Top 10 similar words or synonyms for maula

rastafaryanizm    0.512157

idealizminin    0.498659

filozoflardan    0.497879

hecelerinden    0.497803

spacefacts    0.493235

rastladığımız    0.489482

müfessir    0.487483

ferra    0.482530

işrakilik    0.481519

memleketindeki    0.479676

Top 30 analogous words or synonyms for maula

Article Example
Bozalan, Vakfıkebir Mahallenin adının ilk MAULA olarak kurlmuştur.Bazı kaynaklardan alınan bilgiye göre ve mahallenin çevresinde yapılan kazılarda bu mahallenin M.Ö 200-100 yerleşimin var olduğu kanıtlanmıştır.Bozalan da 1461'e kadar Rumların ikamet ettiği de söylenmektedir. Daha sonra köye göç eden Slavlar tarafından bu isim Cumhuriyet döneminde BOZALAN olrak değiştirilmiştir.
Inayat Khan Hazrat Inayat Khan Hindistan'daki Mysore bölgesini 18.yüzyılda yönetmiş olan müslüman Tipu Sultan'ın akrabasıdır. İlk nota sistemini Hint Müziğine uyarlayan Maula Baksh Gize Khanın torunudur. Ruhani ögretmeni Chisti tarikatının Nizamiye kolundan Muhammed Abu Hashim Madani'nin talebesidr. Batı dünyasına Sufizm'i anlatmak amacıyla Hindistan'dan 1910 yılında kardeşi Mahaboob Han ve Muhammed Ali Han ile birlikte ayrıldı. Başlangıçta müzisyen olarak dolaştı batı ülkelerini ve giderek ruhani ögretmen yönü ağır bastı. Batıda Sufizm hakkında sayısız konuşma yaptı ve bu konuşmaları talebeleri tarafından kitaplara dönüştürüldü.Üslubu çok açık ve anlaşılır olduğu için olağanüstü ilgi buldu.
Bilgi arama davranışları Bilgi arama davranışı birçok faktörden etkilenmektedir. Bunlar sosyolojik, ekonomik, kültürel ve özellikle teknolojik olabilmektedir. Özellikle bilişim sektöründe yaşanan gelişmeler kullanıcıların bilgi arama davranışlarını ve bilgiye erişim yollarını etkilemiştir. Buna bağlı olarak, araştırmacıların bilgi gereksinimleri ve alanları farklı olduğu gibi değişik alanlarda çalışan araştırmacıların davranışları da farklı olabilir. “Bilgi arama davranışını etkileyen faktörler üç ana grupta toplanmaktadır. Bunlardan ilki, bilgi kaynağı ve bilgiye erişimle ilgili (bilgiye erişilebilirlik, bilginin kalitesi, güvenilirliği, güncelliği, tam olması vb.) faktörlerin oluşturduğu gruptur. İkinci gruba giren faktörler bireyin içinde bulunduğu çevre, politik ve ekonomik yapıdır. Kişisel özelliklerse üçüncü grup faktörü oluşturmaktadır” Bundan yola çıkarak diyebiliriz ki, kullanıcının toplumsal yapısı, ırk ve sosyolojik özellikleri, ekonomik durum, bireysel özellikleri ve deneyimleri bilgi arama davranışını etkilemektedir. Araştırmacıların bilgi düzeyleri ve becerileri bilgi arama davranışını etkilemektedir. Örneğin bilişsel olarak düşündüğümüzde, bu durum kullanıcıların bilgisayar kullanma düzeylerine göre sonuçlara ulaşma ve sorunları çözme becerileri etkilenmektedir. Tıp alanında bir araştırma yapan araştırmacı kanıta dayalı, sentezlenmiş, istatistiksel olarak güvenli, kısa ve amaca yönelik bilgiler içeren kaynakları kullanır. Bir başka alan olan Tarihte ise “Talja ve Maula (2003, s. 681) , tarihçilerin, bir konudaki kitaptan ilişkili kaynakların künyesine, oradan da çevrimiçi kataloglar yardımıyla kaynağın kendisine ulaştıklarını ifade eder.”