Top 10 similar words or synonyms for atomlu

kutuplu    0.814654

bileşenli    0.809759

elektronlu    0.772428

yönlüdür    0.740326

modlu    0.739650

substratlı    0.730353

sarmallı    0.728679

hücreliler    0.720959

çekirdekli    0.709442

karbonlu    0.706208

Top 30 analogous words or synonyms for atomlu

Article Example
Pentoz Pentoz beş karbon atomlu bir monosakkarittir.
Dalga-parçacık ikiliği kimyacıların göz önünde bulundurmadığı şey bazı elementlerin tek atomlu (Helyum
Eşbölüşüm teoremi Gazlar için özgül ısı kapasitesi üzerine yapılan deneysel gözlemler de eşbölüşüm teoreminin geçerliliği hakkındaki endişeleri artırdı. Teorem molar ısı kapasitesinin basit tek atomlu gazlar için kabaca 3 cal/(mol·K) iken iki atomlu gazlar için 7 cal/(mol·K) olması gerktiğini öngörür. Deneyler eski tahmini doğruladı fakat iki atomlu gazlar için molar ısı kapasiteleri sıklıkla yaklaşık 5 cal/(mol·K) olarak bulundu, ve düşük sıcaklıklarda yaklaşık olarak
Eski Kuantum Kuramı Oda sıcaklığında, tek atomlu katılar yaklaşık olarak atom
Dalga-parçacık ikiliği gibi) ve diğerlerinin çift atomlu (Hidrojen gibi) ya da su gibi H2O yerine daha
Elektron dizilimi Çok atomlu moleküllerin elektron dizilimi herhangi bir fotonun emilimi ya da yayımı olmadan da değişebilir
Enrico Fermi atomlu gazın nicelendirilmesi” adlı bir makale yazdı ve burada dışlama ilkesini
Kübik kristal sistemi Biri kendi oktahedral delikli orta atomlu bir gövde-merkezli kübik yapı olarak bu yapıyı görmek mümkün olabilir.
İyot Diğer halojenler (periyodik tablonun Grup VII üyeleri) gibi iyot da iki atomlu moleküller oluşturur, dolayısyla moleküler formülü I'dir.
Eşbölüşüm teoremi 3 cal/(mol·K) değerine düşüyordu. Maxwell 1875'te deney ve eşbölüşüm arasındaki uyuşmazlığın bu sayıların gösterdiğinden daha kötü olduğuna işaret etti; atomların iç kısımları var olduğu için ısı enerjisi bu iç kısımların hareketine gitmesi gerekir, bu da tek atomlu ve iki atomlu gazlar için öngörülen özgül ısı kapasitelerinin 3 cal/(mol·K) ve 7 cal/(mol·K) değerinden daha büyük yapar.