Top 10 similar words or synonyms for разным

порученію    0.894313

ботанике    0.892921

дѣл    0.890860

даннымъ    0.883407

изуч    0.882948

теме    0.875987

применению    0.873488

крестьянь    0.872888

повелению    0.871541

учрежденіями    0.869569

Top 30 analogous words or synonyms for разным

Article Example
Харьковскій Демокритъ он толк давал указам разным
Каїн XVIII разным канцлерам-премьерам, генералам-изуверам, экс — и просто королям!
Петер-Симон Паллас Академік Петербурзької Академії наук з 1767. Більше 40 років перебував на службі в Росії. З 1768 по 1774 рр. керував експедиціями Петербурзької АН, висновки яких опубліковано в книзі «Путешествие по разным провинциям Российской империи» (СПб., 1773 — 1788, т. 1—3).
Монастирський острів Історик церков Катеринославської єпархії, єпископ Феодосій Макаревський, доводить, що коло цього острова в давні часи спинялись всі Київські князі, які пливли з Києва Дніпром до Царгороду. Острів цей, каже Феодосій, був «перепутьем», головним середоточним пунктом, попутною станцією «при всех путешествиях русских людей по разным целям з севера на юг».
Магльований Анатолій Васильович У 1988 р. захистив дисертацію “Взаимосвязь показателей умственной и физической работоспособности у студентов с разным уровнем двигательной активности” на здобуття наукового ступеню кандидата біологічних наук зі спеціальності "14.00.17 - нормальна фізіологія" у спеціалізованій вченій раді Львівського державного медичного інституту, науковий керівник д.мед.н., професор Сафорнова-Паустовська Галина Борисівна.
Демократичний соціалізм По разным причинам, большинство состоящих в Социнтерне европейских демосоциалистических партий приняли рыночную экономику и отказались от марксизма на протяжении второй половины XX века, таким образом, прогрессировав в сторону социал-демократии и социал-либерализма (Социал-демократическая партия Германии в 1959 году, Испанская социалистическая рабочая партия в 1979, британская Лейбористская партия в начале 1990-х, французская Соцпартия во главе с открытым социал-демократом Лионелем Жоспеном в конце 1990-х).
Павлов Олексій Олександрович "«А. А. Павлов, человек, расположенный к православной церкви, старался сведения доставать по разным частям. Ему многим обязана церковь в успехах побед над зловерием. М. Л. Магницкий, так как был в курсе многих дел зловерия, многие вещи раскрывал важные. Он был предан православию и делал внушения графу А. А. Аракчееву против врагов веры». «А. А. Аракчеев был предан царю, никто точнее его не исполнял царских велений. Поэтому все тайные дела о вере были ему вверяемы».
Зуєв Василь Федорович Його перу належить також праця «Начертание естественной истории» (СПб., 1786; 5 вид. 1814), яка, за відгуком Палласа, перевершувала інші аналоги на Заході. Він був редактором щомісячного видання «Растущий Виноград» в 1785—1787. Брав участь у перекладі «Естественной Истории» Бюффона (10 ч. СПб., 1789—1803); переклав «Описание растений Российского государства» Палласа (ч. I, СПб., 1788), а разом з Ф. Томанським — головну працю Палласа — «Путешествие по разным провинциям Российского государства» (5 т. СПб., 1773—1778).помер у 1794 році.
Жовтий Клин В саратовських документах зустрічається також назва «черкаси», що є етнонімом для українців того часу. В одному з таких документів зокрема написано: «Ведомость коликое число … явилось в городе Саратове живущих своими домами по разным людям в работниках пришедших из разных мест волных черкас, откуда оные пришли і в которых годах». Голову цих «волных черкас» названо «малороссийским отаманом». Були також оселі, які мали назву «черкаского походження». Однією з таких була й слобода Черкаська, яку заснували українці в першій половині 18 століття на схід від сучасного міста Куйбишева на річці Кінелі та яку згодом стали звати Кінель-Черкаська.
Потьомкінський палац Практично одразу після побудування палац було покинуто, навіть не закінчивши внутрішнє оздоблення. Протягом 1792—1839 рр. палац поступово руйнувався. Перебуваючи в Катеринославі у 1827 р., російський мемуарист Філіп Філіпович Вігель у своїх «Записках» так описував Потьомкінський палац: « В расстоянии четверти мили (от места закладки Свято-Преображенского собора), по склонению горы к реке находился Потёмкинский дворец; он состоял из одной залы, которую легко было бы обратить в огромный манеж, да из двух комнат по бокам, из которых каждую можно назвать пребольшой залой, мелких комнат было немного. Всё это без полов, без окон, без дверей и дождь капал сверху сквозь дырявую деревянную крышу. Зато сад при нём содержался в исправности и чистоте. Он сошел вниз вплоть до Днепра и на нём захватывал несколько островов соединенных между собой полусгнившими мостиками.»Видатний етнограф академік Ізмаїл Ізмаїлович Срєзнєвський у 1832 р. в одному з своїх листів до матері повідомляв:«Мы заходили и в развалины Потёмкинского дома. Крыша уже разрушена, полы также, но штукатурка ещё сохранилась, превосходная лепная работа.»Як свідчив у своїх спогадах член Новоросійської контори іноземних поселень А. М. Фадеєв, що проживав у Катеринославі з 1815 по 1834 рр.:«На горе города красовались развалины Екатеринославского собора и Потёмкинского дворца. Я застал его уже с поврежденною крышею, без окон, без дверей, одна комната завалена бумагами, составляющими Потёмкинский архив при управлении его Новороссийским краем. Никто об этом архиве не заботился и даже при дворце не нашлось ни одного караульного. Я из любопытства несколько раз рылся в громаде бумаг и находил интересные черновые письма, писанные самим Потёмкиным к разным лицам, переписку его секретарей и проч. Через несколько лет этой груды бумаг, в которой, без сомнения, нашлось бы немало любопытного уже совсем там не существовало, а только клочки их валялись разсеянные по саду, окружающему дворец.» У 1835 р. палац був спустошений пожежею. В різний час різні архітектори пропонували реконструювати напівзруйновану будівлю під губернські «присутственные места» та семінарію, але до 1839 р. ці проекти лишалися нереалізованими.