Top 10 similar words or synonyms for tüketicinin

işletmenin    0.751632

hizmetlerin    0.738767

müşterinin    0.716182

hizmetin    0.698382

işlemlerinin    0.695871

tüketicilerin    0.695462

müşterilerin    0.695283

ücretlerin    0.693001

maliyetlerin    0.690538

kaliteyi    0.689274

Top 30 analogous words or synonyms for tüketicinin

Article Example
Nakdi kredi Tüketicinin bilgilendirilmesi
Standardizasyon -Tüketicinin bilinçlenmesinde etkili rol oynar.
Garanti belgesi Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın:
Avrupa Birliği müktesebatı Fasıl 28: Tüketicinin ve Sağlığın Korunması
Kardinal Fayda Teorisi Tüketicinin gelirinin tümünü harcayarak faydasının maksimize ettiği duruma tüketici dengesi adı verilir. Tüketici dengesi analizinin amacı, tüketicinin nasıl davrandığında faydasını maksimize ettiğini/tüketici denge koşulunun ne olduğunu açıklamaktır. Kardinal ve ordinal fayda teorisindeki iki temel varsayım, tüketicinin gelirinin ve satın aldığı mal fiyatlarının sabit olduğudur. Üçüncü bir varsayım olarak kardinal fayda teorisinde, tüketicinin tercihlerinin azalan marjinal fayda ilkesine tabi olduğu varsayılır. Böylece tüketici sadece bir mal alarak faydasını maksimize etmez.
Hizmet kalitesi Hizmet sunum sürecinin teknik sonuçları tüketicinin hizmet işletmesi ile etkileşimleri sonucunda ne aldığı ile ilgilidir ve teknik kalite boyutu olarak açıklanır. Ancak tüketici sadece hizmet sunumunun sonucunda ne aldığı ile ilgilenmemekte, hizmet süreci ile de ilgilenmektedir. Fonksiyonel kalite yani tüketicinin teknik kaliteyi nasıl aldığı, tüketicinin aldığı hizmeti değerlendirmesinde oldukça önemlidir. Fonksiyonel kalite bir hizmetin izlenimsel performansına benzemektedir. Teknik kalite tüketicinin ne aldığı fonksiyonel kalite ise tüketicinin hizmeti nasıl aldığı sorusunun cevabıdır. Fonksiyonel kalite boyutu teknik kalite kadar objektif olarak değerlendirilemez, oldukça subjektif olarak algılanır.
Kayıtsızlık eğrileri Kayıtsızlık eğrileri, tüketicinin seçim kümesi içinde, kendine nicelik olarak eş fayda sağlayan noktaların bir araya getirilmesi ile oluşur. Tüketicinin, bu küme içinden yaptığı seçimler belli önkabulleri sağlamakta ise, kayıtsızlık eğrileri belli şekiller alabilir (örn: içbükey, dışbükey)
Ordinal Fayda - Faydanın sayısal olarak ölçülemeyeceği ancak tüketicinin mallardan elde edeceği faydaların sıralamaya tabi tutulabileceği ifade edilmektedir.
Kompost Bunun üzerine Eyalet, Evsel Atıkları tüketicinin evlerinde kompost'a nasıl çevrilebileceği üzerine bir proje sipariş etti.
Tüketici Ürün Güvenliği Kurumu Türkiye'de bu kuruma tekabül eden işleri Gümrük ve Ticaret Bakanlığı altındaki Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü üstlenmektedir.