Top 10 similar words or synonyms for kızartıcı

evlenilmez    0.739598

görümlüğü    0.670994

tutunca    0.633178

karasıdır    0.627425

yüze    0.600409

babaannem    0.596318

kalabalıkta    0.589742

ölçümünün    0.576862

tutmuş    0.573808

cossa    0.569153

Top 30 analogous words or synonyms for kızartıcı

Your secret weapon. Online courses as low as $11.99

Article Example
Harmangeriş, Şenpazar Bırakın yedi göbek sülalesini, yaşadığı köyde, kasabada ve hatta ilçesinin bilinen tarihinde yüz kızartıcı bir suç işlenmemiş olması gerekir.
İrtikap Türk Ceza Kanunu'nda, verilen kamusal görevli çıkar sağlama, adam kayırma minvali şahsi amaçlarla kullanılmasıyla işlenen suçu ifade eder. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda "Yüz kızartıcı suçlar" kapsamında görülen bu fiili işleyen kişiler devlet memuru olamazlar ve işledikleri bu suç adli sicil kayıtlarında da uzunca bir süre görünür.
Yeni Şafak 21 Haziran 2015 tarihinde, "Yeni Şafak" yazarı Hayrettin Karaman "LGBT Onur Haftası"nı hedef almış ve de "eşcinseller kendilerini açıklayarak namuslu ve onurlu insanların aralarına katılamazlar, yaptıkları kabahat yüz kızartıcı bir fiil olarak tiksinti ile karşılanır" diyerek eşcinsellere karşı nefret söylemine başvurmuştur.
Feyza Haşimi Rafsancani 1997 İran cumhurbaşkanlığı seçiminde Muhammed Hatemi'yi destekledi. 2009 İran cumhurbaşkanlığı seçimi protestoları sırasında, 16 Haziran günü Tahran'da yasalara aykırı olarak gerçekleştirilen bir mitingde yaptığı konuşma sebebiyle ülkeden çıkışı yasaklandı. Sonrasında ise dört akrabasıyla birlikte tutuklandı. 20 Şubat 2010'da, İran devlet haber ajansından yapılan açıklamaya göre "yüz kızartıcı söylemlerde bulunduğu ve provokatif sloganlar attığı" gerekçesiyle ve sonrasında, Şubat 2011'de bir kez daha tutuklandı.
Türkiye'de siyaset (Değişik : 27.12.2002 - 4777/1 md.)En az ilkokul mezunu olmayanlar, kısıtlılar, yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmamış olanlar, kamu hizmetinden yasaklılar, taksirli suçlar hariç toplam bir yıl veya daha fazla hapis ile ağır hapis cezasına hüküm giymiş olanlar; zimmet, ihtilâs, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlarla, kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, terör eylemlerine katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçlarından biriyle hüküm giymiş olanlar, affa uğramış olsalar bile milletvekili seçilemezler.
Ronin Bir kişinin ronin (gezgin savaşçı) olabilmesi için en başlıca sebepler şunlardır: Efendisini gereği gibi koruyamamış olması, utanılacak yüz kızartıcı suçlar işlemesi ve seppuku (harakiri) yapmaktan kaçınmasıdır. Ayrıca Koku sistemi ne göre belirtilen sayını aşılması durumunda efendiler zorunlu olarak değer verilmeyen kişileri süreli ya da süresiz olarak gönderebilirlerdi. Yine samuraylar; üstünlüklerini kanıtlamak, kendilerini geliştirmek, yöresel kahramanları ve teknikleri öğrenmek için kendi istekleri ve efendilerinin rızasıyla uzun yolculuklara çıkabiliyorlardı. Bu yolculuğun mistik bir havası vardı. Çekilen zorluklardan, atlatılan ölümlerden sonra böyle samuraylara kale komutanlıkları da verildiği görülmüştür. Çünkü yöresel kahramanlara yapılan meydan okumalarda yapılan hatanın sonucu ölümdü ve bu karşılaşmalar gerçek kılıçla yapılıyordu. Bu şekilde ronin olarak tanınmış en ünlü savaşçı Kensai Miyamoto Musaşi'dir.
Valeria Messalina Messalina'nın pek de iyi bir namı yoktu. Antik Romalı kaynaklar (özellikle Tacitus ve Suetonius) onu küçük düşürücü bir şekilde, yüz kızartıcı, zalim, aç gözlü ve ahmak bir hiperseksüel olarak tasvir ederler. Onun yaşında ve konumunda pek çok kadın şenlikler ve partilerden hoşlanırken, iki tarihçi Messalina'nın akılsızca zevklerini cinsel arzuları için insanlarla buluşarak birleştirdiğini iddia ederler. Messalina hakkına en bilinen hikâye, ünlü bir Romalı fahişe olan Scylla'ya karşı bütün gece sürecek bir seks yarışması için meydan okuması hakkında olanıdır. Scylla, her ikisi de 25 erkekle yattıktan sonra vazgeçmiş ancak Messalina sabaha kadar ilişkiye girmekte herhangi bir sakınca görmemişti. Çok yorulduğu ancak tatmin olmadığı söylenir.
İstanbul Ticaret Odası Dersaadet Ticaret Odası’nın idari yapısı bugünkü ticaret odalarından oldukça farklı idi. Bugünkü odalarda yürütme ile denetim işleri ayrı kurullarca yürütülürken, Dersaadet Ticaret Odası’nda bütün işler tek bir kurul tarafından görülmekteydi. Ticaret Odası’nın ilk nizamnamesine göre, Oda meclisi 24 üyeden oluşuyordu. Odaya üye olabilmek için en az 30 yaşında olmak, asgari beş yıldır ticaretle uğraşmak, ağır bir suç veya cinayetle itham edilmemiş olmak, iffet ve namusa dokunacak yüz kızartıcı bir suç işlememiş olmak, iflas etmemiş olmak, etmiş ise itibarı iade edilmiş olmak şarttı. Meclis üyeleri, gizli ve oy çokluğu ile seçiliyor, oyların eşitliği halinde yaşlı olan üye tercih ediliyordu. Bir şirket tarafından iki üyenin seçilmesi yasaktı.
Henry Elliot Sir Henry George Elliot,GCB (Türkçe:İngiliz Yüksek Şövalye Örgütü)(30 Haziran 1817 – 30 Mart 1907) Bir İngiliz diplomatıdır. Gilbert Elliot-Murray-Kynynmound, 2nd Earl of Minto'nun ikinci oğludur. Hayatının en etkin yıllarını İstanbul elçiliğini yaptığı dönemde ve onun da katılımıyla gerçekleşen 1876-77 İstanbul Konferansı'nda geçirdi. Elliot,sonunda Rus-Türk Savaşı ile beraber Bulgaristan'ın özerkliğini kazandığı Nisan 1876 İsyanı'nda Türk yanlısı bir tavır sergiledi. 4 Eylül 1876'da yılında,çıkan Bulgar İsyanı için kendi devletine bir rapor sundu. Raporda isyanın nasıl bastırıldığının önemi olmadığını,mühim olanın isyanın İngiliz çıkarlarına göre akıbete uğraması olduğunu yazdı. İsyanda 10.000-20.000 kişinin sindirildiğini,öldürüldüğünü yazdı ki keza Osmanlı kayıpları da o civarlardaydı. Avrupa'daki dindaşları için Türkleri destekelemek yüz kızartıcı,pragmatik bir hareketti ve bu yüzden 1877 yılında onun bu tavırları Viyana'da konuşuldu. 100 yaşına basamadan 3 ay önce 1907 yılında İngiltere'deki evinde öldü. (Ardington Evi yakın Wantage) 1907.