Top 10 similar words or synonyms for fertreasting

ulalume    0.802266

ḇamidḇar    0.797117

abbatis    0.794877

officiis    0.793860

signo    0.785561

brendani    0.783355

sancti    0.782033

parabel    0.781489

getalteory    0.779139

perro    0.778985

Top 30 analogous words or synonyms for fertreasting

Article Example
Anisius Manlius Boëtius Syn wurk "De Consolatione Philosophiae" ("De Fertreasting fan de Filosofy", of "Oer de Fertreasting fan de Wiisbegearte") is troch Boëtius nei alle gedachten yn it tichthûs skreaun yn ôfwachting fan syn terjochtstelling. Dat boek, dêr't proaza en poëzij inoar yn ôfwikselje, soe sa'n tûzen jier lang in tige grutte ynfloed útoefenje op it Midsiuwske tinken mei begripen as 'fortún' ("fortuna") en 'de foarsjennichheid' ("providentio"). Fan dat lêste begryp lei Boëtius wiidweidich út dat it net itselde is as predestinaasje.
Dildo Olisbos is in klassyk begrip foar in dildo, fan it Grykske ολισβος; in godemiche is in dildo mei de foarm fan in pyst mei skroatum. Yn guon moderne talen, kin de namme "dildo" ferskate betsjuttings hawwe, lykas yn it Russysk ("Фаллоимитатор", letterlik "ferrifele ymitaasje"), Spaansk ("Consolador", letterlik "fertreasting") of yn it Welsk ("cala goeg", letterlik "ferrifele pyst").
Barnabas Barnabas (ek Sint-Barnabas, Joazef fan Syprus of de apostel fan Antiochje en Syprus; begjin 1e iuw, Palestina – Salamis (Syprus), 61) wie, alhoewol't hy net ta de tolve apostels hearde, in wichtige apostel út de earste iuw nei Kristus. Syn oarspronklike namme wie Joazef en hy wie ôfkomstich fan Syprus. De apostelen joegen him de namme Barnabas, dat "soan fan de fertreasting" betsjut (Hannelingen 4:37). Guon bibelgelearden stelle lykwols dat de namme "soan fan Nebo" betsjut.
Anisius Manlius Boëtius Under it regear fan Teodoarik de Grutte ferfolle Boëtius in grut tal ûnderskate funksjes, wêrûnder it konsulskip fan Rome yn it jier 510, mar neffens syn eigen sizzen (yn "De Fertreasting fan de Filosofy") beskôge er as syn grutste prestaasje dat syn beide soannen Symmachus en Boëtius yn it jier 522 konsuls fan Rome wiene. Datselde jiers waard Boëtius sels beneamd ta "magister officiorum", de liedende burokraat en adviseur fan 'e kening.
In Liet foar Simeon Yn "In Liet foar Simeon" brûkte Eliot syn leauwe as sintraal ûnderwerp. De Simeön út 'e titel is de fromme âldman dy't neamd wurdt yn "Lukas" 2:25-35, dy't in lofsang útspriek doe't er de poppe Jezus mei eigen eagen yn 'e Timpel fan Jeruzalim seach. Oan 'e ien kant liket "In Liet foar Simeon" de tinzen fan Simeon sels te ferwurdzjen, mei't er neffens "Lukas" 25 ""de fertreasting fan Israel ferwachte."" In selde soarte hope sprekt ek út it gedicht. De sprekker is op jierren en krebintich, ""tachtich jier en sûnder moarn"", en hat lang wachte oant er ""de ferlossing"" oanskôge hat. No kin er rêstich stjerre: ""Lit Jo tsjinner ôfsette.""
Anisius Manlius Boëtius Mar hoe't dat ek krekt sij, Boëtius hie yn Teodoarik syn eagen de skyn tsjin, want de kening fielde him yn dy tiid yn 'e benearing brocht. Sels hong er de ariaanske foarm fan it kristendom oan, wylst sawol Boëtius as de Byzantinen katolyk wiene. Yn it Byzantynske Ryk waarden de arianen ferfolge, en koartby wie de katolike Hilderik kening fan 'e Fandalen wurden, en hie Teodoarik syn suster Amalafrida terjochtsteld fanwegen har ariaanske leauwe. Fan gefolgen waard Boëtius in healjier oant in jier finzenset te Pavia, en ûnder syn finzenskip skreau er syn meast ferneamde en ynfloedrike wurk, "De Fertreasting fan de Filosofy".
Anisius Manlius Boëtius Anisius Manlius Boëtius (folút: Anisius Manlius Torkwatus Severinus Boëtius; Latyn: "Anicius Manlius Torquatus Severinus Boethius"), yn 'e regel koartwei Boëtius neamd (Rome, ±480 – Pavia, 524), wie in kristlik, let-Romeinsk filosoof, wiskundige, teolooch, skriuwer, amtner en politikus. Hy wurdt gauris as in wichtige skeakel sjoen tusken de filosofy út 'e heidenske Aldheid en dy út 'e kristlike Midsiuwen. Syn politike belutsenens late úteinlik yn 523 ta syn fal, wêrnei't er op befel fan 'e Eastgoatyske kening Teodoarik de Grutte terjochtsteld waard op fertinking fan gearspanning mei it Byzantynske Ryk. Under syn finzenskip skreau Boëtius "De Fertreasting fan de Filosofy", syn meast ferneamde wurk, dat ien fan 'e populêrste en ynfloedrykste boeken fan 'e Midsiuwen wurde soe.