Top 10 similar words or synonyms for yargılandıysa

tutuklandıysa    0.623927

bulunmuşsa    0.605789

doğrulasa    0.594890

kuşatıldıysa    0.594739

mosto    0.594231

atandıysa    0.592710

yakalansa    0.592367

bastırılsa    0.587807

mogyoród    0.587331

yassıada    0.587304

Top 30 analogous words or synonyms for yargılandıysa

Article Example
Selâhattin Köseoğlu 1926 yılında Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Paşa'ya suikast girişimi olayı ile ilişkisi olduğu iddiasıyla yargılandıysa da beraat etti.
Suphi Nuri İleri Cumhuriyet’ in ilanından sonra Müstakil ve Son telgraf adlı gazeteleri (1924) çıkardı. Elazığ İstiklal mahkemesi’nde yargılandıysa da aklandı (1925).
Eyüp Sabri Akgöl Yeşil ordu cemiyeti’nin kurucuları arasında yer aldı. 1923’te Meclis dışında kaldı. 1926’da Atatürk’e karşı düzenlenen İzmir Suikastı’yla ilgili olarak bir kısım eski İttihatçılarla birlikte İstiklal Mahkemesi’nde yargılandıysa da suçsuz bulundu.
Cemal Mersinli 1 Kasım 1921'de İnebolu'ya çıkarak 29 Aralık 1921'de Isparta Milletvekili olarak TBMM'ye katıldı. İkinci Grup'ta yer aldı. 17 Haziran 1926'da Mustafa Kemal Paşa'ya suikast girişimi olay ile ilgili görülerek İzmir'de Ankara İstiklal Mahkemesince yargılandıysa da 13 Temmuz'da beraat etti. Daha sonra VI. Dönem İçel Milletvekilliği yapmıştır.
Feridun Fikri Düşünsel 1914’te İstanbul Hukuk Mektebi’ni bitirdi. Bir süre avukatlık yaptı. Daha sonra Paris Hukuk Fakültesi’nde “Türkiye’de Anayasa Hareketleri” adlı teziyle hukuk doktoru oldu (1923). İkinci TBMM’ye Dersim milletvekili seçildi (1923-1927). Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kurucuları arasında yer aldı. Şeyh Said Ayaklanması ve Atatürk’e karşı düzenlenmesi planlanan İzmir Suikastı’na katıldığı gerekçesiyle İstiklâl Mahkemesi’nde yargılandıysa da aklandı. VI., VII., VIII. ve IX. dönem TBMM Bingöl milletvekili seçildi. VIII. dönem TBMM başkanvekilidir.
Mustafa Ok Saruhanlı ilçesine bağlı Koldere köyünde Bulgaristan göçmeni bir ailenin oğlu olarak dünyaya geldi. İlk ve orta okulu Turgutlu'da okudu. Maltepe Askeri Lisesi'nin ardından, 1944 yılında Kara Harp Okulu'ndan mezun oldu. 1955-1956 yılları arasında 6. Kore Türk Tugayı'nda görev yaptı. 1959 yılında Harp Akademisi'nden Kurmay Yüzbaşı olarak mezun oldu. 1962 yılında Türkiye Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü'nü bitirdi. Enstitü mezuniyeti, Kurmay subay olması ve Kore görevi kendisine TSK'da 6 sene kıdem kazandırdı. Orduda çeşitli görevlerde geçen 18 yıllık hizmet sonunda 22 Şubat 1962 tarihinde Talat Aydemir harekâtı sonucu TSK'dan emekli edildi. 21 Mayıs 1963 tarihinde Talat Aydemir ve arkadaşlarının ihtilal girişimi nedeniyle bu sefer idam istemiyle yargılandıysa da beraat etti.
Kâzım Karabekir 9 Kasım 1924 tarihinde CHP'den istifa etti. 17 Kasım 1924 tarihinde Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kurucuları arasında yer aldı ve bir süre sonra da bu partinin genel başkanı oldu. İsmet Paşa Hükümeti'nin Takrir-i Sükûn Kanunu çıkarmasından sonra Doğu'da Şeyh Said İsyanı çıktı ve bu isyanda TCF'nin de rolü olduğu iddia edildi. İsmet İnönü başkanlığındaki hükûmet tarafından bu olay bahane edilerek 5 Haziran 1925 tarihinde Bakanlar Kurulu kararı ile tüm muhalif gazeteler ve partilerle birlikte TCF de temelli kapatıldı. Ayrıca Kâzım Karabekir, Haziran 1926 tarihinde Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal'e düzenlenen İzmir Suikastı girişimi ile ilgili olarak tutuklandı ve İstiklal Mahkemesi'nde idam ile yargılandıysa da beraat etti.
Süleyman Necati Güneri Konya Hukuk Mektebi mezunudur. Konya İttihâd ve Terakkî İdadisi Öğretmenliği, Erzurum İttihâd ve Terakkî Mektebi Müdürlüğü ve Türkçe Ögretmenliği yapmıştır. 1918 yılında Erzurum'da "Albayrak" gazetesini çıkarmıştır. Konya İttihâd ve Terakkî Okulu müdürlüğü, Erzurum Kongresi Şarki Anadolu Müdâfaa-ı Hukuk Cemiyeti Karaköse Delegeliği ve Kongre Divân Kâtipliği yapmıştır. 12 Ocak 1920'de İstanbul'da toplanan son Osmanlı Meclis-i Mebusanı'na Erzurum mebusu olarak girmiştir. Meclis-i Mebusan'ın kapatılmasından sonra 23 Nisan 1920'de Ankara'da açılan Türkiye Büyük Millet Meclisine yine Erzurum milletvekili olarak girmiştir. Gümrü Antlaşması ve Londra Konferansı'ndaki Türk heyetlerinde yer almıştır. Kasım 1921'de mecliste kurulan muhalefet grubu İkinci Grup'un içinde yer almıştır. 1926'da İzmir Suikastı davasından yargılandıysa da beraat etmiştir. Daha sonra V. Dönem (Ara Seçim) Zonguldak
Jean-Paul Marat Fransız Devrimi sırasında radikal tutumuyla tanınmaktadır. Jakoben kulübü devrimcilerindendir. Türkçede Halkın Dostu anlamına gelen L'ami du peuple adlı bir gazete çıkarmıştır. Ateşli bir savaşçı kişiliğe sahipti. Terörü desteklemekle suçlandığından Jironden Partisi tarafından ihtilâl mahkemesinde yargılandıysa da halkın müthiş desteği ve hitap becerisiyle beraat etti. Yargılama bittiğinde bir tahta üzerine bindirilerek omuzlarda taşındı ve "100 bin kişinin kellesini istiyorum" diyerek bağırdı. Jakobenlerin gitgide güçlenmesinden sonra Jironden iktidarı derin sürtüşmeyi daha da arttırdı. Ardından ülkede iki parti arasında artacak terörü önlemek için Charlotte Corday isimli Jironden yanlısı bir kadın tarafından banyosunda bıçaklanarak öldürüldü. Kadının amacı barıştı çünkü Marat giderek daha çok şiddet yanlısı olmaya başlamıştı. Cenazesi La Pantheon'a götürüldü, ardından da Thermidor döneminde kanalizasyona atıldı. Jean Paul Marat, Fransız Devrimi'nin Robespierre'le birlikte en önemli düşünce ve eylem adamlarından biridir ve bir Montagnard mensubudur.