Top 10 similar words or synonyms for ფტორიდი

კარბიდი    0.947495

იოდიდი    0.947286

ბრომიდი    0.944558

კარბონატი    0.943774

ნიტრიდი    0.937686

სელენის    0.936946

სულფატი    0.936507

ფოსფატი    0.935831

tio    0.935774

ქლორატი    0.933325

Top 30 analogous words or synonyms for ფტორიდი

Your secret weapon. Online courses as low as $11.99

Article Example
ნატრიუმი ცნობილი ნატრიუმის მჟავა NaHF2 ფტორიდი მიიღება:
ნეოდიმიუმი ნეოდიმიუმის ფტორიდი გამოიყენება მაღალხარისხოვანი მინის ბოჭკოების მისაღებად, ბოჭკოვან ოპტიკაში.
ბარიუმი ბარიუმის ფტორიდი გამოიყენება მონოკრისტალის სახით ოპტიკაში (ლინზები, პრიზმები).
ალუმინი მინის წარმოებაში გამოიყენება ალუმინის ფტორიდი, ფოსფატი და ოქსიდი.
კრიპტონი კრიპტონის ფტორიდი შემოთავაზებულია როგორც სარაკეტო საწვავის მჟანგავი და როგორც საბრძოლო ლაზერების კომპონენტი.
ბარიუმი ბარიუმის ფტორიდი გამოიყენება მყარისხეული ფტორიონულ აკუმულატორულ ბატარეებში,როგორც ფტორიდული ელექტროლიტის კომპონენტი.
ჰევიზი "წყლის შემადგენლობა": კალიუმი, ნატრიუმი, ამონიუმი, კალციუმი, მაგნიუმის ქლორიდი, ბრომიდი, იოდიდი, ფტორიდი, სულფატი, კარბონატი პეროქსიდი და სხვა.
ბისმუთი ბისმუთის ფტორიდი გამოიყენება ძლიერ ენერგოტევადი (3000 ვტ·სთ/დმ³, პრაქტიკულად მიღწეულია — 1500—2300 ვტ·სთ/დმ³) ლანთან-ფტორიდული აკუმულატორი.
ტერბიუმი ტერბიუმის ფტორიდი ცერიუმისა და იტრიუმის ფტორიდებთან ერთად გამოიყენება მიკროელექტრონიკაში როგორც სილიციუმის საფარი.
კალციუმი კალციუმის ფტორიდი CaF, კალციუმის კარბონატი CaCO, კალციუმის სულფატი CaSO, კალციუმის ორთოფოსფატი Ca(PO), კალციუმის ოქსალატი CaCO და სხვანი.