Top 10 similar words or synonyms for gelişlerinin

gelinir    0.620682

dönerlerdi    0.595220

geldiklerinde    0.593473

gelişinin    0.583892

dönüştürdüler    0.578218

geliniyor    0.574663

gelmesinin    0.574142

gelmelerinin    0.570550

ageh    0.569069

götürüyor    0.566450

Top 30 analogous words or synonyms for gelişlerinin

Article Example
Türkiye'de Yahudilik 2001 yılında, 500. Yıl Vakfı, Türk Musevileri Müzesi’ni kurdu. 500. Yıl Vakfı, 1982 yılında 113 Yahudi ve Müslüman Türk vatandaşın kurduğu, Sefarad Yahudilerin Osmanlı İmparatorluğuna gelişlerinin beş yüzüncü yılını anan bir vakıftır .
Başmakçı Başmakçı ahalisinin bu bölgeye gelişlerinin 1100-1200 yıllarında olduğu anlaşılıyor. Bu iddiaya destek olarak Başmakçı’nın Manevi koruyucusu Abdulkadir Geylani Hazretlerinin talebesi olan Abdurrahman Sultan’ın yaşadığı dönemin 1100-1200 yıllarında olduğudur.
Zehra Aylin Eşi Latife Hanım'la birlikte Amasya’da ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Paşa ile Amasya gelişlerinin ikinci günü olan 25 Eylül 1924’te ziyaret ettikleri Darül-Eytam Yurdu’nda tanıştı. Mustafa Kemal’in ailesine “ilk manevi kızı” olarak katılarak Ankara’ya getirildi. 1925’te Konya’dan Rukiye Bursa’dan Sabiha ve İzmir’den Afet, 1927’de İstanbul’dan Nebile ve Fikriye ailenin yeni manevi evlatları oldu.
Karaylar Bugün Litvanya’da yaşayan Karaylar’ın sayısı yıllar içinde kuşaktan kuşağa azalarak Litvanya’ya gelişlerinin 600. yılının kutlandığı yıl olan 1997’deki sayıma göre 257’ye düşmüştür. Bunlardan 138’i başkent Vilnius’da, 65’i Trakai’de(okunuşu "Trakei"), gerisi de daha az sayılarda ülkenin öteki bölgelerinde yaşarlar.
Söğütlü, Akçaabat Söğütlü Beldesi tarihi hakkında yazılı bir kaynak bulunmadığından eldeki bilgiler daha çok yaşlı kişilerin aktarımına dayanmaktadır. Genel kanaat; yöre halkının Söğütlü'ye ilk gelişlerinin 1700 yılların başında olduğu şeklindedir. Bu hususta elde bulunan en somut belge ise 1850 yılına ait aşar vergisi listesidir. Söğütlü halkı I. Dünya Savaşı sırasında Rus işgaliyle karşı karşıya kalmıştır. Söğütlü halkı çoluk çocuk yerlerini yurtlarını bırakarak batı istikametindeki illere göç etmişlerdir. Daha çok Ordu civarına yerleşmişler, 1918 yılı başlarında Rusların geri çekilmesiyle tekrar Söğütlü'ye geri dönüş yapılmıştır.
Mao Zedong İktidardayken Büyük İleri Atılım'la Çin'in sanayileşmesini sağlamaya çalışmıştır. Stalin'in 1953'te ölümü ve Kruşçev'in 1956 20. Kongre raporuyla birlikte Sovyetler Birliği'yle Çin arasındaki ilişkiler gerginleşmiş, daha sonra da Sovyetler Birliği'nin sosyalist emperyalist bir yönetim olduğu teorileri ortaya çıkmıştır. Mao bu gerginliğin başlarında haklı bir noktadayken daha sonra milliyetçi bir anlayışa kaydı. Bu durum bütün Çin'in geleceğini de etkiledi. 1966'da başlatılan "Büyük Proleter Kültür Devrimi" ile birlikte bütün Çin sathında geniş kapsamlı bir ideolojik eğitim başlatılmış; ama "İki Çizgi Mücadelesi Teorisi" nedeniyle hiziplerin meşru görülmesi sonucu bu da kalıcı bir sonuca ulaşamamıştır. Sosyalizmin inşasında yapılan yanlışlar ve parti içi mücadeleye yanlış bakış, Çin'in uzun bir süre bir ileri bir geri gidiş gelişlerinin de nedenidir.
Faith (Stargate Universe) Dr Cane'in gezegene gelişlerinin bir kader ürünü olduğunu ve yüksek bir gücün kendilerine sunduğu bir armağan olduğunu söylemesi, Choe'nin sorgulamaya başlamasına neden olur. Gece olduğunda Matthew Scott (Brian J. Smith) ile Chloe, dikili taşın bir tür atmosferin dışına doğru ışık süzmesi yaydığını görür. Bunu "Destiny"'e bildirir ve derhâl geri dönmelerini isteyen bir emir alır. Dr. Caine, etrafındakilere bu gezegeni yaratan ırkın evlerine dönme konusunda yardım edebileceğini ve kendilerine zarar vermeyeceğine inandığını anlatır. Tamara, Scott'a gezegende kalmaya karar verdiğini söyler ve hamile olduğunu açıklar. Scott, bebeğin Young'tan olduğundan şüphelenir. Scott dahil on bir kişi gezegende kalmaya karar verdiklerini Young'a bildirir. Young, tüm askerî personelin geri dönmesi hâlinde mekiği de bırakarak tüm sivillerin gezegende kalmasına izin verebileceğini söyler. Bu nedenle Scott, Tamara ile Chloe gemiye geri döner. Gezegenin kurtuluş yolları olup olmadığı sorusu ise ortada kalır.
Amerika'nın Courland kolonileştirmesi Kısa süre sonra, 20 Mayıs 1654'de, diğer bir koloni "Das Wappen der Herzogin von Kurland" isimli geminin varmasıyla Tobago'da kurulmuştur. Gemi Tobago'yu işgal etmek için 42 top, 25 subay, 124 Courlandli asker ve 80 kolonici aile taşımaktaydı. Kaptan Willem Mollens adanın adını "Yeni Courland" olarak ilan etmiştir. Adanın güney-batı kısmına bir kale dikilmiştir, Jekabforts (James Kalesi) ve çevresinde bulunan kasabaya Jekaba pilseta (Jamestown) ismi verilmiştir. Diğer verilen isimler arasında Büyük Courland Koyu, James Koyu, Courland Mülkü, Yeni Jelgave, Liepaja Koyu ve Küçük Courland Koyu bulunmaktadır. Bir Evangelik Lüteriyen kilisesi Courlandliler tarafından adaya gelişlerinin ilk yılında yapılmıştır. İkinci Hollanda kolonisi birkaç ay sonra kurulmaya başlamıştır ve çok geçmeden Courland yerleşimini sayı olarak geçmişlerdir. 1657'de 120 Courlandli kolonici gelmiştir, fakat Hollanda kolonisi bir sonraki sene 500 Fransız yerleşimcinin kendilerine katılmasıyla 1.200 kişilik nüfusa ulaşmıştır.
Halaçlı, Şefaatli Halaçlı köyü halkının diğer bir büyük ailesi (Güçlü soyadını alan Hacı Ali sülalesi) kökenlerini anlatırlarken Bozoklu olduklarını bölgeye Bağdat’tan ve Bağdat’a da Türkistan’dan geldiklerini gelişlerinin üzerinden 250 yıl geçtiğini Bağdat’tan göçmelerine oradaki bir kısım Kürtlerle aralarında ihtilafın çıkmasının sebep olduğu, gelirlerken orada kalan Kürtlerle ihtilafa düşmüş bir kısım Kürtlerin de kendileri ile birlikte Anadolu’ya geldiklerini sözlü tarihi kültürün bir ürünü olarak nakletmektedirler. Üç aile olarak göç edip; Kars, Kayseri (Keşlioğulları olarak bilinmekte) ve Yozgat'a yerleşmişlerdir. Köy halkının yarısını oluşturmakta ve kız alış-verişiyle de köye ilk yerleşen ailelerle de akrabalık bağlarını geliştirip, göçebe (hayvancılığa dayalı) yaşamdan yerleşik köy yaşamına geçmişlerdir. Çayır adıylada anılan dere yatakları çevresindeki otlaklar, (hayvancılığa dayalı göçebe yaşamdan dolayı) büyük oranda bu aileye aittir.
Ring analizi Günümüz yaşam tavrı içinde hem yaşamın birer taşıyıcısı olan bireylerin hem de “çeşitli” nedenlerle bu bireylerin -bir araya gelişlerinin sebeplerini de göz önünde tutarak- var ettikleri ve bireylerden oluşan ancak bireylerin toplamından büyük yapıları, sistemleri, oluşumları, kurumları, bilgi sahalarını incelemeyi kendine dert edinmiş disiplinlerüstü bir çalışmadır. "Ring Analizi",son dönem akademik terminoloji içinden bakılırsa “disiplinlerüstü” olması bakımından çeşitli bilgi sahalarından edinmiş olduğu tanımlar, kavramlar, eğretilemeler bakımından zengin ancak ilkin çelişik görülebilecek bir epistemolojik görünüm vermektedir.Burada disiplinlerüstü kavramını açmak gerekecektir. Disiplinlerüstü kavramının hatalı kullanımı" Ring Analizi" ile çözümlenmektedir; denebilinmelidir ki, bilgi alanları,yapıları ve/veya sistemleri arasında bir astlık veya üstlük bulunmamaktadır. Var olan bilgilerin ve epistemenin birlikte ve tüm aktörlerinin tüm ağ ilişkilerini karşılayabilecek örgünün varlığıdır.Bu noktadan bakıldığında disiplinlerüstü kavramı ile kastedilen Analiz’in temel İddiası olan bütünü yakalamakta "Ring Analizi"’nin bir yöntem ve bilgilere yön veren bir apriori bilgi olduğudur.