Top 10 similar words or synonyms for çalınırdı

zılbıt    0.567408

sazların    0.561940

rebap    0.557658

terennümler    0.556600

violonsel    0.549916

becken    0.549657

ıklığ    0.545161

wok    0.544837

davulcular    0.540212

sivrilmiş    0.537885

Top 30 analogous words or synonyms for çalınırdı

Article Example
Swing (müzik) Aranjmanların çoğunda kompozisyonal yapı basitti. Melodiler bütün grup tarafından birlik ve uyum içinde çalınırdı. Bunu doğaçlama takip eder, doğaçlamalar ritim kısmının eşliği ve geri kalanların çaldığı figürler eşliğinde sürerdi. Melodiler ve eşlik sırasındaki müzikal figürler orkestra içindeki kısımlar arasında dönüşümlü çalınırdı. Bakır sazların çaldığını bir süre sonra saksofon kısmı alır, bakır sazlar da ritim kısmının çaldıklarını üstlenirdi. Bu da orkestra içinde müzikal bir çevrimdi.
Borazan Birçok özellikle hafif piyade ve süvari alaylarına savaş sırasında hücum işareti vermede de kullanılırdı. Bu çalgı ayrıca tehlike anında uyarı işareti için çalınırdı.
Konçerto Klasik dönemde, kadanslar o anda doğaçtan çalınırdı fakat günümüze yaklaştıkça besteciler ya da icracılar kadansları yazılmış bir örnekten yola çıkarak icra etmeye başladılar.
Antik Roma Roma müziği büyük ölçüde Yunan müziğine dayanıyordu ve Roma hayatının birçok alanında önemli bir rolü vardı. Roma ordusunda "tuba" (uzun bir trompet) ve "cornu" (kornoya benzeyen bir çalgı) bazı emirleri vermek için kullanılırdı. Öte yandan "bucina" ve "lituus" törenlerde kullanılırdı. Müzik amfitiyatrolarda dövüş aralarında ve "odea"'da çalınırdı. Dinî törenlerin çoğunda müzik çalınırdı. Bazı müzik tarihçileri müziğin tüm kamusal kutlamalarda kullanıldığını düşünmektedir. Ancak müzik tarihçileri Romalı müzisyenlerin müzik kuramına veya çalımına önemli bir katkıda bulunup bulunmadığı konusunda emin değiller.
Kithara Dirsekler gergin ve avuç içi içeriye doğru eğik olduğu halde sağ elle tutulan bir pena ( fildişi, ahşap ya da metal) ile çalınırdı ve bu sırada sol elin dik parmakları ile teller çekilirdi.
Davul Türklerde davul Osmanlı döneminde hem mehterhane adı verilen bandoda, hem de halk müziğinde kullanıldı. Askeri müzikte kullanılan davullar büyük çaplı ve tek yüzü deri kaplıyd biraz daha küçüğü atın iki yanına bağlanarak da çalınırdı.
Davul eski vurmalı çalgılarından biri davuldur. Davul, Türklerin eski dinleri olan Şamanlık'ta dinsel törenler sırasında çalınırdı. Şaman din adamları kötü ruhları davul çalarak kovarlardı. Türkler Müslüman olduktan sonra davul eski işlevini yitirdi. Tuğ ve sancakla birlikte devletin egemenlik simgesi oldu.
Şiçepşin Telleri at kılından yapılmıştır. Eski dönemlerde "haçeş"lerde (Adige misafirhanesi) genel olarak çalınırdı. Bu alet eşliğinde kahramanlık şarkıları ya da Nart şarkıları söylenirdi. Hoyrat ve basit şarkıların bu müzik aleti ile çalınıp söylenmesi hoş karşılanmazdı.
Ahlat Kalesi Evliya Çelebi Seyahatnamesinde kalenin etrafının 3.000 adım ve 13 kuleden müteşekkil olduğunu yazar. Bunun yanı sıra kalenin içinde 350 adet mamur ev, bir han ,bir hamam, bir camii ve 20 kadar dükkanın olduğunu da kaydeder. Göl kıyısındaki kayıkhanede harp kayıkları daima hazır bekler ve kalede her gece mehter çalınırdı.
Durhasanlı, Ortaköy Kırşehir, Aksaray, Konya ve Kayseri gibi Anadolu'nun birçok iline yakınlığından dolayı sosyal dokusuna benzerlik gösterir. Düğünlerde eskiden davul, zurna çalınırdı. Ancak son yıllarda Kırşehir ve hatta Ankara-Sincan havaları çalınması yaygınlaşmıştır. Düğünlerde ve ölümlerde, vefat edenlerin sevabına belirli günlerde, eskiden sulu yemekler yapılırken son 15-20 yıldır Ortaköy 'de fırınlarda etli ekmek yaptırılıp köy halkına ve misafirlere ikram edilir.