Top 10 similar words or synonyms for eşlidir

hücrelilerde    0.818771

hücrelilerin    0.776355

deliklilerin    0.773096

şerefelidir    0.760564

uskur    0.756438

eşliliğin    0.756158

alıcılı    0.752205

taraflıdır    0.751784

delikliler    0.751153

lokuluslu    0.749825

Top 30 analogous words or synonyms for eşlidir

Article Example
Jakana Dişileri genellikle çok eşlidir. Dört kadar erkekle beraber olup yumurtlarlar. Tüm yağmurkuşlarında olduğu gibi bu cinste de kuluçka sorumluluğu vardır.
Karabaş patka Tek eşlidir. Yuvalarını yerde veya yüzer sazların üzerinde yaparlar. Yuvayı, bitkiler ve tüylerle döşemekte olup bu yuvaya yaklaşık 8-11 yumurta bırakırlar. Kuluçka süresi 26-28 gündür. Yavruların uçma süresi 40-45 gündür. Besinlerini, başlıca bitkiler ve omurgasız hayvanlar oluşturmaktadır.
Mavi baştankara Küçük böcek, örümcek, meyve ve tohumlarla beslenir. Mavi baştankaralar, ağaçlarda yiyecek arar, kışın besin kıtlığında yerde beslendiği de olur. Erkekler iki dişiyle yuva kurduğu kaydedilmesine rağmen genellikle tek eşlidir.
Balık kartalı Göl ve nehirlerin çevresindeki ormanlık ve turbalık arazide ve kayalık adalarda ürer, ağaç tepelerinde ya da zeminde yuva yapar. Balık kartalları genellikle tek eşlidir. Bazen bir erkek iki dişi olabilir. Bir erkek, iki yuva görülür. Göçmen bBalık kartallarının çoğu Nisan-Mayıs ayları başında 2-4 yumurta yaparlar (Kur dönemi mart sonu, Nisan başı). Kuluçka süreleri 5-6 haftadır.
Kaz Erkek ve dişi birbirine benzese de erkekler genellikle dişilerden iridir. Boyun bölümleri bütün türlerde gövdeden kısadır. Başlıca besinleri olan otları koparmaya uyarlanmış gagaları başa bağlandığı yerde genişler ve bazen kambur oluşturur. Erkek ve dişi kazlar uçarken ya da tehlike karşısında, kornayı andırır bir sesle ötüşür, kızdıkları zaman boyun tüylerini kabartırlar. Kazlar yaşamları boyunca tek eşlidir.
Denizatı Denizatları genellikle tek eşlidir, ancak bazı türler ("H. abdominalis" gibi) sürü halinde yaşamayı sevmektedirler. Tek eşli çiftlerde, erkek ve dişi birbirlerini sabahları ve bazen akşamları aralarındaki bağı kuvvetlendirmek için kur yaparak karşılarlar. Günün geri kalanını birbirlerinden ayrı olarak yiyecek aramakla geçirirler.
Kara ayaklı kedi Erkek kara ayaklı kedi, birkaç dişinin bölgesinde dolaştığından genellikle çok eşlidir. Gebelik süresi 68 gündür. Kasım-Aralık ayında, 1-3 yavru doğururlar. Yavrular 5 haftalık olduğunda anne, yuvalarına canlı yakaladığı avını getirir ve yakalamalarına izin verir. Bu dönemden sonra 2 hafta içinde yavrular yuvadan ayrılabilecek çağa gelir.
Nükleik asit Çift sarmallı nükleik asitlerde şeker-fosfatlı zincirler silindirik yapının dışında yer alır, azotlu bazlar ise bu yapının ortasına doğru uzanarak birbirleriyle hidrojen bağları oluştururlar. Hidrojen bağı kurmuş her bir baz çiftindeki bazlardan biri pürin sınıfından, öbürü pirimidin sınıfındandır, bunların toplam uzunluğu sabittir. Genelde çift sarmalın genişliği onu oluşturan baz dizininden bağımsız ve sabittir. DNA'da adeninin her zaman timin ile, guanin de her zaman sitozin ile eşlidir. Bu baz çiftlerine "tümleyici bazlar" denir.
Güneykutpu deniz ayısı Kuzey Kutbu deniz ayıları avlanma ve göç sırasında yalnız hareket eder gibidir. Erkekler çok eşlidir, güçlü bir erkek bir sezonda bir düzine kadar dişiye sahip olabilir. Ekim veya kasım başlarında üreme mevsimi geldiğinde hakimiyet alanları kurulur, küf kokan erkekler haremlerini koruma konusunda oldukça saldırgandır. Dişiler yılda bir gebe kalır ve kasım ya da aralık ayında yavrularlar. Yavrular 4 aylık olduklarında sütten kesilir. Erişkin olmayan bireyler, üreme döngüsüne katılmaya başlayana kadar birkaç yıllarını denizde geçirirler.
Caviidae Sosyallik, gruplar arasında büyük farklılıklar göstermektedir. Birçok cavy türü gelişigüzel yaşar ve uzun süren sosyal gruplar oluşturmaz, ancak bazı türlerde erkekler iki veya daha fazla dişiden oluşan bir harem kurabilirler. Buna karşılık, maralar tek eşlidir ve birden fazla annenin yavrularına bakmak için bir dişi geçici annelik görevini üstlenebilir. Kapibaralar, yaklaşık 10 bireyden oluşan gruplar halinde yaşar ve grupları baskın bir erkek ve birkaç dişi ve yavrulardan oluşabilir.