Top 10 similar words or synonyms for peleponez

yarımadasını    0.720086

bizanslıları    0.709532

kefalonya    0.705057

despotları    0.703892

garnizonlarını    0.702639

aetolia    0.701686

yarımadasındaki    0.697291

gaeta    0.696792

kardiçe    0.691685

sirakûza    0.690840

Top 30 analogous words or synonyms for peleponez

Article Example
Sikyon Sikyon, Peleponez yarımadasının kuzeyinde, Korint ve Achaea kentleri arasında bulunan Antik Yunan kenti. Kent, Korint körfezine yaklaşık 3 km mesafede alçak bir düzlük üzerine MÖ 7. yüzyılda kurulmuştur.
Korint Kıstağı Korint Kıstağı'nda karada bir sur çekerek Mora (Peleponez) yarımadasını karadan istilalara karşı korunaklı bir arazi olarak kullanmak fikri Antik Yunanistan çağlarında ortaya çıkmıştı. Antik Yunanistan'ın Persler tarafından istilaları sıralarında bu sur fikrinin yeniden ortaya çıkarıldığı tarihçi Herodot tarafından bildirilmiştir (Herodot 8.40, 49, 56). Fakat bu planın uygulanmadığı da bilinmektedir.
Aristofanes Günümüze ulaşan on bir metnin ilki "Akharnialılar" (MÖ 425), yazarın sergilenen üçüncü oyunuydu. Bu eser Atina ve Sparta arasında yaşanan Peleponez Savaşlarını ele alıyordu. Aristofanes bu eserinde oldukça kaba fırça vuruşlarıyla Kleon’u alaya alıyordu. Bu oyun bir yıl sonra oynanan "Atlılar"ın (MÖ 424) bir önsözü niteliğindeydi.
Korint Kıstağı Orta ve kuzey Yunanistan bölgelerinden güneyde bulunan Mora (Peleponez) Yarımadasına karadan geçiş ancak çok dar olan Korint Kıstağı üzerinden olmaktadır. Yine denizden doğu Yunanistan ada ve kıyılarından batı Yunanistan kıyı ve adalarına geçiş eğer Korint Kıstağı bulunmasa çok daha kolaylaşma imkânı bulunmaktadır. Bölgenin tarihine bakılırsa Korint Kıstağı ile ilgili olarak iki değişik gelişme ortaya çıkmıştır. Deniz yolu ile Doğu ve Batı Yunanistan kıyıları arasındaki geçisi kolaylaştırmak için antik çağlardan beri kıstak üzerinde bir kanal açmak fikri gelişmiş ve 1893 yılında açılıp hizmete giren 6,3 km uzunluğundaki Korint Kanalı bu fikri gerçek yapmış ve Mora (Peloponnez) yarımadasını bir adaya dönüştürmüştür. Diğer bir gelişme ise Korint Kıstağı'na bir büyük korunaklı sur inşa ederek Mora (Peleponez) Yarımadasına karadan geçisi kontrol etmek olmuş ve bu nedenle Roma İmparatorluk çağında yedinci yüzyilda 6-mil uzunlukta "Heksamilyon" suru adı verilen bir sur inşa edilmiştir. Ancak ateşli silahların, özellikle topların gelişmesi ile bu sur önemini kaybetmiştir.
Naulochus Deniz Muharebesi Octavian ve Marcus Antonius arasındaki bağın Brundisium paktı ile güçlendirilmesinden sonra, her iki triumvir de dikkatlerini Sicilya'daki Sextus Pompeius tehlikesine verdiler. Sextus, Roma'nın en önemli tahıl tedarik üssü olan Sicilya'yı ele geçirmişti. Sextus'un MÖ 39 yılında Roma'yı neredeyse bir kıtlığın eşiğine getirmesi üzerine Octavian ve Antonius, Sextus'a bir uzlaşma önerdiler ve Misenum anlaşmasıyla onu beş yıllığına Sicilya, Sardunya ve Peleponez valisi olarak atadırlar. İttifak kısa sürdü ve Sextus Roma'ya tahıl sevkiyatını durdurdu. Octavian MÖ 38 yılında Sicilya'yı işgal etmeyi denediyse de kötü hava şartları yüzünden gemileri geri dönmek zorunda kaldı.
Achaea Ligi Bundan sonraki 30 yıl içinde birinci şehir devletieri grubuna Aegium, Bura, Leontium, Égita, Pellène şehri-devletleri de katıldı. MÖ 244'de şehir-devleti olan Sicyon bu devletin idarecisi olan Arestes Sicyonlu ile Achaea Ligi'ne katıldı. Arestes Sicyonlu MÖ 244-MÖ 212 arasında 14 defa 2-yıllık dönem için Acaea Ligi Stretagos görevinde bulundu. Achaea Ligi hemen Makedonya Krallığı aleyhine büyümeye başladı ve Peleponez Yarımadası'nda bulunan şehir-devletlerini hepsini idaresi altına aldı. Lig Strategosu olan Arestes Sicyonlu Mısır'dan mali yardım aldı. MÖ 243'te yine bu idareci Korint şehri kalesindeki Makedonya askerleri garnizonun atılamasına neden oldu ve Korint MÖ 243'de Lige katıldı. Sonra Argopolis bölgesinde Epidarus, Tröezen ve Korint kıstağı üzerindeki Megara da lige dahil oldular.? MÖ 239-MÖ 235 döneminde lig Makedonya Kralı ile anlamazlığa düşüp savaşa girme tehlikesi geçirdi. MÖ 235'de tiran Lydiadas'ın kararı ile Megapolis gönüllü olarak lige katıldı. Lydiades bundan sonra tekrar tekrat ligin Stretagos'luk görevine seçildi. Bazan Lydiadas bazan Aratus Sicyonlu ile işbirliği yaptı bazan da ona rskip oldu. MÖ 229'da Makadonya Kralı ile anlaşmazlık olduğu sırada MakedonYa Kralı Demetrius'un ölmesi Achaea Ligi'nin zirve noktasian erişmmesin yol açtı. MÖ 237-238 de daha önce ligden ayrılmış olan Megara tekrar lige katıldı. Aegina ve tiran Aristomachos idaresindeki Argos MÖ 228'da Achaea Ligi'ne katıldılar.
Korint Kıstağı 1415 de II. Manuel Palaiologos Mora yarımadasını Osmanlıların bir hücumundan korumak üzere Korint Kıstağı'nda Heksimillon surları'nı, şahsi kontrolu altında yeniden yaptırmıştır. 1423de Hristiyanların Varna Haçlı Seferi yapip ta Bulgaristan içlerine ilerlemesi sırasında Mora despotluğu istifadeci bir tutumla sınır olan Korint Kıstağını geçip Atika yarımadasını ellerine geçirmişlerdir. Bu tutuma çok kızan Sultan II. Murad Varna Savaşı'ndan hemen sonra mevsimin geçliğine bakmadan bir Mora seferine girişmiştir. Varna'da galip gelen 50.000-60.000 kişilik ordu ile Atina üzerinden Mora'ya yürümüş ve Mora kuvvetlerini Korint Kıstağı'daki yeniden pekiştirilmiş Heksamilyon surları arkasına püskürmüştür. Mora Despotu Konstantin bu surların Osmanlıları durduracağını sanmakta ve II. Murad'in Osmanlı ordusu elinde bulunan yeni bir silahdan habersizdi. Bu yeni daha hiç bilinmeyen silah, uzun toplardı. 27 Kasım 1446de Korint Kıstağı'na yetişen Osmanlı ordusu ellerindeki uzun topları kullanarak 10 Aralık'ta Hekssmilyon surlarını yerle bir etmeyi başarmıştı. Fakat Osmanlı ordusu mevsim geçliği dolayısıyla çekilmis ve Mora Despotlari tekrar Korint Kistaginidaki surlari tekra 1446de tamir etmeyi başarmışlardır. Fakat Osmanlı orduları 1446da yine Heksamilyon surunu geçip Mora'ya hücum etmişlerdir. En sonunda 1460da Osmanlılar Korint Kıstağı ve Heksamilyon surunu geçip Mora (Peleponez) yarımadasını fethetmiş ve Osmanlı idaresi altına almışlardır. Bundan sonra Heksamilyon yine kullanılmamış ve bir harabeye dönüşmüştür.
Arvanitler Yunanistan sınırları içinde bir Arnavut azınlığı bulunduğunu 10 Ağustos 1920 tarihli Sevr Antlaşması dahilinde kabul etmiştir. Bununla birlikte, 1940'lardan itibaren bu gerçek inkar edilmeye başlanmış ve buradaki etnik Arnavut azınlık baskıcı bir asimilasyon kampanyasıyla karşı karşıya kalmıştır. Ortodoks Arnavutlar ya da Arvanitler yirminci yüzyılın başlarında Atina çevresinde yoğun olarak yaşamaktaydılar. Hatta başkent Atina bir zamanlar bir Arvanit kasabası olarak bilinmektedir. 1960'lar boyunca Arvanitler ülkenin Mora (Peleponez) yarımadasının daha kuzey kesimlerinden güneye doğru yoğun bir biçimde göç etmişlerdir. Bugün de bu azınlık yoğun olarak Atina'nın Akropol'ünün hemen yanı başındaki Plaka semtinde yaşamaktadırlar. Bazı kaynaklara göre bu azınlığın sayısı 1.600.000 kadardır. Yunan hükümetleri bu azınlığın Ortodoksluğunu Yunanlılıklarına delalet olarak göstermektedir ve bu yüzden Arvanitlerin etnik, kültürel hakları hiçbir şekilde tanınmamaktadır. Yunanca söyleniş biçimiyle Arvanitika Arnavutça ile dilsel benzerlikler göstermektedir. Fakat Yunan hükümetleri bu dili yasal olarak tanımamışlar ve öğretim kurumlarında yer vermemişlerdir. Arnavutluk ve Makedonya sınırına yakın yaşayan Arvanitler kendilerini Arnavut olarak tanımlamaktadırlar. Bu yüzden Arnavutluk ve bu azınlık arasındaki bağları koparmak konusunda Atina oldukça isteklidir. Yunan Ortodoks kilisesi ise bu azınlığın Helenleştirilmesinde en önemli rolü oynamaktadır. Çamlık (Çamerya) Arnavutları ile birlikte hızla büyüyen yaklaşık üç milyonluk bir nüfusun Yunanistan'ı iç güvenliği açısından kaygılandırması doğal görünmektedir. Bugün Yunan yönetiminin Ortodoks Arnavutların Sevr anlaşması çerçevesinde kendi özerk kilisesini kurma izni vermesi konusu Arnavutluk ve Yunanistan arasında önemli bir sorundur. Yunanistan buna pek aldırıyor görünmekte ve Arnavut Ortodokslar öteki tüm Ortodoks gruplarda olduğu gibi Yunan Kilisesinin sıkı denetimi altında tutulmaktadırlar.