Top 10 similar words or synonyms for yararlanmaları

başvurmak    0.747935

yararlanabilmek    0.712483

yararlanması    0.675824

izlenebilmesi    0.671950

yüklemeniz    0.669115

güncellenmesi    0.665148

geliştirebilmek    0.664962

başvurmaları    0.663129

bahsetmek    0.651831

öğretilmesi    0.649612

Top 30 analogous words or synonyms for yararlanmaları

Article Example
Apartheid Uzun yıllar boyunca beyaz ırkın yönetiminde olan Güney Afrika'da siyahilere uygulanan ayrımcılık, 1948 yılı genel seçimlerinden sonra resmileşerek sürdü. 1958 yılından itibaren yasalarla da desteklenen Apartheid sistemi, insanların derilerinin renklerine göre sınıflandırılmaları sonucu, beyaz azınlık dışında kalanların vatandaşlık hizmetlerinden daha az yararlanmaları, devletin sağladığı sağlık hizmetleri, eğitim v.s.'lerinden daha az yararlanmaları gibi ırkçılıklara zemin olmuştur.
Hüseyin Ali Muntazeri Bahailerin tutuklanmasıyla ilgili olarak “Bahailerin İranlı olduklarını, dolayısıyla vatandaşlık haklarından yararlanmaları gerektiğini” söylemiştir. “Bahailerin kutsal bir kitapları olmadığı için 1979 Anayasası’nda Hristiyanlar, Museviler ve Zerdüştler gibi dini azınlık sayılmadıklarını” söyleyen Montazeri, “Ancak Bahailer bu ülkeden oldukları için, bu ülkede doğmaktan gelen haklara ve vatandaşlıktan doğan haklara sahiptirler ve dolayısıyla İslam’ın Kur’an’da ve hadislerde vurguladığı onurlu yaşama hakkından yararlanmaları gerekir” demiştir.
Gazi Üniversitesi Merkez Kütüphanede okuyucuların, yaklaşık 200 bilgisayar ile çevrim içi veri tabanlarından yararlanmaları, abone olunan elektronik dergileri kullanmaları, bilimsel amaçlı internet kullanmaları ve OPAC terminaller üzerinden kütüphane kataloğunu taramaları mümkün olabildiği gibi, Merkez Kütüphane web sayfası ile de kütüphaneye gelmeden bulundukları fakültelerden Merkez Kütüphane kataloğunu taramaları, abone olunan elektronik dergileri kullanmaları ve çevrim içi veri tabanlarından yararlanmaları mümkündür.
Mehmet Âkif Koleji Özel okul olmakla birlikte, her yıl en az 50 öğrenciye burs verilmekte, dar gelirli ailelerin çocuklarının da kolejin sunduğu eğitimden yararlanmaları sağlanmaktadır.
AnadoluJet AnadoluJet, 23 Nisan 2008 tarihinde geniş halk kitlelerinin ulaşım hizmetinden yararlanmaları amacıyla Türk Hava Yolları'nın yeni bir iş modeli ile yapılandırdığı farklı bir ticari markası olarak kurulmuştur.
Vatandaşlık Vatandaşlık, genellikle bir ülke olan politik kurumların bir parçası olmak demektir. Anayasal ülkelerde, o ülkede yaşayanların devlet tarafından anayasada vaadedilen haklardan yararlanmaları için o ülkeye vatandaşlık bağı ile bağlı olmaları gereklidir. Bu kişilere vatandaş denir. Vatandaşın politik katılım hakkı vardır.
Biga Meslek Yüksekokulu Yüksekokul bünyesinde kurulan kütüphanenin, öğrencilerimizin ihtiyaçlarına cevap verebilecek niteliğe kavuşması için çalışmalar devam etmektedir. Öğrencilerin birim kütüphanesi yanında Biga İ.İ.B. Fakültesi Kütüphanesi'nden ve Üniversitenin Merkez Kütüphanesinden (ÇOMÜ Kütüphanesi)yararlanmaları da mümkündür.
Vatandaş Vatandaş, bir ülke olan politik kurumların bir parçası olan kişiye denir. Anayasal ülkelerde, o ülkede yaşayanların devlet tarafından anayasada vaadedilen haklardan yararlanmaları için o ülkeye vatandaşlık bağı ile bağlı olmaları gereklidir.
Türkiye'de öğretmenlik Ayrıca öğretmenlerin öğrencilerini yetiştirme konusunda her fırsattan yararlanmaları, hizmet ruhu beslemeleri, ödevden kaçınmamaları, öğrencilerine iyi bir yardımcı ve kılavuz olmaları, eğitim işlerinde bütün tutum ve davranışlarıyla örnek olmaları istenir.
Mavi Kart çalışma iznine sahip olma gibi yükümlülüklerden, Türk vatandaşlarına tanınan haklardan aynen yararlanmaları nedeniyle muaftırlar. Yabancılar için uygulanan mezkûr düzenlemeler Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesindeki açık hüküm ve Başbakanlığın 2005 yılındaki 2005/6 sayılı Genelgesi gereğince Mavi Kartlılara tatbik olunamaz. Zira 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi, “bu madde de belirtilen istisnalar dışında” ifadesini kullanarak, Mavi Kartlı