Top 10 similar words or synonyms for fuaimeanna

comharthaí    0.885644

treoracha    0.850215

gléasanna    0.845755

bitheolaíocha    0.839943

ceimiceáin    0.838691

atáirgeadh    0.833686

próitéiní    0.832592

iarmhíreanna    0.830430

bhrath    0.829465

táirgí    0.822640

Top 30 analogous words or synonyms for fuaimeanna

Article Example
Fuaimeanna Bartolozzi Fuaimeanna ceoil ar leith (micreatoin is cordaí ina measc) a dhéanann seinnteoirí gaothuirlisí, ag leanúint na dteicníochtaí a shaothraigh an cumadóir Iodálach Bruno Bartolozzi (1911-1980). Chuir sé síos orthu ina leabhar "Nouvi suoni per i legni" (Fuaimeanna Nua do Ghaothuirlisí, 1967).
Fuaimeanna na Feirme Is iomaí fuaim a chloistear ar fheirm.
Éisteachas Próiseas ina n-éistear leis na fuaimeanna inchloiste ón gcolainn agus a ndéantar anailísiú orthu, le steiteascóp de ghnáth. Cuimsíonn na fuaimeanna seo fuaimeanna (a éiríonn ó chreathanna) na bhfuileadán, an chroí is a chomhlaí, na scamhóg, na n-aerphasáistí, is na stéigeacha, agus iad déanta ag sreabhadh na fola, an aeir, nó an gháis sna horgáin éagsúla.
Arndt Wigger - "Córas Fuaimeanna na Gaeilge" (le M. Ó Siadhail). 1975
Amhránaíocht Baineann daoine pléisiúr as fuaimeanna, rithim agus ceol na bhfocal de ghnáth.
Tinniteas Fuaimeanna samhalta — píoparnach, siosarnach, clingíneach — a chloiseann duine, ginte mar chomharthaí leictreacha taobh istigh den inchinn féin, gan aon bhaint leis an gcluas. Coitianta ag duine a mbíonn éalang aireachtála air, agus is ainnis bail an duine sin, gan a bheith ábalta fuaimeanna réadacha ón timpeallacht a chloisint i gceart is ag aireachteáil fuaimeanna samhalta ag an am céanna. Buaileann sé timpeall 10% de sheandaoine freisin. Roinnt tuisceana go mbíonn fo-chodanna ar leith den inchinn ciontach as giniúint na gcomharthaí leictreacha.
Uirlis cheoil Déanann uirlisí ceoil fuaimeanna ar bhealaí difriúla. Ní sheinneann gach uirlis cheoil gach nóta atá sa tiúin.
Fóinéim Is éard is fóinéim ann na ceann de na fuaimeanna a chloistear mar an fhuaim chéanna. Sampla ón nGaeilge: Cé gur fuaimeanna nó "allafóin" dhifriúla iad agus , cloistear mar an fhóinéim chéanna iad. Sin é, is féidir ceachtar díobh a úsáid agus ní athraítear brí an fhocail.
Ceol Leagan amach deaslabhartha na fuaime agus an tosta is ea an ceol. Tá fíorbhrí an fhocail ceol an-chonspóideach, agus féadann na fuaimeanna a nglactar leo mar cheol athrú de réir ré na staire agus an chultúir, ach glactar leis de ghnáth gur ceart na fuaimeanna a bheith eagraithe go comhfhiosach ag duine nó grúpa daoine.
Deicibeil Aonad ina dtomhaistear leibhéal déine fuaime is ea deicibeil. Scála logartamach is ea é seachas dearbhscála. Is brúthonn í fuaim, ina dtarlaíonn buaiceanna brú is loig brú i ndiaidh a chéile de réir mar a fhorleathann an fhuaim tríd an aer. De ghnáth tomhaistear leibhéal déine nó glóraí fuaime nó torainn i ndeicibeilí. Is é 0 dB tairseach aireachtála na cluaise, agus is deacair fuaimeanna níos lú ná 10 dB a chloisint, ach is pianmhar fuaimeanna níos mó na 120 dB. Bíonn timpeall 60 dB i ngnáthchomhrá, agus timpeall 100 dB i gcoirm raic-cheoil. Léiríonn an tábla seo na luachanna a bhíonn ag fuaimeanna éagsúla: