Top 10 similar words or synonyms for fibrosis

acidemia    0.971204

urine    0.970352

methiothepin    0.967563

ehlers    0.966839

hypothyroidism    0.966007

danlos    0.965020

dexamethasone    0.964261

egneeg    0.964184

methylmalonic    0.963818

negdsen    0.963682

Top 30 analogous words or synonyms for fibrosis

Article Example
Sistikong pibrosis Ang mabukol na pagtubo ng labis na mga himaymay, sistikong pibrosis, mucobisidosis, mukobiskidosis, o mukoboydosis (mula sa Ingles na cystic fibrosis o CF; kilala rin bilang mucovoidosis o mucoviscidosis) ay isang uri na namamanang karamdamang nakaaapekto sa mga glandulang eksokrino, mga glandulang gumagawa ng mga uhog, pawis, at laway. Idinudulot ang sakit na ito ng pagkakaroon ng hindi tamang pagsasagawa ng tungkulin ng maraming mga organong kinasasangkutan ng mga baga, lapay, at pati na ng atay kung minsan.
Allele Ang isang bilang ng mga diperensiyang henetiko ay sinasanhi kapag ang isang indibdiwal ay nagmamana ng dalawang mga allele na recessive para sa isang gene na katangian. Ang mga diperensiyang henetiko na recessive ay kinaibilangan ng Albinism, Cystic Fibrosis, Galactosemia, Phenylketonuria (PKU), at Tay-Sachs Disease. Ang ibang mga sakit ay sanhi rin ng mga allele na recessive ngunit dahil ang gene locus ay matatagpuan sa mga kromosomang X upang ang mga lalake ay isa lamang kopya(hemizygous), ang mga ito ay mas kadalasan sa mga lalake kesa sa mga babae. Ang mga halimbawa ay kinabibilangan ng color blindness at Fragile X syndrome.
Pulmonya Ang pagkalat ng mga organismo ay tumataas ang probablidad kapag mayroong mga salik ng panganib. Ang pagkagumon sa alak ay iniuugnay sa "Streptococcus pneumoniae", mga organismong nabubuhay ng walang oxygen at "Mycobacterium tuberculosis"; pinapataas ng paninigarilyo ang probabilidad ng mga epekto ng "Streptococcus pneumoniae", "Haemophilus influenzae", "Moraxella catarrhalis", at "Legionella pneumophila". Ang pagkakalantad sa mga ibon ay iniuugnay sa "Chlamydia psittaci"; ang mga hayop sa bukid ay iniuugnay sa "Coxiella burnetti"; pagkuha ng mga laman ng tiyan sa pamamagitan ng mga organismong nabubuhay ng walang oxygen; at cystic fibrosis sa "Pseudomonas aeruginosa" at "Staphylococcus aureus". Ang "Streptococcus pneumoniae" ay mas karaniwan sa taglamig, at dapat paghinalaan sa mga taong naglalabas ng marami mga organismong nabubuhay ng walang oxygen.
Tuberkulosis Sa maraming tao, ang impeksiyon ay lumalaki at lumiliit. Ang pagkakapinsala ng tisyu at necrosis ay madalas na binabalanse ng pagpapagaling at fibrosis. Ang naapektuhan na tisyu ay napapalitan ng pagpepeklat at mga cavity na may caseous necrotic na materyal. Sa panahon ng aktibong sakit, ang ilan sa mga cavity na ito ay naisasama sa mga daan ng hangin na bronchi at ang material na ito ay maaaring mai-ubo. Ang materyal na ito ay nagtataglay ng bakterya at maaaring magkalat ng impeksiyon. Ang paggamot na may naaangkop na mga antibyotiko ang pumapatay sa bakterya at nagbibigay kakayahan para gumaling. Kapag nagamot na ang sakit, ang mga naapektuhang bahagi ay napapalitan ng peklat ng tisyu.
Diperensiyang henetiko Ang dalawang kopya ng gene ay dapat maging mutado(mutataed) para sa isang indibidwal na mahawaan ng isang diperensiyang resesibong autosomal. Ang isang apektadong tao ay karaniwang may hindi apektadong mga magulang na ang bawat isa ay tagapagdala ng isang kopya ng mutadong gene(at tinatawag na mga tagapagdala). Ang dalawang hindi apektadong mga tao na ang bawat isa ay nagdadala ng isang kopya ng mutadong gene ay mayroong 25% tsansa sa bawat pagbubuntis na magkaroon ng anak na apektado ng diperensiyang ito. Ang mga halimbawa ng diperensiyang ito ang cystic fibrosis, sickle-cell disease, Tay-Sachs disease, Niemann-Pick disease, spinal muscular atrophy, atsindromang Roberts. Ang ilang mga phenotipo gaya ng basa laban sa tuyong tutuli(earwax) ay natutukoy rin sa kagawiang resesibong autosomal.
Henotipo Ang henotipo o genotype ang komposisyong henetiko ng isang selula, organismo o indibidwal(i.e. ang spesipikong komposisyong allele ng indibidwal) na karaniwan may reperensiya sa isang spesipikong katangiang isinasaalang alang. Halimbawa ang gene na CTR ng tao na nagkokodigo ng isang protina na naghahatid ng mga ionong klorido sa buong mga membrano ng selula ay maaaring nananaig (A) bilang normal na bersiyon ng gene o resesibo (a) bilang mutadong bersiyon ng gene. Ang mga indibidwal na tumatanggap ng dalawang mga resesibong allele ay madadiagnos ng cystic fibrosis. Pangkalahatang tinatanggap na ang namanang henotipo na pinadala ng mga paktor na epihenetiko at mga hindi namamamanang bariasyong pangkapaligiran ay nag-aambag sa penotipo ng indibidwal. Ang mga hindi namamanang mutasyon ng DNA ay hindi klasikong nauunawaan bilang kumakatawan sa henotipo ng indibidwal. Kaya ang mga siyentipiko at doktor ay minsang nagsasalita tungkol sa (heno)type ng isang partikular na kanser na henotipo ng sakit bilang natatangi mula sa may sakit.