Top 10 similar words or synonyms for זארג

באגלייבט    0.889094

אוודאי    0.884254

פראצעדורן    0.878469

פאלטשע    0.873164

שפאט    0.871820

נאריש    0.870832

וויירוסעס    0.867288

ביליגסטע    0.866736

מאדנע    0.866516

מענשט    0.865633

Top 30 analogous words or synonyms for זארג

Your secret weapon. Online courses as low as $11.99

Article Example
די חקירה פון מענדל בייליס צום אוונט איז אריין א רוסישע פרוי און זי האט געזאגט "דיין קינד איז דא, אבער זארג זיך נישט, איך זע צו אים נאך. איך בין אליינס א מאמע און איך פארשטיי אייער ליידן און איך שעץ אייך זייער. זארג זיך נישט, דער אייבערשטער ראטעוועט ערליכע מענטשן"..
איראן איראן איז אסאך אויף די ארענע פון נייעס וואס באדרעאט די וועלט. צוליב די באשולדיגונג און זארג אז זי איז אין א געיעג נאך נוקלעארע וואפן.
בענזין פרייזן צוזאמען זענען די 11 לענדער פאראנטווארטליכט אויף 40 פראצענט פון די וועלט'ס אויל פראדוקציע און זיי האלטן מער ווי צוויי-דריטל פון די וועלט'ס אויל רעזערוו. ווען אפע"ק וויל העכערן די פרייזן פון אויל רעדוצירן זיי די פראדוקציע וואס מאכט אויטאמאטיש די פרייזן זאלן ארויפטאנצן צוליב דעם מאנגל אין סופליי און דער זארג אויף מעגליכע פרישע רעדוקציעס. טייל מאל קענען די פרייזן געהעכערט ווערן נאר צוליב א זארג אז אפשר וועט אפע"ק רעדוצירן פראדוקציע. נאך יעדע גרויסע וועלט געשעעניש איז נארמאל אז די פרייזן פאר אויל זאלן זיך אביסל הייבן, אמאל נאר פאר עטליכע טעג, צוליב א זארג אז עס וועט האבן אן עפעקט אויף די אויל פראדוקציע.
יוסף יצחק יעקבסאן אבער אנדערע זאגן אז דער זארג איז אומבאזירט ווייל יוסף יצחק האלט זיך נישט פאר קיין צדיק... ער פירט זיך אויף א צוגענגלעכן און נארמאלן אופן.
קאנטערטעראריזם צוליב די גרויסע זארג און שטארקע מעגליכקייט פון א ביאלאגישע אטאקע אויפ'ן אמעריקאנער באדן האבן די פעדעראלע און לאקאלע עמוירדזשענסי אגענטורן אונטערגענומען א רייע באווארענונגן און מאכן טרענירונגן וויאזוי צו רעאגירן אין פאל פון אזא אטאקע.
הייבריד אויטא אגב, איז דער גרעסטער זארג איבער די הייבריד מאדעלן צווישן די מאסן געווען וויפיל סערוויס דאס וועט פארלאנגן. א גרויסע טייל מעגליכע קאסטומערס האבן געהאלטן אז די סערוויס פאר דעם אויטא וועט קאסטן צופיל און טאקע דערפאר האבן ביידע פירמעס געמוזט איינשטעלן און צוזאגן א 8 יאר גאראנטי ווייל אנדערש וואלט מענטשן דאס קיינמאל נישט אקצעפטירט.
מארד פון לייבי קלעצקי ווי נאר די ערשטע נאכט איז פאריבער, האט די זארג אין פאניק פון די גאנצע אידישע געמיינדע אנגעהויבן צו וואקסן, די פאליציי האבן געזען ווי ערענסט די געמיינדע נעמט די זאך, האבן זיי זיך אינגאנצן אריינגעווארפן און די זוכעניש, און ס'האט זיך אנגעהויבן א גאר דראמאטישע זוכעניש, וואס איז באריכטעט געווארן ביי אלע מעדיע סטאנציעס, סיי לאקאלע און סיי נאציאנאל.
פסיכיאטריע פסיכיאטריע איז נאכן לערנען דאקטעריי לערנט מען זיך צו וויאזוי צו באהאנדלען גייסטליכע קרענק מערסטנ'ס דעפרעסיע (מרה-שחורה), ביפאלארע שטערונג (גיסטע-סטאבילעטי), ענקזייעטי שטערונג (ציטער-זארג-נערוועזיקייט), און אזוי ווייטער. מיט אלע איהרע נעמען. ס'ציעט אסאך קאנטראווערסיע אין קריטיק נאכען וויסען אז די אלע מעדיקעישאן'ס וואס מ'געט פארדעהם קענען נישט היילען און אלע האבען סייד-עפעקטס צו מינדערליכע ביז זיך נעמען דאס לעיבען.
קרעדיט קארטל כאטש די זארג איז איבערגעטריבן איז אין פאקט יא פאראן אסאך שווינדלערייען מיט קרעדיט קארטלעך אויף די אינטערנעט אבער די קרעדיט קארד פירמעס זאגן אז אין רוב פעלער זענען די קרעדיט קארד אייגנטומער אליינס שולדיג וויבאלד זיי האבן נישט אויסגעפאלגט די הויפט זיכערהייט טיפס וועלכע די קרעדיט קארד פירמעס זאגן אלע קאסטומערס.
קרעדיט קארטל זינט עס איז פאראן אינטערנעט זענען קרעדיט קארטלעך געווארן נאכמער נוצבאר פאר מענטשן וואס ווילן קויפן זאכן פון די אינטערנעט אדער זיך איינשרייבן פאר סערוויסעס. אבער באלד איז אויפגעקומען דער זארג אז די אינטערנעט איז נישט קיין פארזיכערטע פלאץ פאר א קרעדיט קארטל ווייל גנבים לאקערן דארט און טייל קליינע פירמעס זענען שווינדלער און רעקארדירן קרעדיט קארד אינפארמאציע פון ווער עס קויפט ביי זיי אויף די אינטערנעט און פארקויפן שפעטער די אינפארמאציע פאר געלט.