Top 10 similar words or synonyms for описуватись

відмічатись    0.923375

задаватися    0.916417

поєднуватись    0.914583

втрачатися    0.912893

отримуватися    0.909650

перетинатися    0.909060

комбінуватись    0.908401

відкладатися    0.906325

порушуватися    0.905878

описуватися    0.905211

Top 30 analogous words or synonyms for описуватись

Article Example
Послідовність Морзе — Туе Послідовність Морсе-Туе, у формі що дається вище як послідовність бітів, може описуватись рекурсивно з використанням оператора побітового заперечення.
Принцип антисиметричності Принцип антисиметричності () — у квантовій хімії — постулат про те, що електрони повинні описуватись хвильовими функціями, які є антисиметричними
Квантова телепортація Для реалізації телепортації потрібно, щоб у відправника та отримувача були дві зчеплені частинки A та B у стані, який може описуватись одним із беллівських:
Парадокс Ейнштейна — Подольського — Розена У процесі вимірювання над системою "I" буде отримано значення formula_13 величини "B", та, після редукції, стани систем будуть описуватись хвильовими функціями formula_14 та formula_15.
Скінченна геометрія Скінченні геометрії можуть описуватись за допомогою лінійної алгебри, як векторні простори та подібні структури над скінченним полем, які називаються геометріями Галуа, чи можуть описуватись цілком комбінаторно. Багато, але не всі скінченні геометрії є геометріями Галуа, наприклад будь-який скінченний проективний простір розмірності три чи більше є ізоморфним проективному простору над скінченним полем (проективізація векторного поля над скінченним полем). У випадку розмірності два, існують комбінаторно визначені проективні площини, які не є ізоморфними до проективних просторів над скінченними полями. Такі простори називаються недезарговими площинами.
PowerShell Інші дієслова, як наприклад codice_99 та codice_100 хоча й можливі але не допустимі. Замість них використовуються стандартні дієслова codice_82 та codice_87. Додаткові дієслова можуть описуватись у формі аліасів. Щоб перелічити командлети для заданого дієслова, можна використати команду .
Скінченна геометрія В проективній геометрії навпаки, будь-які дві лінії перетинаються, тому паралельних прямих не існує. Як скінченна афінна геометрія на площині, так і скінченна проективна геометрія можуть описуватись доволі простими аксіомами.
Розповідь (мовознавство) Розповідь являє собою адресовану мовну дію, тому її зміст повинен описуватись через відношення між мовцем і адресатом. В канонічній ситуації розповіді мовець і слухач виступають в однотипних ролях — товаришів, приятелів, друзів, знайомих. Існування товариських, невимушених відносин між особами створює передумову для виникнення ситуації розповіді.
K (мова програмування) Іншою ключовою відмінністю K є те, що функції теж є звичайними даними. Такий підхід запозичений з Scheme. Функції можуть описуватись за допомогою виразів, і підставлятись в інші вирази. Функції в K задаються фігурними дужками. Наприклад в наступному виразі квадратичний вираз записується як функція і застосовується до значень 0 1 2 3:
Позірний порядок реакції Для елементарних реакцій парціальний порядок реакції однаковий зі стехіометричним числом відповідного реактанту і тому є цілим додатнім числом. Загальний порядок збігається з молекулярністю. Для поетапних реакцій нема загального зв'язку між стехіометричними числами й парціальними порядками. Такі реакції можуть описуватись складнішими законами швидкості, а визначений в цьому випадку порядок називають