Top 10 similar words or synonyms for lotharingia

qigiiĝun    0.805683

krenitzin    0.805123

kalmıkça    0.799820

ethra    0.796067

fenderesk    0.795437

xaviant    0.793742

uchucklesaht    0.793172

ghanadistricts    0.792511

pliva    0.792443

brytta    0.791519

Top 30 analogous words or synonyms for lotharingia

Article Example
Danegeld Lotharingia olarak da bilinen Lorraine bölgesinde sadece bir kez danegeld için vergi toplanmıştır. Kral II. Lothair tüm krallıktaki birim çiftlik başına 4 Denarius toplamıştır. Bunun yanı sıra büyükbaş hayvan, un ve şarap gibi aynî vergi de toplandığı bilinir.
I. Lothar (Frank Kralı) I. Lothar 855'de gayet ciddi bir hastalık geçirdi. Bu hastalıktan kurtulamayacağını anlayarak İmparatorluktan fergagat etti. Üzerinde Hükümet ettiği Karolenj İmparatorluğu arazilerini üç oğlu arasında bölüştürdü. En yaşlısı olan II. Ludwig İtalya Krallığı ve Kutsal Roma İmparatorluğu tahtını aldı. Ortanca oğlu II. Lothar, Lotharingia tahtına geçti. En genç oğlu olan Şarl Provanslı ise Provence Kralı oldu.
Şişman Karl Fakat bu birleşik Karolenj İmparatorluğu üzerinde hükümdarlığı uzun sürmedi. Kasım 887'de kuzeni (II. Carloman'in oğlu) olan Arnulf Karintiyalı devletin asillerinin komplosunun başında olarak başarılı devlet darbesi yaptı. Tribur'da toplanan Diet meclisinde Șisman Karl, Doğu Francia Krallığı; muhtamelen İtalya Krallığı ve Batı Francia (Lotharingia) Krallığı'dan feragat etmek zorunda kaldı.
III. Lothar Alman hükümdarlarının numaralanması genellikle art arda gelişi takip eder. Karolenj İmparatorluğu'na geriye gider ve Doğu Frank krallığıyla ortaya çıkar. Bu nedenle III. Lothar, 843-855 yılları arasında hükümdarlık yapmış olan I. Lothar (Kutsal Roma İmparatoru) ve kral II. Lothar (Lotharingia)'nın (855-869 yılları arası hükümdarlık yapmıştır) ardılı olarak görülür. Fakat II. Lothar imparator değildi ve Almanya'yı uygun şekilde yönetmedi.
II. Ludwig (İtalya) I. Lothar (Frank Kralı)'nın ülkesinin bölünmesi ile İtalya dışında hiç toprak kazanmadı. Bu nedenle memnuniyetsizliği arttı ve 857 yılında Ludwig (Alman) ile kendi kardeşleri Lothar (Lotharingia Kralı) ve Kral Dazlak Karl'a karşı birleşti. Fakat Ludwig (Alman) 858 yılında Papa I. Nicholas'ın seçimini sağladıktan sonra kardeşleri ile uzlaşma durumunda oldu ve Jura Dağları'nın güneyindeki bazı toprakları I. Lothar (Frank Kralı)'nın eşi Teutberga'dan ayrılması için verdiği destek karşılığında aldı.
II. Heinrich (Kutsal Roma İmparatoru) Heinrich, imparator 1002 yılında öldüğünde baskı altında tutulan kuzeni III. Otto (İmparator)'u kurtarmak için Roma yolundaydı. Heinrich kendisinin ardılığına güçlü bir mühalefet olduğunu bilerek ölü kuzeninden çabuk bir şekilde kraliyet nişan ve rütbelerini aldı. Taç için rakip olan dört adaylarda olan Ezzo (Lotharingia), I. Eckard (Meissen) ve II. Herman (Svabya) Heinrich'in ardıllığına şiddetli bir şekilde karşı çıkıyorlardı. Fakat Mainz başpiskoposu Wiligis'in yardımıyla, Heinrich kraliyet seçimini kazanabilecek ve 7 Haziran 1002 tarihinde Mainz'da taç giyebilecekti. Gerçi bu durumun dünyaca tanınması bir yıllık bir zamanı alacaktı.
Şişman Karl 877'de "II. Ludwig Alman"'in ikinci oğlu olan Carloman amcası Dazlak Şarl'in ölmesi ile Batı Francia Krallığı kralı oldu. "II. Ludwig Alman" kralı olduğu Lotharingia krallığını üçe böldü ve arazilerinin üçte birini Şişman Karl'a; diğer üçte birini II. Carloman'a verdi ve üçüncü üçte bir hisseyi kendi elinde tuttu. 878'de II. Carloman kendine verilen üçtebir hisseyi tekrar babası "II. Ludwig Alman"'a geri verdi. "II. Ludwig Alman" da eline geçcen bu araziyi eşit olarak kendisi ve oğlu Şişman Karl arasında paylaştırdı. 879'da II. Carloman'a bir inme inip gücünü kaybetti ve yönettiği arazileri diğer iki kardeşi arasında adilce bölüştürdü ve III. Ludwig'e Baverya'yı ve Şişman Karl'a İtalya'yi verdi. Şişman Karl bu tarihten sonra "İtalya"' Kralı olarak hüküm sürmeye başladı. 886'ya kadar hükmu altından bulunan tüm arazileri yaşadığı İtalya Krallığı arazilerinden yönetmeye başladı.
Şişman Karl İtalya'dan dönen Şişman Karl Doğu Francia kralı olarak eline yeni geçen arazilere olan Vikingler tehdidi ile baş edebilmek için Worms'de bir asamble toplantısı yaptı. Yeni büyük Doğu Francia ordusu o yaz Saksonya Kontu Henri ve Karintiya Dükü Arnuf Karintiyalı komutanlığı altında toplandı. Viking akınları için ordugah merkezi olarak "Asselt Viking Kampı" seçilmişti ve Viking akınları buradan yönlendirilmekteydi. Düyük Doğu Francia ordusu Asselt Viking kampını kuşatma altına aldı. Bundan hemen sonra bu Viking grubunun komutanları olan Godfrey ve Siegfred, imparator Şişman Karl ile barış müzakerelerinee giriştiler. Godfrey vaftız edilip Hıristıyanlığa dönmeye ve Şişman Karl'in vasalı olarak yerleştiği mevkilerde yaşamayı kabul etti. Kendisine Friesland Dükü unvanı verildi. Lotharingia Kralı II. Lothair'in kızı Gisela ile evlendi. Sigfred ise verilen hediyeler ve şerefsel rütbeler sonunda akınlar yapmaktan vazgeçti. Şişman III. Karl'in Viking akınlarına bu şekilde nispeten barışçıl çözümler sağlaması üzerine hiçbir çağdaş kronikçi-tarihçi veya tenkitçi aleyhde bir yazı hazırlamamıştır Fakat günümüz tarihçilerinden bazıları bu politikayı uyuşuk ve kuvvete taviz verir görmekte olduklarından dolayı tenkit etmektedirler.
Şişman Karl Şişman Karl bundan sonra gayrimeşru oğlu Bernard'ı resmi varisi yapma çabalarından olasılıkla vazgeçti. Mayıs'da yeni bir asemble toplantısı Kirchen'de başlatıldı. Bu asemblede Şişman Karl evlat olarak kabul ettiği Ludwig Provanslı'yı kendi resmi varisi olarak ilan etti. Fakat Ludwig'e tanınan bu imtiyazın onun Şişman Karl'in gayrimeşru oğlu Bernard'ın Lotharingia Krallığı kralı olmasını sağlamak için verdiği de iddia edilmektedir. Haziran veya Temmuz'da Beranger de Kirchen'deki asemble toplantısına gelip katılmaya başladı. Bu toplantıda Şişman Karl'in varisi olarak ilan edilmek istemekteydi. Katî bilgi olmamakla beraber, gerçekte İtalya Krallığı için varis kabul edilmişti. Şişman Karl'in bir darbe ile tahttan indirilmesinden hemen sonra ivedelikle İtalya Kralı ilan edilmesi buna bir gösterge olarak kabul edilmektedir. Odo Parisli'da aynı nedenle Kirchen'e gelmiştir ve burada Şişman Karl ile yakın görüşmeler yapmıştır. Bu iki büyük asemblede İmparator Şişman Karl'ın ve uzerinde hükümet ettiği krallıkların en başta gelen idarecilerinin bir araya gelmesi sadece Şişman Karl'in Waiblingen asemblesinde gayrimeşru oğlunu varis ilan etmesini teyit etmek için planlandığı ve bu kararın Papa V. Stephanos'un katılmaması ile suya düştüğü ve Kirchen asemblesinin ise plan B olup Ludwig Provanslı'nın resmi varisliğini kabul edilmesi için yapıldığı kabul edilebilir.