru ustanovitve COKS-a zagotovili sistemsko podporo, klicni center in razvoj aktualnih odprtokodnih rešitev. Med glavne naloge centra sodijo nudenje pomoči in svetovanje uporabnikom pri rešitvah, temelječih na odprti kodi, ter svetovanje javnemu sektorju pri uvajanju, implementaciji in uporabi odprtokodnih rešitev.
Kartica zdravstvenega zavarovanja Kartični sistem je prilagojen slovenskemu zdravstvu in zdravstvenemu zavarovanju, upošteva pa tudi mednarodna priporočila in standarde. Slovenija je bila tudi prva država, ki je uvedla elektronsko kartico na področju celotne države, podobno infrastrukturo po zgledu Slovenije uvajajo tudi druge države članice EU. Skupni cilj držav članic EU je uvesti tak elektronski dokument, ki ga bo mogoče uporabljati tako znotraj kot izven meja posamezne države, pri čemer so naši strokovnjaki zaradi izkušenj pomemben faktor pri implementaciji in testiranju teh sistemov.
Politika zaposlovanja mladih Razvoj politike zahteva zavedanje o pomenu in problematičnosti področja zaposlovanja mladih ter temu primerno ukrepanje s strani nosilcev oblasti in odgovornosti za upravljanje z družbo, ki so poleg držav tudi lokalne skupnosti. Ključno vlogo slednjih pri implementaciji ukrepov, namenjenih mladim, med drugim redno poudarja EU, ki v okviru svojih priporočil državam na tem področju posebej spodbuja medsektorsko sodelovanje, izvajanje aktivnosti na vseh ravneh oblasti ter sodelovanje nosilcev oblasti z vsemi ostalimi deležniki, kot so delodajalci, izobraževalne institucije in civilna družba, zlasti pa mladi in mladinske organizacije (Svet EU 2010; Evropska komisija 2009).
Wine Od sredine leta 2007 je Wine zmožen poganjati nekatere programe precej stabilno, večinoma pa z manjšimi problemi. Večina sistemskih knjižnic DLL potrebnih za izvajanje 32-bitnih Windows programov je bila na novo napisana znotraj projekta in ne vključuje nič Microsoftove kode. Razvijalci posnemovalnika Direct3D za Wine delajo na implementaciji novih značilnosti, da bi povečali nabor iger, ki delujejo na Wine. Wine lahko neposredno uporablja tudi izvirne knjižnice DLL, kar razširja seznam delujočih programov, vendar se je potrebno strinjati s pogoji, ki jih postavlja Microsoft, razen če knjižnice ponuja nek drug ponudnik programske opreme.
Coaching - Metoda individualnega usmerjanja Gre za pogosto uporabljeno strategijo znotraj poslovnega ali organizacijskega coachinga. Uporablja se kot pomoč pri razvoju in maksimiranju potencialov vodstva, da bi ti še bolj učinkovito opravljali svoje delo. Ključno pri tem je, da gre za coaching ena na ena, ki omogoča posamezniku osebnostni razvoj, postavljanje realnih ciljev, razvoj kompetenc in sposobnosti za uspešnejše delo v podjetju. Običajno ga izvaja zunanji coah, sa lahko deluje objektivno in nepristransko. Coaching te vrste pa sicer lahko predstavlja tveganje za organizacijo, saj lahko klient tekom coachinga ugotovi, da si želi nekaj povsem drugega in razmišljati o spremembi zaposlitve. Izvršni coaching je primeren v primerih, ko se obeta velika sprememba v podjetju in vodstvo potrebuje pomoč pri implementaciji sprememb; ko želi delovna organizacija razviti vodstvene veščine pri vodstvenem kadru; ko timi ne dosegajo zastavljenih ciljev; ko se razvijajo nove vloge ali ustvarjajo nove poslovne ideje.