Top 10 similar words or synonyms for וכן

ובכל    0.983248

המבול    0.981022

לכן    0.979496

להיות    0.978810

שהיא    0.978768

לעבוד    0.978483

התבה    0.976720

והנה    0.976365

להניח    0.976258

הבהמה    0.976099

Top 30 analogous words or synonyms for וכן

Article Example
תרי"ג מצוות 537 לקברו בו ביום וכן כל המתים
תרי"ג מצוות 152 לא להיכנס שתוי יין למקדש וכן שלא יורה שתוי
תרי"ג מצוות 93 לא לכרות ברית לשבעה עממין וכן לכל עובדי עבודה זרה
נילוס אין אַראַביש ער הייסט نهر النيل (אנ-ניל טייך, געטייטש: הניל, טייך), אין תנ"ך ער דערמאנט אין נעמען "יאור", "נהר מצרים" או "שיחור" (ישעיה כ"ג 3 וכן ירמיה ב' 18). זיין היינטיקע העברעישן נאמען שטאמט פון גריכיש.
שלמה קוועטש והנה אנכי יודע ועד, כי לא א' ולא פעמים שמעתי מאדון הבית הזה קמוט בכלחו משבח ומפאר עצמו בברכה הזאת, כי תצא אש ונאכל הגדיש, תמיד תהלתו בפיו לאמר: "איך פירכטע ניכט, איך האבע פאן דעם הייליגען מאנן איינען זעגען בעקאממען" (אני לא אירא רע, יען הברכה היא לי מאת איש אלקים הקדוש), וגדול הי' כבוד הבית הזה גם בפעם הזאת בעיני כל רואיו, באמרם כאשר גזר הצדיק והקדוש, כן קם הבית הזה לבעליו, ועל זה נאמר מן החכם שבחכמים, "זכר צדיק לברכה" – ואנכי אומר "אמן כן יעשה וכן יקום ה' לנצח"...
שמשון אסטראפאליער ער האט געהאט א מגיד מיט וועם ער פלעגט לערנען סתרי תורה יעדן טאג. זיין תלמיד ר' נתן האנאווער האט געשריבן: והיה בתוכם איש אחד חכם ונבון ומקובל האלקי ושמו מוהר"ר שמשון מ "ק אוסטרופולי. ובא מלאך המגיד אליו בכל יום ולמד עמו סתרי תורה. ועשה המקובל הנ"ל פירוש על הזוהר על פי קבלת מהאר"י ז"ל ולא זכינו שיבא להדפוס. ואמר לו המגיד לפי הגזיר' שיעשו תשובה גדולה שלא יבא כך הגזירה רעה. ודרש כמה פעמים בבית הכנסת והזהיר לעם שיעשו תשובה על הצרה שלא תבא, וכן עשו תשובה גדולה בכל הקהילות ולא הועילה כי כבר נחתם הגזירה רעה. וכאשר באו האויבים וצרים על העיר נכנס המקובל הנ"ל לבית הכנסת ושלש מאות בעלי בתים עמו, כולם חכמים גדולים וכולם מלובשים בתכריכין ובטליתו' על ראשיהם ועסקו בתפילה גדולה עד שבאו האויבים לעיר ונהרגו שם כולם בבית הכנסת על אדמת קדש הי"ד.