Top 10 similar words or synonyms for gabaa

nmda    0.799548

adrenergic    0.798688

allosteric    0.785126

ampa    0.774522

peroxisome    0.771085

muscarinic    0.768008

มการทำงานของต    0.763341

บแรงกล    0.757714

gaba    0.755061

บของฮอร    0.752023

Top 30 analogous words or synonyms for gabaa

Article Example
ลินเดน (ยาฆ่าแมลง) ลินเดนเป็นสารที่เป็นพิษต่อระบบประสาทโดยรบกวนการทำงานของสารสื่อประสาท GABA โดยรบกวนการทำงานของตัวรับ GABAA ในมนุษย์ ลินเดนมีผลต่อระบบประสาท ตับ ไต และอาจจะเป็นสารก่อมะเร็งและสารรบกวนระบบต่อมไร้ท่อ องค์การอนามัยโลกจัดให้ลินเดนเป็นสารที่เป็นอันตรายปานกลาง และมีการควบคุมการค้าสารนี้ในระดับนานาชาติ ถูกห้ามใช้แล้วใน 50 ประเทศ และใน พ.ศ. 2552 ได้ถูกจัดให้เป็นสารที่ควรถูกห้ามผลิตและห้ามใช้ทั่วโลก