Top 10 similar words or synonyms for iridirler

kuvetli    0.786698

büyüktürler    0.779474

parlaktırlar    0.774533

aşağıları    0.767277

maskülenleşmiş    0.759772

çimlendirilerek    0.756303

kuvvetlidirler    0.753472

iricedir    0.749355

sıklaştırdı    0.747824

ufakça    0.747226

Top 30 analogous words or synonyms for iridirler

Article Example
Bal arısı Dişilerden iridirler ama İğneleri ve Kendilerine Besin Toplayabilecek Organları Yoktur. Tek fonksiyonları kraliçeyi döllemektir.Erkek arılar işçilerden günlerce sonra erişkin durumuna gelebilir.
Bayağı şahin Boyları 50–60 cm uzunluğundadır. Ağırlıkları erkekte 800-900 gram arasında, dişilerde 700-1200 dram arasındadır. Dişiler erkeklere göre biraz daha iridirler. Bayağı şahinler Avrupa, Orta ve Batı Asya ile Afrika'da yaşarlar. Ormanlık alanlarda yaşarlar ama genellikle açık arazide beslenirler. Ana yiyecekleri küçük memeliler, küçük kuşlar, böcekler ve leşlerdir. Bayağı şahinler sürüler halinde uçmazlar fakat bazıları göç ederken ya da doğal yerleşkelerindeyken beraber görülebilirler.
Æsir Aesir (İskandinav dillerinde Æsir); İskandinav mitolojisinde başlıca tanrı topluluğunun genel adı. Diğer topluluğun adı Vanir'dir ve Odin'le birlikte ölümlü insanların hayatlarını yönetirler. Asgard'da yaşarlar. Tanrılar güçlü, güzel ve normal insanlardan daha iridirler. İnsanlardan uzun yaşarlar ama ölümsüz değillerdir. Her tanrı değişik alanlarda bilgiye sahiptir. İyi, sıcakkanlı ve yardım severdirler. Asgard'da çok uzun süreden beri yaşayan Vanir'ler de Æsir tanrıları arasında sayılırlar.
Liger Bu melez canlı kedigiller familyasının en dev üyesidir. Ortalama bir erkek aslan 320, erkek kaplan 370 kg olarak yaşamlarını sürdürürken, aslan baba ile kaplan anneden doğan bu melez canlılar ölene kadar büyürler. Ayrıca kaplan baba ile aslan anadan olan tigonlardan daha iridirler. Üreme özellikleri vardır. Rusya'daki Novosibirsk hayvanat bahçesinde 8 yaşında Zita adındaki dişi bir liger ile Samson adındaki erkek afrika aslanının çiftleşmesi sonucu ilk liger Eylül 2012'de dünyaya gelmiştir. Ağırlıkları yarım tona yaklaşabilir. Ayağa kalkınca 6 metreyi geçebilirler.
Temeraire Hafif sıkletler, kullanım alanlarına göre ikiye ayrılırlar: kurye ve hafif mücadele ejderhası. Kuryeler en küçük boyutta olan ejderhalardır. İngiliz kurye ejderhası olan Winchester, 2 ton ağırlığındadır. Kuryeler; posta, askeri istihbarat dağıtımında ve önemli kişileri taşımada kullanılırlar. Aynı zamanda, düşman taburlarını gözetlemede de kullanılırlar. Hafif mücadele ejderhaları, kuryelere göre biraz daha iridirler. Bunlar daha çok savaşlarda akıncı, ve ejderha formasyonlarında kanatlarda yer alırlar. Ağırlıkları 6 ile 9 arasındadır. En tipik hafif mücadele ejderhası, Fransız Paskal'ın Mavisi'dir. Hafif mücadele ejderhalarında bilinen tek püsküren tür, İspanyol Flecha-del-Fuego'dur. Ateş püskürebilmesinden dolayı, birinci dereceden saldırı ejderhasıdır.
Genel embriyoloji Erkek eşey hücresi testis'te, dişi eşey hücresi de ovarium'da yapılır. Bu hücreler kendilerine ait organlarda birtakım aşamalar geçirerek olgunlaşırlar ve sonra zigotu(zygote) meydana getirmek üzere birleşirler. Erkek ve dişi eşey hücrelerinin birleşmeleri için bunların karakterize olan bir bölünmeden ibarettir ve mayoz bölünme(melosis) adını alır. Olgun eşey hücrelerinin meydana gelişine erkekte sermatogenezis, dişide ise ovogenezis adı verilir. Her iki olayda da üç evre görülür ; çoğalma,büyüme,ve olgunlaşma. Spermatogenezis: Erkek eşey hücresinin (spermatozoon) oluşumu anlamına gelen spermatogenezis testis'in tubulus seminiferus contortus adı verilen kıvrımlı kanallarında gerçekleşir.Spermatogenezis,goniyogenezis,spermatositogenezis ve spermiyogenezis dönemlerini kapsar.Spermatogonyum'dan başlayarak spermatozoon oluşuncaya kadar geçen olaylar dizisinde çoğalma,büyüme,olgunlaşma ve başkalaşma evreleri vardır. Çoğalma evresinde spermatogonyumlar mitoz bölünmeyle sayıca artarlar. Bu döneme goniyogenezis denir. Spermatogonyumların A ve B tipleri vardır. Spermatogonyum A'ların bir kısmı kaynak hücresi olarak kalırken, bir kısmı da spermatogonyum B'lere dönüşürler.Spermatogonyum B'ler daha iridirler ve bazal membrandan,tubulus'un lumenine doğru hareket ederler.Spermatogonyum B'ler mitotik bölünme ile sayılarını arttırarak luminal yüze doğru yönlenirler ve daha da büyüyerek, primer spermatosit'leri şekillendirirler. Bu dönem büyüme evresidir.Primer spermatosit'lerden itibaren olgunlaşma evresi başlar. Olgunlaşma, mayoz bölünmeden ibarettir.Mayoz bölünme , birbirini izleyen iki mitoz bölünme şeklindedir. Primer spermatosit'lerden birinci mitoz sonunda sekunder spermatosit'ler, sekunder spermatosit'lerden de ikinci mitoz bölünme sonucu, haploid kromozom içeren spermatid'ler şekillenir. Boğalarda bir adet spermatogonyum A hücresinden bölünmeler sonucu 64 adet spermatid oluşur. Buraya kadar olan dönem spermatositositogenezis adını alır. Mayoz bölünmenin tamamlanmasından sonra spermiyogenezis başlar ve spermatid'ler başkalaşma(metamorfozis) evresine girerler. Spermatid'ler çekirdek ve biçimlerinin kazanarak, spermatozoon'lara(spermiyum) dönüşürler.Spermatogenezis'in tamamlanması koçta 50,boğa,köpek ve aygır'da 60 göstermezler.Bir tubulus'a ait bitişik segmentler gelişmenin farklı basamaklarında olan hücrelere sahiptirler. Bu da spermatozoon'ların üretiminde sürekliliği sağlar.Spermatogenezis'te testis hormonu olan testosteron ile hipofiz hormonları olan FSH,LH ve androjen taşıyıcı protein(androjen binding protein=ABP=) 'lerin rolü vardır, Hipofiz ön lobundan salgılanan FSH tubulus seminiferus contortus'lardaki Sertoll hücrelerini etkileyerek Cinsel erğinliğe ulaşıldığında , hipofiz ön lobundan salgılanan LH(intersititiel cell stimulatig hormone = ICSH) testisin intersitisyel dokuusnda bulunan Leydig hücrelerini etkiliyerek testosteron'un salgılanmasına neden olur. Dolaşım ile tubulus seminiferus contortus'lara gelen testosteron'un androjen taşıyıcı protein ile oluşturduğu kompleks spermatogonium'ları etkileyerek çoğalma sürecini(mitoz) başlatır. FSH spermatogenezis'in başlatılması. LH ve testosteron hormonu ise sürekliliği için gereklidir.