Top 10 similar words or synonyms for конденсуватися

відкладатися    0.913918

підвищуватись    0.884339

зіпсуватися    0.881824

накопичуватись    0.880915

заміщатися    0.877963

випадати    0.877629

синтезуватися    0.877181

уражатися    0.873330

розпадатись    0.873289

дисоціювати    0.872834

Top 30 analogous words or synonyms for конденсуватися

Article Example
Точка роси Точка роси, тобто температура, при якій водяна пара в повітрі починає конденсуватися, є характеристикою вологості повітря.
Позаземна вода Атмосфера Юпітера має газовий шар, в якому, за схожих із земними температурою і тиску, водяної пари може конденсуватися в краплі.
Лактони Термічно досить стабільні, проте β-лактони при нагріванні розщеплюються до олефінів і вуглекислоти. Здатні конденсуватися з ароматичними вуглеводнями в присутності AlCl, полімеризуватися.
Оксиран Оксиран може конденсуватися з багатоатомними спиртами. При етерифікації продуктів конденсації вищими жирними кислотами утворюються чудові емульгатори. Навіть така складна речовина, як целюлоза, здатна конденсуватися з оксираном. При дії на целюлозу (бавовняна вата або тканина) оксирану при 50 °С утворюється сполука, в якій одна оксиетильна група припадає на 32 моносахаридних залишки CHO. Наявність розведеного лугу збільшує швидкість етерифікації. Етерифікацію целюлози газоподібним оксираном можна проводити за наявності кислотних каталізаторів або при підвищеному тиску.
Пояс астероїдів Цікаво, що коли пояс астероїдів лише почав формуватися, на відстані від Сонця утворилася так звана «снігова лінія», де максимальна температура на поверхні астероїда не перевищувала температуру танення льоду. В результаті на астероїдах, які формувалися за межами цієї лінії, змогла конденсуватися вода у вигляді льоду, що призвело до появи астероїдів з високим вмістом льоду на поверхні.
Конденсація Бозе — Ейнштейна Бозе-Ейнштейнівська конденсація експериментально спостерігалася у багатьох системах, що містять бозони. Конденсуватися можуть як реальні частинки (наприклад, атоми, фотони тощо) так і квазічастинки (наприклад, магнони, куперівські пари тощо). При Бозе-Ейнштейнівській конденсації змінюється основний стан системи, відповідно відбувається фазовий перехід, і фізичні властивості речовини сильно змінюються.
Агрегатний стан Частинки з напівцілим спіном, тобто такі, що підкоряються статистиці Фермі, не можуть конденсуватися так, як часинки з цілим спіном. Проте, при достатньому охолоджені, такі частинки утворюють зкорельовані пари, і ці пари починають поводити себе як частинки, що мають цілий спін. Це явище подібне до утворення куперівських пар, що є відповідальними за явище надпровідності. Ферміонну конденсацію було відкрито у 2004 році у лабораторіях NASA.
Глізе 581 g Є припущення, що з огляду на близькість до зірки планета завжди звернена до неї однією стороною. Як показує моделювання таких сценаріїв, за певних умов вся атмосфера на таких планетах може конденсуватися на темній стороні. Однак за наявності досить щільної атмосфери тепло, що одержується від зірки, розподілятиметься більш рівномірно, тим самим створюючи більш широкі зони проживання.
Походження води на Землі Поступовий витік води, яка знаходиться в гідратних мінералах гірських порід Землі могли утворити деяку частину води. Вода також могла утворитися від вулканічних процесів: водяна пара в атмосфері, яка виникла при вулканічних виверженнях могла конденсуватися і випадати дощем, повільно заповнюючи океанічні басейни Землі.
Газоконденсатний поклад Утворення Г.п. пов’язане з ретроградними явищами (зворотним випаровуванням і зворотною конденсацією), які ґрунтуються на здатності рідких вуглеводнів при певних термобаричних умовах розчинятися в стиснених газах і конденсуватися з останніх під час зниження тиску. Г.п. характеризується вмістом стабільного конденсату, тиском максимальної конденсації при різних температурах і тиском початку конденсації, складом пластового газу і конденсату, потенційним вмістом рідких вуглеводнів (СН) і т.д.