Top 10 similar words or synonyms for קיינמאהל

אנווארעמען    0.838278

דייקא    0.835451

אקעי    0.826986

צודעם    0.824930

נייטראל    0.824347

תאווה    0.820166

מסית    0.819475

פייניגט    0.819414

אראפפאלן    0.818574

גלעזל    0.816088

Top 30 analogous words or synonyms for קיינמאהל

Your secret weapon. Online courses as low as $11.99

Article Example
לעולם אינך יודע לעולם אינך יודע (עהנגליש: "You Never Know", יודיש: "איהר ווייסט קיינמאהל נישט") איז א דראמאטישער ביאגראפישער דאקומענטארער פילם וועהגן דעהם קאמפאזיטאר, זינגער און משפיע רבי שלמה קארליבאך, ערשינען אין יאהר 2008 אויף דער ישראלישער טעלעוויזיע קאנאל ערוץ 2.
ריש לקיש געווען אמאהל וואס ער האט געהערט א הלכה פון זיין רבי און שוואגער ר' יוחנן "אסור לאדם שימלא פיו שחוק בעולם הזה" זייט דאס בית המקדש איז חרוב געווארן טאר מען נישט לאכן מיט א אפענעם מויל, ווייל מען מיז שטענדיג אינזין האבן דעם צער פונעם חורבן, זינט ער האט עס געהערט האט ער קיינמאהל נישט געלאכט הויך מיט א אפענער מויל (ברכות לא.).
פסח במשך די גאנצע צייט פון די עבודה האט די גאנצע כיתה געזאגט הלל צוזאמען. און אויב די כהנים זענען נאך נישט פארטיג געווארן מיט די עבודה, האט מען איבערגעזאגט הלל צום צווייטן מאהל און צום דריטן מאהל. אבער די גמרא דערצעהלט, אז וויבאלד די כהנים זענען געווען אזוי פלינק, האט קיינמאהל נישט פאסירט אז מ'זאל מוזען איבער זאגן הלל צום דריטן מאהל.
רבי אליעזר בן הורקנוס זיין רבי רבי יוחנן האט אים געלויבט ער איז א "בור סיד שאינו מאבד טיפה" ער איז א פארמאכטער גרוב וואס פארלירט נישט קיין ווארט תורה. ער איז אייביג געווען דער ערשטער אין בית המדרש, קיינער איז נישט געקומען פאר אים אין בית המדרש (מס' מגילה). ער האט קיינמאהל נישט געזאגט א זאך פון זיך אליין, יעדעס ווארט תורה וואס ער האט געזאגט האט ער מקבל געווען פון זיינע רביים (סוכה כז:).
דזשארזש ה. וו. בוש דער קאנגרעס און דער סענאט זענען געווען אין די הענט פון די דעמאקראטען, זיי האבן אים געטיילט צרות אויף טריט און שריט. איינע פון זיינע צוזאגן ווען ער איז געלאפען פאר פרעזידענט איז געווען ער וועט קיינמאהל נישט הייבן קיין שטייער, ער האט זיך באקאנט געמאכט מיט זיין פרעיז "די קאנגרעס וועט מיך דרוקן איזך זאל הייבן שטייערן אבער איך וועל קיינמאל נישט הייבן שטייערן" צום סוף ווען די עקאנאמיע איז געווארן שוואך, האט ער יא געהויבן שטייערן, דאס האט אויפגערעגט אסאך קאנסערוואטיווע.
NSA ס'גייט ארום אזא ווערטל אז די ראשי תיבות פון די אגענטור איז N'o S'uch A'gency פרייע אפטייטש: נישטא אזא אגענטור, אדער N'ever S'ay A'nything פרייע אפטייטש: קיינמאהל זאג גארנישט, צוליב די גהיימניספולקייט וואס נעמט ארום די אגענטור אסאך יאהרען איז די אגענטור געווען אינטער א שלייער אז אפילו איהר עקזיסטענץ איז נישט באשטעטיגט געווארן ביי די רעגירונג. וואס דאס ברענגט די רייץ אז אפילו היינט וואס מ'ווייסט פון איהר עקזיסטענץ שטעלט מען אויס בילדער און מ'ציילט קאר'ס פון די פארקינג לאט מ'קוקט ביל'ס און נאך כדי געוואר צו ווערן עפעס מער איינצעלהייטן איבער די אגענטור און די וואס גייען צו ווייט אפילו צייטונג
בר כוכבא די גמרא פארציילט אז אין די צייט וואס אדריינוס קיסר פון רוים, האט ארוםגערונגעלט ביתר, האט רבי אליעזר המודעי געפאסט יעדן טאג און מתפלל געווען יעדן טאג אז עס זאל נישט געלונגען פאר אדדריינוס קיסר איינצונעמען די שטאט, אין די צייט האט בר כוכבא געטוהן זיינע אויסגעווענליכע שטארקייטן ווי עס שטייט אויבן, האט אדריינוס געזאגט פאר זיינע מליטער לאמיר אהיים גיין, מיר וועלן קיינמאהל קענען ביי קומען די שטארקייט פון בן כוזיבא, איז דארט געווען א כותי און האט זיך אונטערגענומען ביי קומען בן כוזיבא, ער האט געזאגט
התבודדות ווען ר' נחמן האט גערעדט אז מען זאל מאכן התבודדות האט ער געזאגט אז דער עיקר התבודדות איז צו גיין אין פעלד, און אזוי ווערט געברענגט אין ליקוטי מוהר"ן (ח"א סי' נ"ב) אז דאס שלימות פון התבודדות איז צו גיין אין א פעלד, זיך אויסרעדן פאר השי"ת אלעס וואס עס קוועטש אים, ער שטייט דארט אז התבודדות איז צו גיין אין א פעלד דארט ווי מענטשן דרייען זיך נישט קיינמאהל, דאס הייסט מען זאל גיין אין אזא פעלד אינמיטן נאכט, דארט ווי א מענטש דרייט זיך נישט אפילו בייטאג, ווייל אויב סתם מענטשן דרייען זיך דארט, ווערט שוין די לופט נישט ריין, און דער וואס עס וויל זיך אפזונדערן פון דער וועלט וועט עס אים זיין שווער.
חייקל חזן ווען ר' נחמן האט געוואנט אין מעדווידעווקא פלעגט ר' נחמן זייער אסאך פאסטן, אזוי ווי ר' חייקיל האט זיך אסאך געדרייעט ביי ר' נחמן אין שטוב, האט ער געמערקט אז ר' נחמן עסט נישט, די עסן וואס דער באדינער ברעגנט, געט ר' נחמן פארן באדינער ער זאל עס אויפעסן. מאכט זיך אמאל ר' חייקיל קומט אריין צו ר' נחמן אין א גרינעם מיטוואך, און זעהט זיי רבי איז זייער שוואך, האט ער פארשטאנען ער האט די גאנצע וואך גארנישט געגעסן, אבער ר' נחמן וויל בשום אופן נישט עסן, זאגט ר' חייקיל רבי אויב איהר וועט נישט עסן א סעודה אצינד, גיי איך פארציילן "איך וועל אויסזאגן". זאגט אים ר' נחמן נו חייקיל גרייט צו אביסל יוך, דער סדר פון ר' נחמן איז געווען ער האט זיך קיינמאהל נישט גע'עקשנ'ט.