Top 10 similar words or synonyms for velia

NotFoundError    0.789

Top 30 analogous words or synonyms for velia

Article Example
Velia Velia, Tiren Denizi kıyısında yer alan antik bir Magna Graecia kentidir. Fokaia'dan gelen Yunanlar tarafından M.Ö. 538-535 yıllarında Hyele (Eski Yunanca: Ὑέλη) adı ile kurulmuştur. Adı daha sonra Elegona, sonra Elea'ya (Eski Yunanca: Ἐλέα) dönmüştür ve Roma döneminde günümüzdeki Latin ve İtalyan adıyla tanınmıştır. 1998 yılında Dünya Mirası olarak ilan edilmiştir.
Roma'nın kuruluşu Yakın zamandaki araştırmalar özellikle Quirinus tepesinin antik zamanlarda oldukça önemli addedildiğini göstermektedir. Bununla beraber iskan edilen ilk tepe Palatinus tepesidir. Palatinus konum olarak da Antik Roma şehrinin tam göbeğinde bulunur. Quirinus'un üç tepe noktası ("Germalus, Palatium" ve "Velia"), Esquilinus'un üç tepe noktası ile ("Cispius, Fagutal, Oppidus") ve Caelius ve Suburra tepelerinin üstündeki kasabalarla birleşir.
Foça Foça adalarında yaşayan foklardan adını alan Phokaia, Aiollar tarafından MÖ 11. yüzyılda kuruldu. O zamanlarda en önemli İyonya'nin yerleşim yerlerinden biri olan Phokaia'de İyon yerleşimi MÖ 9. yüzyıl da başlamıştır. Tarihte usta denizci olarak bilinen Phokaialılar, ayrıca mühendislikteki gelişmişlikleri ve başarıları ile Ege, Akdeniz ve Karadeniz'e de birçok sayıda koloni kurmuşlardır. Foçalılar'ın tarihte bilinen kurmuş olduğu önemli kolonilerden bazıları: Karadeniz'deki Amysos (şimdiki Samsun); Çanakkale Boğazı'ndaki Lampsakos (şimdiki Lapseki); Midilli Adası'nda Methymna (şimdiki Molyvoz); ve Avrupa'daki Elea -şimdiki Velia- (İtalya); Alalia (Korsika); Massalia -şimdiki Marsilya- (Fransa) bunlardan bazılarıdır.
Roma'nın yedi tepesi Roma'nın yedi tepesi, Tiber nehrinin doğusunda ve şehrin merkezinde yer alan tepeler topluluğudur. Erken Roma'nın, politik yaşamı, dini ve Roma mitolojisinde her biri bir figür olarak yer alan yedi tepesi şöyledir; Eski Roma'daki adı; Cermalus, Cispius, Fagutal, Oppius, Palatium, Sucusa ve Velia. Sonraki Roma'daki adı; Efsanelere göre şehrin orijinal yeri olan Palatine Tepesi'nde ("Collis Palatinus") Romulus tarafından kurulmuştur. Geri kalan altı tanesinin günümüzde adları şöyledir; Aventine Tepesi ("Collis Aventinus"), Capitol Tepesi ("Capitolinus"), Quirinal Tepesi ("Quirinalis"), Viminal Tepesi ("Viminalis"), Esquiline Tepesi ("Esquilinus") ve Caelian Tepesi ("Caelius").
Sokrates öncesi düşünürler Adını Güney İtalya'da bulunan-şu ankiadıyla Velia- Elea şehrinden alan Elea okulu Birlik öğretisini savundu. Kolofon'lu (şu anki İzmir) Ksenofanes (MÖ 570-470), sonsuz birlik olarak Tanrı'yı gösterdi ve onun evrenin içine işlemiş ve onu düşüncesiyle yöenten bir varlık olduğu düşüncesini savundu. Elealı Parmenides (MÖ 510-440), değişmeyen bir varlığın olduğunu ve bu varlığın tek gerçek olan ve kavranabilir olduğu görüşündeydi. Bu öğreti kendisinden daha genç hemşerisi Elealı Zeno (MÖ 490-430) tarafından şeylerde sürekli değişim ve dönüşüm olduğunda dair olan ortak görüşe karşı bir polemikte de savunuldu. Zeno sonraki düşünürler tarafından çok tartışılan ve bir değişim ve çeşitlilik olduğunu varsaymanın çelişkilere götürdüğünü göstermeye çalışan birçok ünlü paradoks öne sürdü. Sisam'lı Melissus da (d. yaklaşık MÖ 470) bu okulun belli başlı üyelerindendi.
Fokaia Arkaik Dönemi'nin önemli merkezlerinden biridir. Bu dönemde Phokaialılar, özellikle Batı Akdeniz'de Fransa'da Marsilya, Korsika'da Alalia, İtalya'da Elea ve Velia gibi çok sayıda denizaşırı koloni kurmuş olmakla ön plana çıkmışlardır. Şehrin bu görkemli evresinden günümüze çok az şey gelebilmişse de, burada yapılan arkeolojik kazılar sayesinde her geçen gün daha çok kalıntı ortaya çıkarılmaktadır. Arkaik dönem Phokaiası'ndan günümüze ulaşmış en iyi durumdaki mimari buluntu şehrin savunma duvarlarından oldukça gösterişli payandalı ve yüksekçe bir bölümdür. Bu duvar daha geç bir dönemden taş yığma yöntemiyle yapılıp üzeri toprakla örtülmüş bir tümülüsün içinde oldukça iyi bir durumda kalmışsa da 1970'lerdeki bir yol çalışması sırasında ciddi bir tahribata uğramıştır. Bu duvarın yapılışından ve mimarisinden tarihin babası Herodotos da söz eder ve ortaya çıkarılan kalıntılar onun tariflerine tıpatıp uymaktadır.