Top 10 similar words or synonyms for becerilerde

apraksi    0.627161

tepkilerinde    0.611759

disfonksiyon    0.603773

işlevinde    0.602684

stereotipik    0.592893

hâlsizlik    0.592072

erektil    0.590352

aglütinasyon    0.589557

retardasyon    0.581665

algısal    0.580517

Top 30 analogous words or synonyms for becerilerde

Your secret weapon. Online courses as low as $11.99

Article Example
Silkroad Online Avrupalı ve Çinli karakterler sadece iki alanda uzmanlaşabilir. Her seviyede farklı beceriler açılacak, kullandıkları becerilerde gelişecektir.
Asperger sendromu Asperger sendromu olan kişilerin tanıdan bağımsız ama bireyi veya ailesini etkileyen belirtileri ya da semptomları olabilir. Bunlar algıdaki farklılıklar, motor becerilerde, uyku ve duygularda sorunlar olabilir.
Çocukluğun dezintegratif bozukluğu ÇDB, otizm ile bazı benzerlikler gösterir ancak becerilerde gerileme görülmeden önce oldukça normal bir gelişme gözlemlenmektedir. Hastalık belirgin olmaya başladığında birçok çocuğun gelişimi biraz geride kalmıştır ancak küçük çocuklarda bu gerilik her zaman belirgin değildir.
Kabadayılık Araştırmacıların ortaya koyduklarına göre kabadayılık yapan yetişkinler otoriter, idare etmek veya baskın olmak ihtiyacı olan özelliklere sahip kişiliklerdir. Sosyal becerilerde eksiklik ve astlara önyargılı yaklaşım risk etkenleri olabileceği de belirlenmiştir.
The Elder Scrolls V: Skyrim Morrowind ve Oblivion'dan farklı olarak Skyrim'de karakter sınıfı mevcut değildir. Onun yerine becerilerde kazanılan deneyimlerle karakterler seviye atlarlar. 1.9 sürümüyle beraber 100 puana varan bir beceri Efsanevi (Legendary) olarak tanımlanabilir ve 15 puana indirilir. Bu sayede karakterler teorik olarak sonsuz seviye atlayabilir.
Otizm Bazı araştırmalar, dil ve sosyal becerilerde ilerleyememe yerine on dört aylıktan sonra bu becerilerin kaybı ile otizm teşhisi konduğunu belirtmiştir. Bu fenomen için regresif otizm, kötüleyen otizm ve gelişimsel duraklama gibi çeşitli terimler kullanılmıştır. Bu ayrımın geçerliliği hâlâ tartışmalıdır; regresif otizmin özel bir alttip olması mümkündür.
Rett sendromu Rett sendromu olan bebekler, görece normal görünüşleri ve bazı gelişimsel ilerlemeleri nedeniyle altı ile on sekiz aylığa kadar genellikle farkedilemeyebilirler. Ancak yakından bir inceleme, beyin sapı tarafından düzenlendiği düşünülen, normal anlık uzuv ve vücut hareketlerinde bozuklukları ortaya çıkarabilir. Kısa süren gelişimsel ilerleme döneminin ardından duraklama ve önceden edinilmiş becerilerde gerileme görülür. Gerileme döneminde otizme benzer durumlar görülür. Dolayısıyla Rett sendromu yerine yanlışlıkla otizm tanısı konabilir.
Silkroad Online Karakter her yaratık kestiğinde gelişim puanıyla beraber bir de beceri (skill) puanı alır bu puanları belli bir alanda ustalaşmak için kullanılır. Oyuncunun seviye atladığında beceri ekranından uzmanlaşmak istediği alanı "Level Up" yapması gerekir. Becerilerde iki ırk içinde ortak olan bazı noktalar vardır sadece. Beceri üst levelleri kendi levellerini geçemez. Pasif ve aktif olarak farklı beceriler vardır, pasif olanlar açtığınız anda karakterinizine etki eder. Oyuncu aktif olanları belli sürelerde kendisi çalıştırmak zorundadır. Bazı becerileri açabilmek için bir önceki seviyedekini de açmanız gerekebilir.
Leta Stetter Hollingworth Hollingwort 1913 ve 1916 yılları arasındaki araştırmaları çeşitli deneklerin fiziksel ve duygusal-motor işleyişleri ile düşünsel yetenekleri üzerinde yoğunlaşmıştı. Denekleri arasında bebekler, kadın ve erkek fakülte öğrencileri ve o sırada adet gören kadınlar vardı. Adet görmekte olan kadınların araştırmaya özellikle dahil edilmesinin sebebi kadınların zihinsel ve duygusal durumlarının, bedenlerindeki doğal süreçlerden etkilendiği varsayılması idi. Ulaştığı sonuç lar değişkenlik hipotezinin ve kadınların daha aşağı olduğunu ileri süren diğer düşüncelerin yanlış olduğunu kanıtladı. Örneğin uzun yıllardır zannedildiği gibi, adet görmenin algısal ve motor becerilerde veya düşünsel yeteneklerde performans bozukluğuyla bir ilgisi yoktu.
Şizofreni Konuşmada gecikme, okuma ve motor becerilerde yetersizlik gibi nörogelişimsel bozukluklar genellikle ilerleyici değildirler ve yaşamın ilk on yılında görülmektedirler. Serebral morfolojik değişiklikler; mikrosefaliyi, hidrosefaliyi, anormal hücre migrasyonunu ve bazı beyin bölgelerinin asimetrisini içermektedir. Şizofreni hastaları nörogelişimsel bozukluklukların birçok karakteristik özelliğini taşımalarına rağmen çok farklı klinik bulgular sergilemektedirler. Bu nedenle bu bozukluklar hakkında genel bir yargıya ulaşmakta güçlükler yaşanmaktadır. Nörogelişimsel kuram göz önüne alındığında, hastalığın gizli, belirti vermeyen bir süreci olduğu ve lezyon ile bazı nörogelişimsel anormalliklerin tanı konulmadan önce gözlenebilineceği düşünülmektedir. Şizofrenideki nörogelişimsel anormalliklerle ilgili yapılan çalışmaların çoğu olumsuz sonuçlansa da bazı çalışmalar şizofreni için risk sayılan bir takım davranışsal ve bilişsel anormallikler tanımlamaktadır.Hastalığın erken gelişim döneminde oluşan bir lezyondan köken almasına rağmen klinik belirtilerin ergenlik çağının sonlarında ortaya çıkması ergenlik döneminde gerçekleşen olgunlaşma süreçlerinin psikozu ortaya çıkarttığı yönünde yorumlanmaktadır. İnsan beyninin, yaklaşık olarak yetişkin beyin büyüklüğüne ilkokul yıllarında ulaştığı bilinmektedir ve bu büyüme beyaz cevherden değil gri cevherden olur. Ayrıca nöral bağlantıların özgül olarak düzenlenmesi ve serebral yapılardaki özel küçülmeler de erken serebral olgunlaşmada gerçekleşmektedir. Erken dönemde oluşmuş bir lezyon ile hastalığın ortaya çıkması arasındaki gecikme, ergenlikte meydana gelen kortikal budanma gibi bazı olgunlaşma mekanizmalarında meydana gelen genetik değişikliklerle açıklanmaktadır.