Top 10 similar words or synonyms for okunmaması

okunması    0.634316

yazılması    0.604154

yazıldığı    0.590882

yazıldığını    0.563884

çağrıştırdığı    0.555145

aktarıldığı    0.550469

yazılmadığı    0.546306

söylenmesi    0.543859

küfrettiği    0.535881

bozduğu    0.534023

Top 30 analogous words or synonyms for okunmaması

Article Example
Psamathos Psamathides Psamathos Psamathides, tüm Psamathides'lerin, yani kum büyücülerinin reisidir. Uzun kulakları, hatta boynuzları vardır. Çok yaşlı ve çirkin bir görünüme sahiptir. İsmin okunuşunda P'lerin sessiz kalması ve okunmaması, Psamathos Psamathides'i kızdırmaktadır. Onun için isminin düzgün telaffuz edilmesine büyük özen göstermektedir.
Evrim düşüncesinin tarihi 4. yüzyılda yaşamış piskopos ve teolog Aurelius Augustinus, Tekvin'deki yaratılış hikâyesinin fazla edebî okunmaması gerektiğini yazdı. ""Tekvin'in Edebî Yorumlanması Üzerine"" adlı kitabında; bazı durumlarda yeni yaratıkların, önceki yaşam biçimlerinin "ayrışması" aracılığıyla meydana gelmiş olabileceğine değindi. Meleklerin teolojik olarak mükemmel biçimleriyle ilgili düşündüklerinin aksine Augustinus için ""bitki, kuş ve hayvan yaşamı mükemmel değil ... ama olanak dahilinde yaratılmış"". Augustinus, yaşam biçimlerinin zaman içerisinde yavaşça değiştiğini düşündü ve bir tür evrim fikrini ortaya attı.
Rusya Ulusal Marşı Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti dışındaki Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin tüm cumhuriyetlerinin kendi ulusal marşları bulunmaktaydı. Mihail Glinka'nın bestelediği sözsüz "Patriotiçeskaya pesnya" 1990 yılında Rusya Yüksek Sovyeti tarafından resmî olarak kabul edildi ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin dağılmasından sonra, 1993 yılında Rusya devlet başkanı Boris Yeltsin tarafından resmen yürürlüğe kondu. Marşın kamuoyunda pek bilinmemesi, politikacılar arasında kullanılmaması, uluslararası yarışmalarda Rus oyuncular tarafından ilhamla okunmaması gibi sebeplerle uzun süre beğenilmedi ve popüler olmadı. Hükûmet, yeni şarkı sözleri oluşturmak üzere gerçekleştirilen pek çok yarışmayı destekledi, ancak hiçbir söz resmî olarak kabul edilmedi.
Nadir Şah Nadir, Şah ilan edildikten sonra ülke genelinde bütün dini görevlilere fermanlar göndererek, Peygamber’den sonra halife olan Ebubekir, Ömer, Osman’a sövülmeyip, aksine isimlerinin rahmetle anılması, yine Sünniler ile Şiiler arasında ihtilafa sebep olan ve ezanlarda okunan Ali için, “Aliveliullah” kelimesinin bundan böyle okunmaması bildirildi. Şii ulema tarafından [736 yılı Şubat başlarında İran şahı olduğu onaylandı. Şii ulemanın etkinliğini kırarak onların bütün arazilerine ve mallarına el koydurttu. Mugan’da İran Şah’ı seçildikten sonra İsfahan’a gelen Nadir, Mart 1736’da İsfahan yakınlarındaki Ferahâbât Bahçelerinde yapılan törenle şahlık tacını giyerek İran tahtına oturdu. Nadir'in İran'da şahlığını resmen ilan etmesiyle Safevi Hanedanı’nın İran'daki hakimiyeti sona ererek İran'da yine bir Türk hanedanı olan, Afşar Türklerinin hakimiyeti başladı.
Bir Bulut Olsam Dizinin ilk bölümü ardında yapılan eleştirlerden biri programın Asmalı Konak ile Sıla dizisini andırdığı yönündeydi. Bazı sahneleri gerçeklikten uzak bulduğunu yazan "Sabah" gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ'un aksine "Taraf" gazetesinin Telesiyej yazarı, dizinin kendi içinde işaretler taşıdığını (örneğin Narin'in ahırda leğen içinde yıkanmasını Aytuğ, teatral bir hâl olarak algılarken; Taraf yazarı bunun bir pasif karşı koyma işareti olabileceğini yazdı.) ve bu işaretlerin düz okunmaması gerektiği yönünde görüşünü belirtti. "Takvim" gazetesi yazarı, dizinin senaryo ve teknik yönünden daha önceki benzerlerinden ayrılacağı hissini uyandırdığını; fakat devam bölümünde hikâyenin etkileyiciliğine rağmen repliklerin kuvvetsiz olmasının, bütün büyüyü bozduğunu belirtti.
Gülün Adı William, geleceğinden haberdar olan manastırın başrahibi Abonne tarafından karşılanır ve cinayet üzerine konuşurlar. Kitaplığın elyazmalarını resimlerle süsleyen minyatür ustası Otranto'lu Adelmo aedificium'un ("Aedificium, Latince kamu yapıları") ("Birinci kat mutfak ve yemekhane,üst iki kat yazı salonu ve kitaplık") doğu kulesinin altında ölü bulunmuştur. 'İntihar olasılığı, zor gibidir. William başrahipten, rahipleri sorgulama ve manastırda serbest dolaşma yetkisi alır. Kitaplık hariç! Kitaplığa, kütüphaneci rahip ve yetiştirdiği çömezinden başka kimse giremez. Kütüphaneci, kitapları nereye koyacağını, nerede bulacağını,gizlilik derecesini bilir ve korur. Rahipler yazı salonunda çalışır. Çalışmalarına yardımcı olması açısından bazı ciltleri okuyabilirler. Abonne kitaplık için, dünyanın en zengin kitaplığı olduğunu, katı kurallarla yıllarca korunduğunu, bu kuralı ihlal edemiyeceğini söyler. Birçok rahip elyazması hazırlar, kopyalar, çeviri yapar.sayfa düzenler ama kitaplıkta bulunan kitaplar hakkında bilgi sahibi olamaz.Neden olarak, bazı kitapların sapkın ve yalan bilgiler içerdiği, okunmaması gerektiği düşünülmektedir. Kitaplık içinden çıkılmaz bir labirent şeklinde, odalardan odalara açılarak yapılmıştır. "Kitaplığa, zor da olsa bir şekilde girenin, çıkamayıp yakalanması için "herhangi bir rahip kitaplıktan bir kitap istediği zaman, ne zaman geri vereceğini söyler ve alıp alamayacağına kütüphaneci ("Bazı durumlarda başrahibe danışarak") karar verir. William ve Adso, manastırın, dünyanın dört bir yanından gelen, biri diğerinden ilginç rahipleri ile tanışır. Yasak kitaplık, William'ın merak hissini kabartır.