Top 10 similar words or synonyms for paxil

trazodone    0.975410

mirtazapine    0.971463

üürd    0.971364

methysergide    0.969748

нэгдсэн    0.968543

egneeg    0.968391

enkhjin    0.967999

asenapine    0.967899

amitriptyline    0.967243

xr    0.966783

Top 30 analogous words or synonyms for paxil

Article Example
Diperensiya ng pagkabalisa sa pakikisalamuha Ang mga ginawang pamantayang skala ng paguuri gaya ng Social Phobia Inventory ay maaaring gamatin sa pag-iiskreen ng diperensiya ng pagkabalisa sa pakikisalamuha at pagsukat ng kasidhian ng social phobia. Ang isang indbiwal na may diperensiyang ito ay maaaring gamutin ng sikoterapiya, gamot(medication) o pareho nito. Ang pagsasaliksik ay nagpakitang ang kognitibong terapiya ng pag-aasal kahit ito man ay pang indibiwal o pang pangkat ay epektibo sa paggamot ng social phobia. Ang kognitibo at mga pag-aaral ng bahagi nito ay naghahangad na baguhin ang mga paterno ng pag-iisip at mga pisikal na reaksiyon sa mga sitwasyon na pumupukaw ng pagkabalisa sa pakikisalamuha sa iba. Ang atensiyon na ibinigay sa diperensiya ng pagkabalisa sa pakikisalamuha ay labis na tumaas sa Estados Unidos mula 1999 sa pag-aaproba at pagbebente ng mga droga sa paggamot ng sakit na ito. Ang gma nireresetang gamot para dito ay kinabibilangan ng ilang mga klase ng antidepressant: selective serotonin reuptake inhibitor(SSRIs) gaya ng Zoloft, Prozac, at Paxil; serotonin-norepinephrine reuptake inhibitors (SNRIs); at monoamine oxidase inhibitors (MAOIs). Ang iba pang mga karaniwang ginagamit na gamot upang gamutin ito ay kinabibilangan ng mga beta blocker at benzodiazepine gayundin ng mga bagong antidepressant gaya ng mirtazapine. Ang Kava-kava ay umakit rin ng atensiyon bilang isang posibleng gamot para dito bagaman ang pagkabahala sa kaligtasan nito ay umiiral.
Antidepressant Ang mga pasyenteng may depresyon ay nasa pinakamataas na panganib sa pagsasagawa ng pagpapatiwakal kaagad pagkatapos ng pagsisimula ng pag-inom ng antidepressant dahil ang mga ito ay maaaring magbawas ng mga sintomas ng depresyon gaya ng pagkawalang sikomotor o kawalan ng motibasyon bago ang mood(damdamin) ay magsimulang bumuti. Ang mga manupakturer at doktor ay kalimitang nagrerekomiyenda na ang ibang mga kasapi ng pamilya ay magmonitor ng pag-aasal ng mga kabataang pasyente para sa mga tanda ng pag-iisip o pagnanais ng pagpapatawal lalo na sa unang mga walong linggo ng paggamot nito. Bago ang mga babalang itim na kahon ay ininsyu ng FDA sa mga drogan ito, ang mga pangalawang epekto at pag-aalerto sa pamilya ng panganib ay karamihang hindi pinansin o winawalang bahala ng mga manupakturer at doktor. Ang mataas na insidensiya ng pag-iisip ng pagpapatiwakal sa mga pasyenteng umiinom nito sa ilang mga pag-aaral ay nagdala ng pansin at babala kung paanong ang mga drogang ito ay ginagamit. Ang indibidwal na nasa ilalim ng edad na 24 taong gulang na dumaranas ng depresyon ay binabalaan na ang paggamit ng antidepressant ay maaaring magdagdag ng panganib sa pag-iisip at pagsasagawa ng pagpapatiwakal. Ang mga opisyal ng kalusugan sa Estados Unidos ay nagmungkahi ng mga pagbabago sa mga tanda(label) sa mga antidepressant upang balaan ang mga tao sa panganib nito. Isinaad din ng FDA na ang SSRI na Paxil ay dapat iwasan sa mga bata at tinedyer at sa mga kaso ng mga kasong pambatang depresyon, ang drogang dapat gamitin ay Prozac.