Top 10 similar words or synonyms for app

store    0.813782

phones    0.738964

msn    0.735613

update    0.730869

phone    0.729835

lite    0.725083

developer    0.722292

naver    0.713899

ubuntu    0.709877

cyanogenmod    0.709564

Top 30 analogous words or synonyms for app

Article Example
APP-6A Hệ thống tiêu chuẩn của Hoa Kỳ tương đương chuẩn APP-6A là chuẩn MIL-STD-2525A. Chúng giống nhau về cơ bản, nhưng MIL-STD-2525 được phát triển nhanh hơn chuẩn APP-6 của NATO. Chuẩn MIL-STD-2525 được ban hành vào tháng 9 năm 1994, chuẩn MIL-STD-2525A vào tháng 12 năm 1996, chuẩn MIL-STD-2525A Change 1 vào tháng 7 năm 1997, chuẩn MIL-STD-2525B vào tháng 1 năm 1999, chuẩn MIL-STD-2525B Change 1 vào tháng 7 năm 2005, chuẩn MIL-STD-2525B Change 2 vào tháng 3 năm 2007, và chuẩn MIL-STD-2525C vào tháng 11 năm 2008. APP-6A có khác biệt đáng kể so với APP-6 trong khi các phiên bản nối tiếp của chuẩn MIL-STD-2525 luôn duy trì ít nhiều tính đồng nhất. Có thể APP-6A là một chuẩn con của MIL-STD-2525C.
APP-6A Các chữ cái trong dấu ngoặc đơn thuộc quy tắc nhận dạng ký hiệu SIDC - chuỗi 15 ký tự được sử dụng để truyền đạt các ký hiệu.
APP-6A Những ký hiệu sau đây có thể được kèm thêm vào ký hiệu đơm vị:
APP-6A Chuẩn APP-6A bao gồm một tập hợp các ký hiệu quy ước thông thường tương ứng với tính chất thực tế của sự vật được thể hiện trên bản đồ quân sự, tạo thành một hệ thống chung duy nhất nhằm tăng cường khả năng tương tác giữa các thành phần trong khối NATO. Chuẩn APP-6A áp dụng cho chỉ huy thành phần, kiểm soát, thông tin, máy tính, tình báo (C4I), phát triển, hoạt động và diễn tập, luyện tập của lục quân. Chuẩn APP-6A đạt được hiệu quả cao trong vai trò ký hiệu đồ bản quân sự thông qua việc sử dụng phương pháp tiêu chuẩn hóa cho hệ thống phân cấp ký hiệu, phân loại thông tin, và nhận dạng ký hiệu. Có thể biểu hiện chuẩn APP-6A trên hệ thống bản đồ tự động hoặc vẽ tay trên bản đồ quân sự thông thường.
APP-6A Bộ "khí tượng và hải dương học" là bộ duy nhất không được thiết kế bằng tiêu chuẩn riêng của NATO. Nói đúng hơn, chúng là chuẩn của Tổ chức Khí tượng Thế giới.
APP-6A Khung ký hiệu là cơ sở để các thành phần ký hiệu và chi tiết sửa đổi khác được thêm vào. Trong hầu hết trường hợp một khung bao quanh một biểu tượng. Một trong những trường hợp ngoại lệ là "khí tài", có thể biểu diễn chỉ bằng ký hiệu (trong trường hợp những ký hiệu này có màu phân biệt như khung ký hiệu).
APP-6A APP-6A có năm bộ ký hiệu lớn, mỗi bộ sử dụng một kiểu nhận dạng ký hiệu mã hóa (SIDC) riêng:
APP-6A Bộ "đơn vị, khí tài và thiết bị" bao gồm các ký hiệu, thường nằm trong khung, biểu hiện trên bản đồ tượng trưng cho một đối tượng ngoài thực địa. Tất cả các loại chi tiết và thông tin diễn dải bao quanh nó, xác định chủng loại, số lượng, ngày tháng, hướng vận động...
APP-6A Bộ "hoạt động quân sự" ("đồ biểu chiến thuật") đại diện cho các thông tin không thể được biểu hiện chỉ bằng các ký hiệu kiểu biểu tượng: ranh giới phụ trách của các đơn vị, chỉ thị khu vực đặc biệt, các dấu hiệu độc đáo khác liên quan đến hình học ba chiều về không gian chiến trường, và những gì cần thiết cho việc lập kế hoạch và chỉ huy tác chiến. Có các ký hiệu biểu thị đường, điểm và diện trong bộ này.
APP-6A Màu nền là khu vực bên trong biểu tượng. Nếu được chỉ định một màu sắc nhất định, nó gia tăng (hoặc làm rườm rà thêm) thông tin về sự liên quan của đối tượng được biểu hiện. Nếu không sử dụng màu sắc, màu nền là màu giấy. Rất ít ký hiệu có màu nền riêng, không bị ảnh hưởng bởi mối liên quan với các đối tượng khác.