Top 10 similar words or synonyms for moiz

hayim    0.751664

שלום    0.703079

zaven    0.700807

gabay    0.692961

hanri    0.692331

zübdet    0.690383

düvenyas    0.687406

mewlûda    0.684715

alfandari    0.684244

hâb    0.683987

Top 30 analogous words or synonyms for moiz

Article Example
Z Vitamini Moiz Tekinalp: Ekonomik milliyetçilik
Osmanlı İmparatorluğu'ndaki Yahudilerin tarihi Ruslara karşı bir anlaşma önermek için gönderilen İsveç Kralı XI. Charles'ın elçisi ile temas kurması için, Sadrazam Köprülü Mehmed Paşa, Moiz ben Yuda Bebri'yi görevlendirdi. Moiz ben Yuda Bebri'nin ölümünün ardından görevi oğlu Yuda Bebri devraldı.
Turan Kitabı Turan hakkındaki ikinci yanlışın sahibi Sadık Albayrak, Devrimin Çakıl Taşları isimli eserinde kitabı Moiz Kohen’e atfederek şu kanaate varmıştır:
19 Erciyes Sıraselviler 1880 yılında inşa edilen konağın ilk sahibinin dönemin Romanya Prensesi olduğu biliniyor. Konak, daha sonra Osmanlı Devleti döneminde İspanya’dan İstanbul’a göç eden topluluğun kurduğu ve birçok kişiye ve devlet kurumuna faizle kredi veren Galata Bankerleri’nin ortaklarından Moiz Teledo’nun eline geçti. Bir süre Moiz Teledo ortaklığındaki Galata Bankerleri’nin kredi işlemlerinin yürütüldüğü merkez olarak kullanılan bina, daha sonra Teledo’nun misafirlerini ağırladığı bir merkez gibi kullanıldı.
Munis Tekinalp Munis Tekinalp (Moiz Kohen, 1883, Serez - 1961, Nice), Türk milliyetçilik akımının önde gelen üyelerinden olan yazar ve düşünürdür.
Turan Kitabı Görüldüğü gibi mesele iyice içinden zor çıkılır bir hal almıştır. Hâlbuki hiçbir araştırmacı Moiz Kohen’in müstearını neden kısaltmış olduğu meselesi üstünde durmak ihtiyacını duymamıştır. Bu hususta cesurane hüküm vermemek için elde kâfi işaretler vardı.
Osmanlı İmparatorluğu'ndaki Yahudilerin tarihi Bu sinagogların yanı sıra, Pinto ailesince yaptırılan "Pinto" sinagogu, Bakış ailesince yaptırılan "Bakış" sinagogu ve Sabetay Sevi'nin mesih olduğunu İzmirlilere ilan eden Haham Moiz Galante tarafından yaptırılan "Galante" sinagogu mevcuttu.
Osmanlı İmparatorluğu'ndaki Yahudilerin tarihi "Çelebi" lakabıyla anılan Behor Karmona'nın büyükbabası, III. Selim'in "baba" olarak hitap ettiği ve mali konularda tavsiye aldığı Moiz Karmona bir banka kurdu ve ölünce yerine torunu Behor geçti. Yeniçeri ocaklarının para işlerini de yürüten Karmona, maaşları kontrol eder, Yeniçeri ağalarına avans verirdi.
Munis Tekinalp Tekinalp, 1883'te Serez'de, bir hahamın oğlu olarak Yahudi bir aile içinde "Moiz Kohen" adıyla dünyaya geldi. İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne üye oldu. Selanik'te çıkan "Asır" adlı bir Türkçe gazetede yazılar yazdı. Balkan Savaşı'ndan sonra İstanbul'a geldi. İsmini "Munis Tekinalp" olarak değiştirdi. Türkiye'deki Yahudileri Türkleşmeye ikna etme amaçlı yazılar yazdı. 1961 yılında tedavi amacıyla gittiği Fransa'nın Nice şehrinde öldü.
Osmanlı İmparatorluğu'ndaki Yahudilerin tarihi 19.yy sonlarında, aralarında Napoli Konsolos vekili Nesim Gürcü, önce Cenevre ve sonra Volos Konsolosu Israel Cohen, Braila Konsolos vekili Vitali Rossano, önce Sunna ve sonra Trieste Konsolos vekili Moiz Hanalel'in bulunduğu bazı Osmanlı Yahudileri Osmanlı Konsolosu veya vekilliği görevi üstlenmiştir.