Top 10 similar words or synonyms for emirnameleri

theodosianus    0.553953

suizei    0.542707

strategikon    0.539021

markianos    0.526979

metinlerinde    0.522491

codex    0.520949

flaccus    0.519426

gaozong    0.517864

senatus    0.508256

alimentus    0.503720

Top 30 analogous words or synonyms for emirnameleri

Article Example
Roma hukuku Ortaya çıkartılan "Corpus Iuris Civilis" külliyatı 4 bölümden oluşmaktadır: "Institiones", "Digesta", "Codex" ve "Novella". "Institiones" ve "Digesta"'da klasik dönem hukukçularının eserlerinin derlendiğini, "Codex"'te Justinianos'a kadarki imparator emirnameleri görülür. Külliyata daha sonradan eklenen "Novella"'da ise Justinianos'un emirnameleri bulunur. "Glossator"ların (şerhçiler) çalışmaları çağdaş hukuka tesir etmiş, Roma Hukuku'na bağlı ülkelere "civil law" denilmiştir.
Corpus Iuris Civilis İmparator emirnameleri anlamında kullanılan "Codex", "Corpus Iuris Civilis"in üçüncü bölümüdür. İmparator Hadrianus'tan Justinianos'a kadar yaşamış olan tüm imparator emirnameleri bu kitapta toplanmıştır."Codex", on iki kitaptan oluşmaktadır. Kitaplar fasıllara ayrılmıştır. Her fasılda yer alan emirnameler ise, tarih sırasına göre eskiden yeniye doğru, o emirnameyi çıkaran imparatorun adı ve emirnamelerin yayınlandığı tarihle birlikte dizilmiştir.
Corpus Iuris Civilis Justinianos, kendisinden doksan yıl önce (438) kanunlaştırma faaliyetlerini yapan II. Theodosius'un çalışmalarını ("Codex Theodosianus") yeniden değerlendirilmesi için 528 yılının Şubat ayında, aralarında Tribonianus'un da bulunduğu on hukukçudan oluşan bir komisyon kurdurdu. Bu komisyon artık kullanılmayan kuralların tamamını yürürlükten kaldırarak bazı kurallar arasındaki çelişkileri gidermek için birleştirme ve değiştirme faaliyetleri yapmakla görevlendirilmişti. Bu çalışmalar tamamlanınca "Codex", 529 yılının Nisan ayında İmparator Justinianos tarafından yürürlüğe sokuldu. Tribonianus Justinianos'un yasalaştırma faaliyetlerindeki yardımcısydı. Birinci "Codex" 'i yazan komisyonda üye, "Digesta", "Institutiones" ve ikinci "Codex" 'i hazırlayan komisyonda başkan olarak çalışmıştı. "Interpolatio" 'lar ona atfedildiğinden "emblamata Triboniani" olarak ifade edildi. 545 yılından ölene kadar bugün adalet bakanlığına benzer görev yapmış. Böylece, Tribonianus'un yardımı ile "leges" denilen imparator emirnameleri ("constitutiones") ve "iura" denilen klâsik hukukçuların eserleri o zamanın gereksinimlerini karşılayacak şekilde iki büyük derleme olarak hazırlandı. İmparator, emirnamelerini içeren "Codex" ve klâsik hukukçuların eserlerini içeren "Digesta" 'dan sonra daha basit ve kısa el kitabı niteliğinde olan "Institutiones" 'i yayınlandı. Justinianos'un imparator olduğu dönem içinde çıkardığı yeni emirnamelerin de "Novellae" ismi altında toplanması ile oluşturulan dört bölümlük eser, Ortaçağda "Corpus Iuris Civilis" adı ile biraya getirilerek Roma Hukuku'nun temel bilgi kaynağını oluşturuldu.. Justinianos'un bu eseri ilk zamanlarda bölüm bölüm birbirinden ayrı kitaplar halinde kopyalanmaktaydı. Matbaanın icâdının yapıldığı 15. yüzyılın ikinci yarısından itibaran bugünkü biçimiyle bir arada basılmaya başlandı. 16. yüzyıldan bu yana elde bulunan çeşitli el yazması metinler karşılaştırılarak ve dilbilimi kuralları göz önünde bulundurularak bazı çalışmalar yapıldı. Eserin bütününü bir araya toplayarak ilk kez bastıran, 1583 yılında Fransız humanisti Dionysius Gothofredus olmuştur. Cenevre'de yapılmış olan bu ilk baskı, uzun zaman model olarak kaldı. Esere daha önceden de "Corpus Iuris" ismi verilmekte idi. Fakat basılı bir örnek üzerinde bu ismi ilk defa kullanan "Dionysus" oldu. Sonuna "Civilis" eklenmesi, söz konusu eseri yine "Corpus Iuris" ismiyle anılan Hıristiyan hukukundan ("Corpus Iuris Canonici") ayırmak için yapılmıştır.