Top 10 similar words or synonyms for ნიტრიდი

კარბიდი    0.945755

გადოლინიუმის    0.939103

ფტორიდი    0.937686

პეროქსიდი    0.937555

ლუტეციუმის    0.936632

ნიტრიდს    0.936200

ჰალოგენიდებს    0.935130

ჰიდროქსიდი    0.933017

გალიუმის    0.927807

ვანადიუმი    0.927268

Top 30 analogous words or synonyms for ნიტრიდი

Your secret weapon. Online courses as low as $11.99

Article Example
ბორის ნიტრიდი ბორის ნიტრიდი — ბორის ნაერთი აზოტთან ქიმიური ფორმულით BN. ბორის ნიტრიდი მიიღება ბორისა და აზოტის 2 000°C-ზე უფრო მაღალ ტემპერატურაზე გახურებისას ან ბორის ანჰიდრიდისა და აღმდგენლების (ნახშირი, მაგნიუმი) ნარევის გახურებით ამიაკის ატმოსფეროში. ამ პირობებში მიიღება BN-ის α-ფორმა, თეთრი ფხვნილი, რომელიც თავისი კრისტალური სტრუქტურით გრაფიტის მსგავსია. მაღალი ტემპერატურისა და წნევის დროს კატალიზატორების მონაწილეობისას გრაფიტისმაგვარი ჰექსაგონალური ფორმა გარდაიქმნება მკვეთრად განსხვავებული თვისებების მქონე კუბურ ალმასის მაგვარ β-ფორმად (ბორაზონი). ბორაზონის სიმაგრე უახლოვდება ალმასის სიმაგრეს. ჩვეულებრივი (გრაფიტისმაგვარი) ბორის ნიტრიტი ოთახის ტემპერატურაზე ქიმიურად საკმაოდ ინერტულია.
ბორის ნიტრიდი ბორის ნიტრიდისგან მზადდება ცეცხლგამძლე მასალა, ნახევრად გამტარები, დიელექტრიკები, ნეიტრონის შთამნთქმელები. ბორაზონს იყენებენ აგრეთვე ზემაგარი აბრაზიული მასალის დასამზადებლად.
გალიუმი გალიუმის ნიტრიდი გამოიყენება ლაზერების ნახევარგამტარების ლურჯი - ულტრაიისფერი დიაპაზონის შუქის დიოდების (ინდიკატორების) დასამზადებლად. გალიუმის ნიტრიდი ფლობს კარგ ქიმიურ და მექანიკურ თვისებებს, ყველა ნიტრიდული ნაერთებისათვის ტიპიურ თვისებებს.
ბარიუმი ბარიუმის ნიტრიდი BaN გახურებისას ურთიერთქმედებს CO, და წარმოქმნის ციანიდს:
ბორი ბორის ნიტრიდი (ბორაზონი) მსგავსია (ელექტრონების შემადგენლობით) ნახშირბადის. მის საფუძველზე წარმოიქმნება ნაერთების ფართო ჯგუფი, რაღაცით ორგანულის მსგავსი.
ცირკონიუმი ცირკონიუმის ნიტრიდი კერამიკული საფარების მასალა, დნობის ტემპერათურა მიახლოებით 2990 °C , ჰიდროლიზდება სამეფო წყალში. გამოიყენება საფარი სტომატოლოგიაში და საიუველირო საქმეში.
სტრონციუმი ლითონური სტრონციუმი სწრაფად იჟანგება ჰაერზე, ყვითელი ფენის წარმოქმნით, რომელშიც სტრონციუმის ოქსიდის SrO-ის გარდა, ყოველთვის მიიღება პეროქსიდი SrO და ნიტრიდი SrN. ჰაერზე გახურებისას აალდება და იწვის, ტრონციუმის ფხნილს ჰაერზე აქვს თვითაალებისაკენ მიდრეკილება.
ვანადიუმი ვანადიუმის ნაერთები დაჟანგვის ხარისხით +2 და +3 — ძლიერი აღმდგენებია, +5 დაჟანგვის ხარისხით ავლენს დამჟანგავის თვისებებს. ცნობილია ძნელადმდნობი ვანადიუმის კარბიდი VC (t=2800 °C), ვანადიუმის ნიტრიდი VN, ვანადიუმის სულფიდი VS, ვანადიუმის სილიციდი VSi და ვანადიუმის სხვა ნაერთები.
ბორი ბორის ნიტრიდი აქტივირებული ნახშირბადით წარმოადგენს ლუმინოფორს რომელიც ანათებს ულტრაიისფერი ლურჯიდან ყვითელ ფერამდე და აქვს სიბნელეში დამოუკიდებელი ფოსფორესცენცია და აქტივირდება ორგანული ნივთიერებებით 1000 °C-მდე გახურებისას. ბორის ნიტრიდით ლუმინოფორების დამზადება, BN/C შემადგენლობით არ ააქვს სამრეწველო მნიშვნელობა, მაგრამ ფართოდ გამოიყენებოდა XX საუკუნის პირველი ნახევრის მოყვარულების მიერ.
ბერილიუმი ლითონური ბერილიუმი ოთახის ტემპერატურაზე შედარებით ნაკლებად შედის რეაქციაში. კომპაქტურად ის არ რეაგირებს წყალთან და მის ორთქლთან და არ იჟანგება ჰაერით 600° С ტემპერატურამდე. ბერილიუმის ფხვნილი ცეცხლის მოკიდებისას იწვის ნათელი ალით, ამ დროს წარმოიქმნება ოქსიდი და ნიტრიდი. ბერილიუმთან ჰალოგენები რეაგირებენ 600° С-ზე უფრო მაღალ ტემპერატ. ამიაკი ურთიერთქმედებს 1200° С-ზე მეტ ტემპერატურაზე ნიტრიდების წარმოქმნით BeN, ხოლო ნახშირბადი იძლევა კარბიდს ВеС 1700° С-ზე. წყალბადთან ბერილიუმი არ რეაგირებს.