Top 10 similar words or synonyms for elephas

maximus    0.829662

angolensis    0.824457

delavayi    0.814179

palaeoloxodon    0.813758

macropodus    0.811048

lates    0.810850

ในประเทศไทยพบ    0.799652

cyprichromis    0.797076

longipes    0.795683

glandulosa    0.794032

Top 30 analogous words or synonyms for elephas

Article Example
ช้าง "Elephas maximus" ได้ถูกจำแนกออกเป็นหลายสปีชีส์ย่อย โดยอาศัยข้อมูลทางสัณฐานวิทยาและโมเลกุลเครื่องหมาย
วงศ์เอลิฟานติดี วงศ์เอลิฟานติดี ได้ถือกำเนิดขึ้นมาในกลางยุคไมโอซีน (16 ล้านปีมาแล้ว) เมื่อ "Primelephas" บรรพบุรุษของแมมมอธ ได้ปรากฏขึ้นประมาณ 3 ล้านปีที่ผ่านมาในทวีปแอฟริกา ต่อมา 120,000 ปีที่ผ่านมาก็เริ่มที่จะอพยพไปยุโรปเหนือและปรับให้เข้ากับสภาพภูมิอากาศที่หนาวเย็น ต่อมา เมื่อสกุล "Loxodonta" ได้แยกสายวิวัฒนาการขึ้นมาจากสกุล "Elephas" แมมมอธได้วิวัฒนาการแยกตัวออกจากสกุล "Elephas" เช่นเดียวกัน และได้แผ่กระจายไปยังเอเชียและส่วนของยุโรปอื่น ๆ
ช้าง ช้างเอเชีย หรือเรียกว่า ช้างอินเดีย ("Elephas maximus") มีขนาดเล็กกว่าช้างแอฟริกามาก มีหูเล็กกว่า และที่สังเกตได้ชัดเจนคือ มีเพียงเพศผู้เท่านั้นที่มีงาขนาดใหญ่โผล่ออกมาให้เห็น
ช้างบอร์เนียว ช้างบอร์เนียว หรือ ช้างแคระบอร์เนียว () เป็นชนิดย่อยของช้างเอเชียชนิดหนึ่ง มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า "Elephas maximus borneensis" พบได้เฉพาะบนเกาะบอร์เนียวเท่านั้น
สเตโกดอน สเตโกดอน จัดว่าเป็นช้างโบราณ ที่เชื่อว่ามีสายสัมพันธ์กับช้างในสกุล "Elephas" หรือช้างเอเชียในยุคปัจจุบัน เป็นไปได้ว่าช้างเอเชียอาจสืบสายพันธุ์หรือวิวัฒนาการมาจากสเตโกดอน นอกจากนี้แล้วสเตโกดอนยังถือว่าเป็นช้างที่มีลักษณะร่วมกันของช้างเอเชียกับมาสโตดอน ซึ่งเป็นช้างโบราณอีกสกุลหนึ่งที่สูญพันธุ์ไปแล้วเช่นกัน
วงศ์เอลิฟานติดี เป็นสัตว์บกเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมขนาดใหญ่ที่มีงวงและงา สกุลและชนิดส่วนใหญ่ในวงศ์นี้ได้สูญพันธุ์ไปแล้ว เหลือเพียงสองสกุลเท่านั้นที่ยังมีชีวิตอยู่ ได้แก่ "Loxodonta" (ช้างแอฟริกา) และ "Elephas" (ช้างเอเชีย) เท่านั้น และเหลือเพียง 3 ชนิดเท่านั้น
ช้างเอเชีย ช้างเอเชีย () จัดอยู่ในประเภทสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิด "Elephas maximus" ในวงศ์ Elephantidae มีขนาดเล็กกว่าช้างแอฟริกา รวมทั้งมีใบหูขนาดเล็กกว่า มีอายุขัยโดยเฉลี่ยประมาณ 60 ปี ซึ่งถือได้ว่ามีอายุยืนกว่าช้างแอฟริกา
ช้างเอเชีย (สกุล) ช้างเอเชีย หรือ ช้างยูเรเชีย () เป็นสกุลของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ในอันดับ Proboscidea หรืออันดับช้าง ใช้ชื่อสกุลว่า "Elephas" (/อี-เล-ฟาส/) จัดอยู่ในวงศ์ Elephantidae
อันดับช้าง ปัจจุบัน หลงเหลือสัตว์ที่อยู่ในอันดับนี้เพียงวงศ์เดียว คือ Elephantidae 3 ชนิด (ไม่นับชนิดย่อย) คือ ช้างเอเชีย ("Elephas maximus") ที่พบในทวีปเอเชีย, ช้างพุ่มไ้ม้แอฟริกา ("Loxodonta africana") และช้างป่าแอฟริกา ("L. cyclotis") พบในทวีปแอฟริกา ซึ่งจัดเป็นสัตว์บกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกในปัจจุบัน
ช้างแมมมอธ เชื่อว่า แมมมอธสูญพันธุ์ไปเพราะถูกล่าโดยมนุษย์จนหมด แต่จากการศึกษาด้านพันธุกรรมศาสตร์และดีเอ็นเอพบว่า แมมมอธนั้นมีสายสัมพันธ์ใกล้เคียงกับ "Elephas" หรือช้างเอเชียที่ยังดำรงเผ่าพันธุ์มาจนปัจจุบัน จึงมีความพยายามจากนักวิทยาศาสตร์ที่จะโคลนนิงตัวอ่อนของแมมมอธให้เกิดขึ้นมาให้ได้ โดยให้แม่ช้างเอเชียเป็นฝ่ายอุ้มท้อง จากการสกลัดนิวเคลียสจากซากดึกดำบรรพ์ของลูกแมมมอธที่ค่อนข้างสมบูรณ์ เพราะถูกแช่แข็งในน้ำแข็ง จากไขกระดูกบริเวณต้นขา และจากหลักฐานใหม่ที่ได้ทำการศึกษาพบว่า แมมอธสูญพันธุ์ไปเพราะสาเหตุการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศมากกว่า โดยประชากรในยุโรปเกือบสูญพันธุ์ไปก่อนหน้านั้นเมื่อ 20,000-30,000 ปีก่อน จากนั้นเมื่อ 14,000 ปีก่อน โลกเริ่มมีอุณหภูมิที่อุ่นขึ้น จึงพากันสูญพันธุ์ เนื่องจากสภาพร่างกายที่ใหญ่และมีขนยาวปกคลุมลำตัว