Top 10 similar words or synonyms for yetkisini

yetkilerini    0.828289

yetkisi    0.786339

kararlarını    0.784523

kararını    0.731704

yetkisinin    0.698375

iznini    0.694884

yetkileri    0.691925

yetkiyi    0.691779

emirlerini    0.680101

hakkını    0.680081

Top 30 analogous words or synonyms for yetkisini

Article Example
İsviçre Federal Yüksek Mahkemesi İsviçre Anayasası'na göre, şu ihlallerde yargı yetkisini elinde bulundurur:
Roma Cumhuriyeti Pompeius'un yenilgisinin ve yeniden düzenin sağlanmasının ardından, Jül Sezar hükümet üzerindeki denetiminin tartışmasız olduğundan emin olmak istedi. Kendisine vereceği güçler eninde sonunda onun imparatorluk kalıtçıları tarafından kullanılacaktı. Bu güçleri, kendi yetkisini artırarak ve Roma'nın öteki siyasi kurumlarının yetkisini azaltarak üstlenecekti.
Santa Maria della Salute Bazilikası Venedik Senatosu, 66 kabul, 2 çekimser 29 karşıt oyla kilisenin dizayn yetkisini 26 yaşındaki Longhena verdi.
Börçigin Örneğin Mamay Han yetkisini kukla hanlar eliyle kullanabiliyor ama kendisi Cengiz soyundan gelmediği için Han ünvanını kullanamıyordu.
Pontifler koleji Pontifex maximus, bu kurulun en önemli üyesidir ve M.Ö. 104 yılına kadar diğer kurul üyelerinin atama yetkisini tek başına kullanmıştır.
Nihal Atsız Atsız, suç işlemediğini belirterek bizzat af talep etmediği halde, Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, kendi yetkisini kullanarak Atsız'ın cezasını affetmiştir.
Teşkîlât-ı Esâsîye Kanunu (1924) Büyük Millet Meclisi’nin üstünlüğü vardır. Meclisin üstünde bir kuvvet yoktur. Bu nedenle meclis ancak kendini fesh edebilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi devletin organları içinde en üst organdır. Milletin tek temsilcisidir, yasama yetkisini meclis doğrudan kendisi kullanır. Yürütme yetkisini kendisi tarafından seçilecek bir cumhur başkanı ve onun atayacağı bakanlar kurulu aracılığıyla kullanır.
Nikolaos (Bizans imparatoru) Nikolaos bir genç asildi. Bu toplantıda birçok imparatorluk görevini kabul etmeye razı olmayan asillerin isimleri sırayla incelendik. Üç gün süren toplantının sonunda imparatorluğu çoğunluk kararı ile seçildi. Nikolaos da bu görevi üzerine almaya isteksizdi. Halk tarafından imparator olarak seçilmekle beraber, hiçbir imparatorluk yetkisini üzerine almadı ve hiçbir imparatorluk yetkisini kullanmadı. Ayasofya'da kalıp buradan ayrılmayı reddetti.
Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Hakkında Kanun Türk Milleti adına yargı yetkisini kullanacak askeri mahkemelerin ; kolordu, ordu (deniz ve havada eşidi) ve kuvvet komutanlıkları ile Genelkurmay Başkanlığı nezdinde Millî Savunma Bakanlığınca kurulmasını öngörür.
Poliçe (senet) Temsile yetkili olmadığı halde bir şahsın temsilcisi sıfatiyle bir poliçeye imzalayan kişi ile temsil yetkisini aşar biçimde poliçe imzalayan kişiler, poliçeden dolayı kişisel olarak sorumlu olurlar (TTK.m.590).