Top 10 similar words or synonyms for algoritmih

procesiranju    0.836117

implementaciji    0.831848

programiranju    0.804203

optimizacijskih    0.801698

termodinamskih    0.798672

kromatografiji    0.795009

tvorjenju    0.790462

pripomočkih    0.789212

nevtralizaciji    0.788230

forenziki    0.784944

Top 30 analogous words or synonyms for algoritmih

Article Example
Puščičasta matrika Puščičasta matrika se uporablja v nekaterih algoritmih za iskanje lastnih vrednosti in lastnih vektorjev.
Algoritem Ena izmed bolj znanih knjig o algoritmih in o programiranju je Knuthova "Umetnost računalniškega programiranja" ("The Art of Computer Programming").
Smer padanja Pri optimizacijskih algoritmih je iskanje padajočih smeri namenske funkcije pomembno, ker lahko funkcijo v takšni smeri zagotovo zmanjšamo, če uporabimo dovolj majhen korak. Negativen neničelen gradient funkcije je vedno padajoča smer, saj velja
Kriptografija So pa nekateri skušali izvozne omejitve odpraviti. Daniel Bernstein, takrat absolvent na Berkelyški univerzi, je proti ZDA vložil tožbo zaradi kršitve svobode govora. Primer se je končal z odločitvijo, da je izvirna koda, uporabljena v algoritmih in sistemih kriptografije obravnavana kot del svobode govora, zaradi česar so izvozne omejitve padle.
Nevronska mreža Bistvo nevronskih mrež je v tem, da med učenjem same ugotovijo pravilo, ki povezuje izhodne podatke z vhodnimi. To pomeni, da se lahko naučijo tudi več in bolje kot učitelj oziroma človek. Ko je nevronska mreža naučena (kar lahko traja dlje časa), deluje tudi v situacijah, s katerimi v procesu učenja ni imela opravka. To pomeni, da lahko rešuje tudi naloge, kjer ne obstaja rešitev v obliki zaporedja korakov (kot npr. pri računalniških algoritmih), čeprav pri tem obstaja večja nevarnost nepredvidljivega delovanja.
Programski jezik C Mnogorazsežna polja se velikokrat rabijo v numeričnih algoritmih, večinoma iz uporabne linearne algebra za hranjenje podatkov matrik. Zgradba cejevskega polja je zo ta posebno nalogo zelo primerna. Ker se polja večinoma prenašajo kot kazalci, morajo biti njegove meje fiksne vrednosti ali drugače eksplicitno prenesene v poljubni podprogram, ki jih zahteva. Dinamično oblikovana polja polj se ne morejo dostopati s pomočjo dvojnega indeksiranja. To se lahko naredi z dodelitvijo polja z dodatnim »vrstičnim vektorjem« kazalcev k stolpcem.
Dinamično programiranje Tak način dodeljevanja pomnilnika je zelo pomemben pri algoritmih, ki zahtevajo veliko število operacij nad veliko količino podatkov. Prav tako lahko pri zahtevnejših podatkovnih strukturah kazalci kažejo na več sosednjih objektov in s tem tvorijo drevo (glej binarna odločitvena drevesa (ang. Binary Decision Tree, BDT)). Za optimizacijo iskalnega časa je potrebno podatke že ob vstavljanju umestiti na ustrezno mesto ter včasih tudi spremeniti strukturo drevesa (Bayerjevo drevo, rdeče-črna drevesa, rotacije). Pri tem dinamično spreminjamo kazalce med objekti.
PSNR PSNR je pogosto uporabljen kot merilo za kvaliteto rekosntrukcije pri algoritmih stiskanja z izgubami (npr. stiskanje rastrskih slik). Signal je v tem primeru originalni podatek, šum pa predstavlja napako, ki se vnese s kompresijo. Predpostavljamo da kvaliteto kompresije ocenjujemo s stališča človeškega vida. V tem primeru je lahko ena rekonstrukcija boljša od druge čeprav ima nižji PSNR. Če ima kompresija večji PSNR, sklepamo da je boljše kvalitete. Zato moramo biti previdni ko primerjamo rezultate s pomočjo PSNR metrike. Primerno jo je uporabiti samo ko primerjamo enake postopke kompresije nad enakimi izvornimi podatki.
Poliomina Zgornja meja se dobi s posplošitvijo induktivne metode za štetje poliomin. Namesto, da se dodaja po en kvadrat na enkrat, se dodaja skupino kvadratov. To pogosto opišejo kot »dodajanje rogovil«. Z dokazom, da je vsaka "n"-omina zaporedje rogovil, in limitami kombinacij možnih rogovil, se dobi zgornja meja števila "n"-omin. V zgornjih nakazanih algoritmih je treba na primer v vsakem koraku izbrati večje število, doda pa se največ tri nova števila, ker so največ trije neoštevilčeni kvadrati sosednji poljubnemu oštevilčenemu kvadratu. Na ta način se dobi zgornja meja 6,75. Z 2,8 milijonoma rogovilami sta Klarner in Rivest dobila vrednost za zgornjo mejo 4,65.
Spletni iskalnik Iskalni procesor je najbolj sofisticiran sistem znotraj spletnega iskalnika. Tehnično vsebuje nekaj nivojev, kot so uporabniški vmesnik za iskanje (polje za vpis iskane besede), nadaljnje podprogram, ki oceni vpisano iskalno besedo in jo primerja z bazo kazalnika in relevantnimi dokumenti in jo nato prikaže v vmesniku, ki uporabniku izpiše predlagane spletne strani. Polje za vpis iskalne besede in uporabniški vmesnik za prikaz najdenih rezultatov se od enega spletnega iskalnika do drugega razlikujejo predvsem v točnosti in dodatnih funkcijah (angleško "advanced search options"), ki s pomočjo drugih nivojev še dodatno filtrirajo iskane spletne besede in tako lahko ponudijo še bolj točne rezultate. Največja razlika med načini iskanja v različnih spletnih iskalnikih se kaže v postopkih računanja relevantnosti iskane besede. Večina jih računa na podlagi statistične obdelave besed, drugi jih filtrirajo na podlagi drugih spletnih povezav, ki kažejo na iskano besedo in tako na iskano spletno stran. Ti postopki so zapisani v algoritmih. Administratorji spletnih iskalnikov vseskozi nadgrajujejo in spreminjajo algoritme, ki izvajajo preračunavanje relevantnosti besed in tako jim omogočajo še večjo natančnost.