Top 10 similar words or synonyms for פראטעסטן

אונטערדרוקט    0.858323

אינטערעסן    0.857795

שכנים    0.855363

קריסטליכע    0.854636

פארבליבענע    0.853537

רציחות    0.850094

יוניאנס    0.846782

געוואלדטאטן    0.846069

נאציאנאליסטן    0.846044

קראנקהייטן    0.843528

Top 30 analogous words or synonyms for פראטעסטן

Article Example
פויזן אין יאר 1956 אז פארגעקומען אין שטאט פיל פראטעסטן אנטקעקן דער קאמוניסטישער הערשאפט אין דער מדינה. די פראטעסטן האבן געבראכט צו דעם רעזשים געלאסנקייט, אבער נישט צו זיין מפלה, און טייל פון זיי זיינען צעטריבן געווארן מיט קראפט. אין פארלויף פון די 1960ער און 1970ער יארן, די שטאט איינקווארטירט א סאך אינטערנאציאנאלע יארמארקן.
דאנאלד טראמפ נאך דער איינשווערן צערעמאניע, זענען פארגעקומען פולע פראטעסטן קעגן אים, סיי אין אמעריקאנישע שטעט, און סיי נאציאנאל. די פראטעסטירער זענען געווארן געשאצט אלע צוזאמען אין די מיליאנען.
שטאלץ פאראד אבער אפילו דעמאלטס האבן געוויסע רבנים נישט געהאלטן פון די פראטעסטן וו.צ.ב.ש. גור רבי צוליב די חינוך אז די קינדער וועלן אנקוקען אז עבירה אלס עקזיסטענץ.
אסיר ציון אין מאה שערים ווען מען ארעסטירט די קנאים פארן ווארפן שטיינער אויף די פאליציי מאכט מען גרויסע פראטעסטן זיי צו באפרייען און מען רופט זיי אסירי ציון.
מעקסיקע פארשטייט זיך אז די מעקיסקאנער איינוואוינער זענען געווען אומצופרידן מיט די נייע שטרענגע איינריכטונגן און העכערע שטייערן און האבן אנגעהויבן פראטעסטירן קעגן די פארשטערקערטע אקופאציע. די פראטעסטן זענען געווען שטורמישע און טייל מאל ארויס פון קאנטראל. די לאקאלע מיליטער האט פרובירט צו דערשטיקן די פראטעסטן מיט געוואלד און טיילמאל אפילו גענוצט וואפן צו פארטרייבן די מאסן. אבער ווי מער זיי האבן פרובירט זענען די פראטעסטן געווארן שטערקער און שטערקער ווען מער און מער מענטשן זענען זיך געקומען באטייליגן. אסאך פון די לאקאלע רעגירונג אפישעלס האבן רעזיגנירט פון זייערע אמטן און זיך באטייליגט אין די פראטעסטן. די מעקסיקאנער האבן שוין דעמאלט אנגעהויבן רעדן אפן פון זעלבשטענדיקייט און האבן ערקלערט פאר די מאסן אז אלס א זעלבשטענדיג לאנד וועט זיי זיין בעסער לויט די יעצטיגע אומשטענדן אפילו מען וועט נישט האבן קיין שום שטיצע פון שפאניע פאר א נויט.
נטרונא זיי טוען אויך פארשפרייטן צעטליך און קונטרסים ווי אויך האבן זיי א גרויסע טייל און די גרויסע פראטעסטן וואס איז אפגעהאלטן געווארן דורך סאטמאר און אמעריקא און ווי אויך אין אייראפע.
יואל ראטה אין דער קורצער היסטאריע פון זיין ישיבה האט ער שוין מיטגעמאכט אן א שיעור רדיפות און בזיונות פון געציילטע אויפגעברויזטע עלטערן וועלכע האבן ארגאניזירט פראטעסטן קעגן אים צוליב דעם וואס זיי ווילן נישט זייערע קינדער זאלן לערנען ביי אים.
נטורי קרתא איינע פון די הויפט רעדנער אין ניו יארק איז ר' ישראל דוד ווייס פון מאנסי, וואס קומט פון א מער אויבערלענדישע שטוב, וואס אריגינאל קומט די משפחה פון די שטאט מונקאטש און זיין טאטע האט געהאט פערזענליכע באציאונגען מיטן מנחת אלעזר זצוק"ל און אסאך איבערגענומען פון איהם, אין קענענדיג גוט ענגליש איז ער זייער אפציעלער רעדנער אויף ענגליש ביי זייערע פראטעסטן (אמאל איז געווען זייער אפיציעלער רעדענער אויף ענגליש א בחור מוטן נאמען חיים צבי פריימאן וואס ריפט זיך איש ירושלים, ער קומט פון א יעקישע שטוב פון וואשינגטאן הייטס, לעצטענס רעדט ער שוין נישט ביי זייערע פראטעסטן, מאנכע שרייבן דאס צו צי דעם וואס עס גייען פאר רייבערייען אינערהאלב זייער פארטיי.)
ראפיק על כארירי פאראנטווארטליכקייט פארן אטענטאט, איז געקומען פון א געוויסע "הילף און זשיהאד אין סיריע". די לעבאנעזער בירגער, און די וועלט האט אנגענומען, אז סיריע, שטייט אונטער זיין מארד. שטורמישע פראטעסטן זענען פארגעקומען אין לבנון קעגן סיריע, און אין 28 פעברואר האט די רעגירונג רעזיגנירט. די ערשטע מאל אין אראבישע וועלט, וואס א רעגירונג גייט אראפ פון בענקל אן ווילדע ראיאטן, אדער אויפשטאנד.
ישעיה בוימלגרין אין זיינע פילע ריעל עסטעיט פראיעקטן אין און ארום די טריי סטעיט געגנט פון ניו יארק און ארום די וועלט ווערן געגעבן פילע פרנסה זשאבס פאר חסידישע אינגעלייט פון אלע קרייזן, פון סאטמאר ביז ליובאוויטש, ער נעמט נישט קיין גוי'אישע יוניאן קאמפאניס פאר קיין שום פראיעקט. זיי פירן טאקע דורך פראטעסטן ביי אלע זיינע דעוועלעפמענטס, אבער זייענדיג א גרויסע עקשן ברעכט זיך נישט.