Top 10 similar words or synonyms for miskinler

nurbaba    0.730177

silivrikapı    0.695798

hatuniye    0.693740

bahçesindedir    0.689729

mahmutpaşa    0.686587

bostancılar    0.681406

mevlanakapı    0.673541

avlusundaki    0.673189

doğancılar    0.670747

avlusundadır    0.670681

Top 30 analogous words or synonyms for miskinler

Article Example
Miskinler Tekkesi Roman ismindeki miskin sıfatı çalışmaktan uzak olan tembeller için kullanılmaktadır. "Miskinler Tekkesi" ise Osmanlı İmparatorluğu'nda cüzzamlıların şehir halkından uzak tutulması için II. Selim döneminde Karacaahmet Mezarlığı'nın ortasında yapıldı. İlk olarak 9 haneden oluşurken daha sonra II. Mahmud tarafından 11 konut daha ilave edildi. İkinci Meşrutiyet sonrasında ise kapatıldı.
Miskinler Tekkesi Roman başkişisi Darülfünun'da (İstanbul Üniversitesi) bir süre eğitim görmüş ve I. Dünya Savaşı'nda ise cephe gerisinde katılım göstermiştir. Sosyal özellikleri ise miskin, asosyal ve içine kapanık sinik olmasıdır. Fakat bu özellikleri onun çevresinde olup bitenleri idrak ve gerçekçi bir şekilde yorumlamasına engel değildir. Yazar bu karakter ile Temaşalık'ta bulunan siyahilerin yaşamlarını ve dini ritüellerini ele alır. Başkişinin evlat edindiği çocuk ile de olay ve mekanlar genişler.
Miskinler Tekkesi Miskinler Tekkesi, Türk romancı Reşat Nuri Güntekin'in 1946 tarihli romanı. İlk olarak İnkılâp Kitabevi tarafından basımı yapıldı ve 2008'de aynı yayınevi tarafından 20. baskısı gerçekleşti. Yazarın son dönem eserlerindendir. Dilencilik yaparak geçinen roman başkişisinin serüvenleri anlatılmakta ve yoksulluk kültüründen ayrıntılar sergilemektedir.
Miskinler Tekkesi Romanın başkişisi dilenci olmayı kendisine meslek edinmiş bir serasker torunudur. Başkişi çevresinde II. Meşrutiyet'ten romanın kaleme alındığı Cumhuriyet yıllarına kadar olan sürede kesitler halinde verilir. Sosyolojik olarak dilencilerin kişilikleri ve etkisinde oldukları toplumsal çevre faktörü ele alınır. Örneğin İzmir'de daha çok fakirlerin iskan ettiği Temaşalık mahallesi ve İstanbul'da Süleymaniye çevresinde gerçekçi bir düzlemde incelenir.
Dilaver Paşa Dilaver Paşa'nın naaşı Mayıs 1622'de Üsküdar'daki Miskinler Mezarlığı'na gömüldü.
Tarhuncu Ahmed Paşa Sonra Tarhuncu Ahmed Paşa bostancılara teslim edilip onlar vasıtası ile boğuldu. Cesedi, ilk efendisi Hocazâde Musa Paşa'nın zevcesi tarafından gönderilen adam vasıtasıyla saraydan alınarak Üsküdar'a miskinler mevkiine defnedildi. Ölümünde yaşı 60'i geçmişti.
Nabizâde Nâzım İstanbul’a dönüşünden bir süre sonra sevdiği kızla evlendi ancak mutlu bir evlilik yaşamı olmadı. Evlendikten kısa bir süre sonra kemik veremi hastalığına yakalandı. Haydarpaşa Hastanesi’nde iki yıl kadar tedavi gördü ama iyileşemedi; 6 Ağustos 1893'te öldü ve Üsküdar'da Miskinler Tekkesi yakınındaki mezarlıkta toprağa verildi.
Karacaahmet Mezarlığı Karacaahmet Mezarlığı hakkında bir çok araştırma yapmış olan Prof. Dr. Süheyl Ünver, aslında bu kemik mahzenlerinin mezarlığın muhtelif bölgelerinde 3 adet olmak üzere Mimar Sinan'a yaptırıldığını ve bunlardan birisinin girişinin 'Miskinler Tekkesi' olarak da bilinen cüzzamhanenin yakınlarında olduğunu, ancak zamanla toprak altında kaldığından bugün yerinin belli olmadığını belirtmiştir.
Yemişçi Hasan Paşa Sadrazam aleyhtarları, Yemişçi Hasan Paşa'nın ikinci bir defa yeniçeri eylemi ortaya çıkartarak Sultan'ı tahtan uzaklaştırmaya çalışacağı korkusunu, III. Mehmet'e empoze ettiler. Sultan bir ferman ile 23 Eylül'de Yemişçi Hasan Paşa'yi sadaretten azledip; onu bostancılar tarafından Atmeydanı'nda bulunan Ayşe Sultan Sarayı'nda tutuklattırdı. Bir müddet sonra Yemişçi Hasan Paşa 4 Ekim 1603'da Sütlüce'de bulunan bahçesine götürüldü ve orada boğularak idam edildi. Mezarı Üsküdar'da Miskinler mevkiindedir.
Karacaahmet Mezarlığı Günümüzde içinde bulunan yollarla ve Karacaahmet Sultan Dergâhı'nın da içinde bulunduğu alanla birlikte yaklaşık 750 dönümlük bir araziyi kaplayan mezarlık; Miskinler, Saraçlar Çeşmesi, Şehitlik, Musallâ ve Duvardibi adlı beş büyük bölgeye ayrılır. Mezarlık kuzeyde Tunusbağı’ndan güneyde İbrahimağa çayırına doğru eğimli bir arazi yapısına sahiptir. Seyitahmet deresi vadisi mezarlığın en çukur kısmını teşkil eder. Güneyinde İbrahimağa çayırının devamında, Karacaahmet Mezarlığı’ndan ayrı kabul edilen Ayrılık Çeşmesi Mezarlığı yer almaktadır.