Top 10 similar words or synonyms for palmat

alternat    0.874350

sürünücü    0.842721

dizilişlidir    0.841747

lopludur    0.841608

pulsu    0.841408

derimsi    0.834809

zigomorf    0.833541

mızraksı    0.829460

cacomantis    0.824620

passeridae    0.822919

Top 30 analogous words or synonyms for palmat

Article Example
Palmat Palmat veya elsi, botanik ve zooloji terimi. "Avuç içi şeklinde" anlamına gelir. Latince "palma" (avuç içi) sözcüğünden türemiştir.
Palmat Botanik biliminde yaprakları tanımlamak için kullanılır. Bir noktadan çıkan beş veya daha fazla lobu olan yapraklara "palmat yapraklar" denir.
Palmat Zoolojide boynuzları tanımlamakta kullanılır. Boynuzunun dalları yassılaşıp genişleyerek geniş bir yüzey oluşturan hayvanlara "palmat boynuzlu" denir. Buna sığın geyiği örnek olarak gösterilebilir.
Nilüfergiller Yapraklar orta büyüklükten çok büyük olanlara kadar değişir ve yaprak laminası orbikular, peltat, ve kordattır; yaprak kenarları düz, palmat damarlı, stipullu, uzun petiyolludur.
Kendirgiller Kendirgiller, dutgiller (Moraceae) familyasına oldukça benzer. Familya üyeleri ağaçlar, sarılıcı ve dik bitkilerdir. Yapraklar genellikle az ya da çok geniş loblu palmat, ve kulakçıklıdır.
Kebere otugiller Ağaç ve çalı şeklinde, nadiren otsu, bazen tırmanıcı bitkiler şeklindedir. Yapraklar basit veya palmat bileşik, stipullar kalıntı halinde (bez veya diken şeklinde), bazen eksiktir ve alternat dizilişlidir.
Sığın Geyikgiller familyasının diğer türlerinde ağaç gibi dendritik dallanma gösteren boynuzlar, tıpkı erkek alageyiklerde ("Dama dama") olduğu gibi erkek sığınlarda ("Alces alces") da el ayasına benzeyen palmat ("kürek boynuz") biçimlidir.
Japon akçaağacı 15 m'ye kadar boylanabilen yaprak döken ağaçlardır. Kabuk yeşilimsi boz veya açık kahverengi ve pürüzsüzdür. Dalları sarı-mor, kış tomurcukları morumsu sarı, konik, büyük, 1 pullu ve pseudoterminaldir. Yaprak sapı 2–6 cm uzunluğunda; yapraklar ilk açtığında sarımsı kahverengi tüylü; elsi (palmat) yapraklar 5-7 loplu, loplar geniş, kenarı çarpık çift dişli, ucu uzun ve sivridir.
Alageyik Geyikgiller familyasının diğer türlerinde ağaç gibi dendritik dallanma gösteren boynuzlar, tıpkı erkek sığınlarda ("Alces alces") olduğu gibi erkek alageyiklerde ("Dama dama") de el ayasına veya daha doğru bir tanımlama ile yaba ya benzeyen palmat biçimli kürek boynuzdur. Gençken dalsı olan boynuzları 3 yaşından sonra kürek boynuz olarak gelişir. Boynuzların ağırlığı 5–7 kg gelir.
Kabakgiller Tek veya çok yıllık tırmanıcı ve sürünücü otlar veya çalılardır. Yapraklar palmat ya da pinnat loplu, lop sayısı 5, alternat, yaprak sapının üst tarafında sülükler mevcuttur. Çiçekler tek eşeyli, nadiren hermafrodit, monoik veya dioik. Çiçek durumu tek veya simoz. Aktinomorf simetrili. Çanak yaprak 5, bileşik, çanak yaprak 5 bileşiktir.