Top 10 similar words or synonyms for işlerlik

çalışabilirlik    0.689871

çalışabilirliği    0.622594

süreciyle    0.621523

tanınmasıyla    0.608916

faiziyle    0.604518

korunmakla    0.602467

dayanmamakla    0.597749

geçmemekle    0.592547

yapılmamakla    0.591128

yapılmakla    0.587813

Top 30 analogous words or synonyms for işlerlik

Your secret weapon. Online courses as low as $11.99

Article Example
Birlikte işlerlik Yazılım alanında birlikte işlerlik, farklı programların belirli iş süreçlerini kullanarak bilgi alışverişinde bulunabilmesi, aynı dosyaları okuyup yazabilmesi ve aynı protokolleri kullanabilmesidir. Bir üründe birlikte çalışabilirliğin bulunmaması bir tasarım yetersizliği olarak görülebilir.
Birlikte işlerlik Birlikte işlerlik ürünlerin, sistemlerin veya iş süreçlerinin beraber çalışarak ortak bir işlemi yerine getirmelerine denir. Bu terim, teknik alanlarda kullanılabileceği gibi; sosyal, politik ve organizasyonel alanlar da dikkate alınarak daha geniş bir kapsamda tanımlanabilir ve kullanılabilir.
Türkiye Barolar Birliği ¨ Hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak ve korumak, bu kavramlara işlerlik kazandırmak,
Bilgisayar destekli eğitim İşlerlik; Yazılımın kullanım sırasında öğrenci karşısında dayanıklılığını ve düşünüldüğü gibi çalışmasını ifade eder.
Açık sistem Açık sistemler kullanıcının bakış açısına göre değişmektedir. Birlikte işlerlik ve taşınabilirlik özellikleri olan veya telif haklarından bağımsız sistemler anlamına gelmektedir.
Ordoliberalizm Ordoliberalleri laissez faire ekonomisine eleştiriler yöneltirken devletin ekonomideki görev ve fonksiyonlarını bir ekonomik düzen politikası içerisinde belirlemeye çalışmaktadırlar. Buna göre devlet; özel mülkiyet ve mülkiyetin kullanım kurallarını, para sistemini oluşturan kuralları, mali sistemi oluşturan kuralları, tekellerin kontrolü ve rekabete işlerlik kazandıracak kuralları ve benzeri diğer kuralları saptar. Ekonomik düzen politikası piyasa ekonomisine fonksiyonel işlerlik kazandıracak, böylece merkezi planlamaya ihtiyaç duyulmayacaktır.
Çigong Sert Çigong Batı ülkelerinde uygulanan eğitimlerle kas geliştirilmesine benzememekte çünkü vücutta dolaşan Çi'nin belirli nefes ve duruş teknikleriyle yönlendirilmesi ile işlerlik kazanmaktadır.
Northel Enerji Northel Enerji, türbin uygulamalarının ticari bir boyut kazanması noktasında lisanssız elektrik sektörüne işlerlik katacak resmi mekanizmaların etkin çalışması konusunda çalışmalarda bulunmuştur.
20 Mayıs 1969 darbe teşebbüsü Anayasa değişikliği önerisi parlamentonun alt kanadı olan Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmiş, Senato'nun onayına sunulmuştu. Senato da onaylarsa işlerlik kazanacak, 1969'un yaz sonu için planlanan seçime Bayar ve arkadaşları katılabilecekti.
AUSCANNZUKUS AUSCANNZUKUS, Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda, Birleşik Krallık ve ABD'den oluşan bir komuta, kontrol, iletişim ve bilgisayar birlikte işlerlik kuruluşu. Bu kısaltma UKUSA Anlaşması'nda bir güvenlik uyarısı olarak kullanılmaktadır ve "Beş Göz" adıyla bilinmektedir.