Top 10 similar words or synonyms for rüsumat

darülmuallim    0.706031

kethüdalığına    0.691922

napşit    0.680997

kadızâde    0.676380

sarıhacılar    0.676113

beloretsk    0.672819

qaz    0.670770

safrane    0.670586

başvekâlet    0.667059

fréalaf    0.664128

Top 30 analogous words or synonyms for rüsumat

Article Example
Resai Erişken İstanbul Hukuk Mektebi mezunudur. Rüsumat Genel Müdürlüğü Avukatlığı, Hukuk Müşavirliği, Rüsumat Umum Müdürlüğü Tarife Kalemi Müdürlüğü, Un Fabrikası İşletmeciliği, Serbest Avukatlık, TBMM IV. Dönem (Ara Seçim), V., VI. ve VII. Dönem Tokat Milletvekilliği yapmıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır.
Hasan Sırrı Bey 1887 yılında İstanbul Hukuk Mektebi'nde tarih-i umumî öğretmeni oldu. 1891 yılında Maarif Nazırlığı mektupçuluğuna, daha sonra Zat İşleri Başkanlığına tayin edildi. 1893 yılında Darülfünun Devletler Hukuku Müderrisi, 1903 yılında Şurâ-yı Devlet Tazminat Dairesi üyesi, 1904 yılında Rüsumat Emâneti Mektupçusu, 1907 yılında Rüsumat Emini ve 1909 yılında Rüsumat Umum Müdürü oldu. 1919 yılında emekliye ayrıldı.
Mustafa Reşit Özsoy Yüksek Ticaret Okulu ve Hukuk Mektebi mezunudur. Rüsumat Emaneti, Rüsumat Tahlilhane Kitabeti ve 3.Sınıf Katipliği, Söğüt, Merzifon Bidayet Mahkemesi Savcılıkları, Canik, Bursa İstinaf Mahkemesi Üyelikleri, Ankara Savcılığı, 3.ve 2.Sınıf Adliye Müfettişlikleri, Teftiş Heyeti Başkanlığı, Adliye Vekaleti Müsteşarlığı, Danıştay Dava Daireleri Başkanlığı, TBMM III. Dönem (Ara Seçim), IV.,V., VI., VII. ve VIII. Dönem Kayseri Milletvekilliği, VII. Dönem Adliye Encümeni ve VIII. Dönem Adalet Komisyonu Başkanlıkları yapmıştır. Evli ve dört Çocuk babasıdır.
Hasan Sırrı Bey II. Abdülhamid döneminde Mâbeyn-i Hümâyun mütercimliği yapmış, Maarif Nezareti ve Rüsumat Emaneti mektupçuluğu görevlerinde bulunmuş, Darülmuallimin ve Mekteb-i Hukuk'ta dersler vermiştir. Divan şairi Ahmet Nafiz Paşa'nın oğlu, yazar Nahid Sırrı Örik'in babasıdır.
Abdullah Galib Paşa Mısır tüccarlarından Ketencizade Mehmet Sadık Efendi’nin oğludur. Memuriyete, Maliye Varidat Muhasebesi Rumeli Odası’nda maaşsız olarak başlamıştır. 1854'den sonra kırım ordusu muhasebecisi, Seraskerlik Makamı Müsteşarlığı, Divan muhasebat başkanlığı ardından maliye müsteşarlığı ve rüsumat emirliği görevlerinde bulundu. 1871 yılında maliye nazırı oldu daha sonra ise 1873’te Hüdavendigâr Vilayeti Valiliği’ne getirildi.
Mehmet Emin Yurdakul Sadrazam Cevdet Paşa’nın tavsiyesiyle Rusumat Evrak Dairesi’nde göreve başlayan Mehmet Emin Bey, 1897-1907 yılları arasında Rüsumat Evrak Müdürlüğü yaptı. İlk şiirini 1897’de Yunan Harbi sırasında Selanik’te Asır Gazetesi’nde yayımladı. “"Cenge Giderken"” adlı bu şiir ile ünlendi. 1899’da “"Türkçe Şiirler"” isimli bir şiir dergisi çıkardı. İstanbul’da “"Servet-i Fünun"”’da, Selanik’te “"Çocuk Bahçesi"” Dergisi’nde, İzmir’de ""Muktebes"" adlı dergide şiirlerini yayımlamayı sürdürdü.
Şemsi Baba Dergahı Yusuf Şemsettin Baba, 1795’de Mora’da doğmuştur. Müderris Feyzullah Efendi’nin oğludur. Askerde tabur kâtipliğine kadar yükselir. Ayrıldıktan sonra İzmir’e yerleşir. Rüsumat memurluğu yapar. Karadutlu Dergahı’nın postnişini olur. 1884’de ölmüştür. Dergahına gömülür. Babalık icazetini ve halifeliği Mehmet Ali Hilmi Dedebaba’dan almıştır. Öldükten sonra posta önerisi üzerine torunu Fuat Bey Baba(öl. 1928) getirilir. Ondan sonrada dergahın postnişinliğine jandarma subaylarından Kazım Baba atanır.
Ali Dikmen (siyasetçi, 1875) İstanbul Darüşşafaka mezunudur. Rüsumat Emaneti katipliği (vergi memurluğu), Adapazarı Azınlık Okulları öğretmenliği, İzmit İlköğretin Okulu öğretmenliği, Vakıf ilim Kurulları Müdürlüğü mümeyyizliği, Evkaf Nezareti İlim Kurumları Müdür muavinliği, İstanbul Genel Meclis üyeliği, Osmanlı Meclis-i Mebusan'ı IV.dönem İzmit mebusluğu ve TBMM IV., V., VI., VII.ve VIII.dönem Kocaeli milletvekilliği yapmıştır.
Salim Altuğ Harp Okulu mezunudur. Erzincan Menzili Nakliye Kolları komutanlığı, İstanbul Tapa Fabrikasi Muhafız Bölüğü komutanlığı, Romen Esirleri Heyeti Başkanlığı, Rüsumat Umum Müdürlüğü Müfettişliği, Kars Belediye Azalığı, reis vekilliği, umumi meclis azalığı, Erzurum Belediye Başkanlığı, TBMM VI., VII. ve VIII. dönem Erzurum milletvekilliği yapmıştır. Evli ve dört çocuk babasıdır.
Sahil Güvenlik (Türkiye) İstanbul dışındaki sahillerin korunması ve kaçakçılığın izlenip önlenmesi için kurulmuş olan Taşra Gümrük İdareleri 1859 yılında, başkentte aynı amaçla kurulmuş olan İstanbul Emtia Gümrük Eminliğine bağlanmıştır. 1861 yılında kurumun adı Rüsumat Emaneti olarak değiştirilmiştir. 1886 yılına gelindiğindeyse Jandarmaya bağlı Kordon Bölükleri oluşturulmuştur.