Top 10 similar words or synonyms for mirtazapine

trazodone    0.977329

üürd    0.974245

asenapine    0.974063

ritanserin    0.974008

свою    0.973781

clomipramine    0.973550

ketanserin    0.972980

venlafaxine    0.972872

methysergide    0.972204

paxil    0.971463

Top 30 analogous words or synonyms for mirtazapine

Article Example
Antidepressant Ang Bupropion ay kalimitang nagsasanhi ng medyo tumaas na pagnanasang sekswal dahil sa tumaas na aktibidad ng dopamino. Ang epektong ito ay makikita rin sa mga nagpipigil ng muling pagsisipsip ng dopamino, mga nakapupukaw na CNS, mga agonista ng dopamino at ito ay sanhi ng tumaas na produksiyon ng testosterone(dahil sa pagipigil ng prolactin) at nitric oxide synthesis. Ang Mirtazapine (Remeron) ay iniulat na may mas kaunting mga epektong sekswal na ang pinakamalamang na dahilan ang paghaharang(antagonize) ng mga reseptor na 5-HT2 at 5-HT3. Ang Mirtazapine ay maaari sa ilang mga kaso ng pagbabaliktad ng hindi pagganang sekswal na pinukaw ng SSRI na maaaring sanhi rin ng paghaharang nito ng mga reseptor na 5-HT2 at 5-HT3.
Diperensiya ng pagkabalisa sa pakikisalamuha Ang mga ginawang pamantayang skala ng paguuri gaya ng Social Phobia Inventory ay maaaring gamatin sa pag-iiskreen ng diperensiya ng pagkabalisa sa pakikisalamuha at pagsukat ng kasidhian ng social phobia. Ang isang indbiwal na may diperensiyang ito ay maaaring gamutin ng sikoterapiya, gamot(medication) o pareho nito. Ang pagsasaliksik ay nagpakitang ang kognitibong terapiya ng pag-aasal kahit ito man ay pang indibiwal o pang pangkat ay epektibo sa paggamot ng social phobia. Ang kognitibo at mga pag-aaral ng bahagi nito ay naghahangad na baguhin ang mga paterno ng pag-iisip at mga pisikal na reaksiyon sa mga sitwasyon na pumupukaw ng pagkabalisa sa pakikisalamuha sa iba. Ang atensiyon na ibinigay sa diperensiya ng pagkabalisa sa pakikisalamuha ay labis na tumaas sa Estados Unidos mula 1999 sa pag-aaproba at pagbebente ng mga droga sa paggamot ng sakit na ito. Ang gma nireresetang gamot para dito ay kinabibilangan ng ilang mga klase ng antidepressant: selective serotonin reuptake inhibitor(SSRIs) gaya ng Zoloft, Prozac, at Paxil; serotonin-norepinephrine reuptake inhibitors (SNRIs); at monoamine oxidase inhibitors (MAOIs). Ang iba pang mga karaniwang ginagamit na gamot upang gamutin ito ay kinabibilangan ng mga beta blocker at benzodiazepine gayundin ng mga bagong antidepressant gaya ng mirtazapine. Ang Kava-kava ay umakit rin ng atensiyon bilang isang posibleng gamot para dito bagaman ang pagkabahala sa kaligtasan nito ay umiiral.